Vil du jobbe for en bedre studiehverdag?

Still til valg i StOr og Fadder!

Published Endret
Lurer du på noe?
Vi trenger DEG som engasjert student for å drive studentmiljøet på UiS videre!

Still til valg!

Det er snart tid for å velge nye tillitsvalgte i arbeidsutvalget og Kvalitetskomiteen til StOr og ledelsen til Fadder.

Studentliv, fadder 2020, semesterstart

Hvert år skal det velges nye medlemmer av arbeidsutvalget til StOr, Kontroll- og Kvalitetskomiteen, samt Fadderutvalget.

Fadder

Hvert år jobber Fadderutvalget for å gi de nye studenten som kommer til byen den beste velkomsten de kan få og legge til rette for at nye studenter skal bygge nettverk og bli kjent med sine medstudenter. Kunne du tenkt deg å være med på å utvikle Fadderfestivalen 2023 - og sikre at studentene som starter på UiS får best mulige møte med studentbyen? Da må DU søke til Fadderutvalget. Alle stillingene i Fadderutvalget kan kombineres med studier. Arbeidsperioden for alle tre verv er fra 01.08.22 - 30.09.23. Faddersjef: Som leder av Fadderfestivalen har du ansvar for å skape den beste studiestarten for de nye studentene. Du skal skape grunnlaget for en fantastisk studietid. Du har ansvaret for å rekruttere og lede et Fadderstyre som skal hjelpe deg med å lage tidenes beste festival for alle studenter! Nestleder organisatorisk:  Som organisatorisk nestleder for Fadderfestivalen har du hovedansvar for driften av Fadder. Du skal bistå Faddersjef med å sette sammen et Fadderstyre som sammen med deg skal lage tidenes beste festival for alle studenter på UiS! For å få dette til, så må noen passe på hvor pengene skal gå, og der har du særlig ansvar!  Nestleder event: Nestleder for event har hovedansvar for bookinger av artister og arrangementer under Fadderfestivalen. Jobben din er det som bidrar mest til å gjøre festivalen gøy! Du skal bistå Faddersjef med å sette sammen et Fadderstyre som sammen med deg skal lage tidenes beste festival for alle studenter på UiS.

Send inn din søknad her!

StOr 2019

STUDENTORGANISASJONEN StOr

StOr jobber for å ivareta studentens faglige, demokratiske og sosiale behov og rettigheter gjennom å tale studentenes sak og tilrettelegge for studentmedvirkning på alle arenaer ved UiS. StOr tilrettelegger for at studenter ved UiS får medvirke, gjennom valg av tillitsvalgte til styrer, råd og utvalg. I tillegg er StOr paraplyorganisasjon for over 60 studentorganisasjoner og linjeforeninger. Dette innebærer at StOr har ansvaret for å legge til rette for et aktivt studentmiljø som skal fremme studentenes velferd, sosiale og kulturelle interesser så vel som faglige behov. Arbeidsperioden for arbeidsutvalget varer fra 15.06.2022 - 30.06.23, mens Kontroll- og Kvalitetskomiteen periode er 01.07.22 - 30.06.23. Leder: Leder har det overordnede ansvaret for StOr og leder arbeidsutvalget og for oppfølgingen av studentparlamentets politikk. Leder har tett kontakt med universitetets toppledelse og har fast plass i rektormøtet. Du skal profilere StOr aktivt mot studentene og sette dagsorden i media og på UiS. Du har ansvar for økonomi og personal sammen med organisasjonskonsulenten. Du har ansvar for å følge opp de to nestlederne og deres arbeidsoppgaver. Nestleder for læringsmiljø: Læringsmiljø handler om universitetets utforming, studentenes sosiale relasjoner og psykiske helse og å skape et felleskap som fremmer læring. Som nestleder for læringsmiljø har du ansvar for å styrke og videreutvikle læringsmiljøet på universitetet. Blant annet ved å følge opp og veilede studentorganisasjoner og linjeforeninger ved UiS, lede og arrangere engasjertforum, gjennomføre studentvalget, samarbeide tett med Studentsamskipnaden i Stavanger om studentvelferd og markedsføre StOr mot studentene. Nestleder for utdanning: Som nestleder for utdanning har du det utdanningspolitiske ansvaret i StOr. Dette betyr at du skal jobbe for å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Stavanger, gjennom opplæring av tillitsvalgte og organisering av tillitsvalgtforum. Du skal også overse valg av tillitsvalgte, fasilitere opplæring og kursing av tillitsvalgte sammen med UiS. Følge opp og veilede de tillitsvalgte, samt arrangere sosiale arrangementer med de tillitsvalgte. Du skal også jobbe for å gjennomføre StOrs politikk og profilere StOr aktivt mot studentene. Kontroll- og kvalitetskomiteen: Kontroll- og kvalitetskomiteen består av to likestilte medlemmer der én velges hvert semester. Arbeidet går ut på å delta på møter i studentparlamentet og på arbeidsutvalgets innstillende møter, og sikre at StOrs arbeid føres i tråd med vedtak, handlingsplaner og styringsdokumenter. Kontroll- og kvalitetskomiteen kan legge frem forslag til endringer av StOrs organisatoriske  dokumenter. Vervet kan fint kombineres med studier. Send inn din søknad her!