Hopp til hovedinnhold

– Altfor mange barn har en klump i magen når de går til skolen

653 mobbesaker ble meldt inn til Fylkesmannen i 2018. Det er en økning sammenlignet med tidligere år.

Publisert: Endret:

Et inkluderende klasse- og skolemiljø hvor de voksne er opptatt av å utvikle felles verdier og holdninger er sentralt for å oppnå en skolehverdag uten mobbing og krenkelser. Foto: iStock.

Stadig flere mobbesaker meldes inn til Fylkesmannen, og i om lag fire av fem saker har skolene brutt aktivitetsplikten. Det kommer frem i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi ser at tallet på saker som meldes inn til Fylkesmannen fortsatt er høyt, og jeg er bekymret for barna det gjelder. Altfor mange barn har en klump i magen når de går til skolen, og opplever at de voksne ikke gir dem den tryggheten de skal ha i skolehverdagen. Vi skal fortsette arbeidet med å skape gode inkluderende og trygge skolemiljøer, og bekjempe mobbing, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

– Innføringen av nytt kapittel 9A om skolenes aktivitetsplikt kan være en av grunnene til økningen i antall saker, mener Janne Støen. Hun er prosjektleder for Læringsmiljøprosjektet.

– Myndighetene har gjort en god jobb når det gjelder å informere om den nye adgangen til å klage direkte til Fylkesmannen.

Systematisk arbeid fungerer

Kunnskapsministeren fremhever Læringsmiljøprosjektet som en satsing der man kan vise til gode resultater i mobbearbeidet.

– I Læringsmiljøprosjektet har vi to hovedprinsipper for arbeidet som vi vet gir gode resultater: Vi jobber systematisk over tid og vi gir deltakerskolene en kompetanseheving, sier Støen.

I tillegg til det konkrete arbeidet med avdekking og stopping av mobbesaker, får skoleledere og lærere opplæring i relasjonsbygging, klasseledelse, rehabilitering av et klassemiljø etter en mobbesak og etablering av strukturer og strategier som sikrer en god praksis og videreføring av arbeidet.

– Et inkluderende klasse- og skolemiljø hvor de voksne er opptatt av å utvikle felles verdier og holdninger er sentralt for å oppnå en skolehverdag uten mobbing og krenkelser, sier Støen og utdyper:

– Veiledere besøker skolene to ganger pr. semester og gir veiledning til en arbeidsgruppe ved skolen. Hvert semester inneholder en fagdag for alle ansatte med relevante temaer. Mellom hver veiledning må skolene selv jobbe med det de har lært. På den måten sikrer vi at kunnskapen og arbeidsmetodene blir en del av hverdagen til skolene slik at arbeidet ikke stopper opp så snart prosjekttiden er over.

Arbeidet har ført til en nedgang i mobbetallene, ikke bare i prosjektperioden, men også i årene etterpå.

– I skoler som har langvarige mobbesaker mangler det sjelden på vilje til å gjøre noe. Mange tiltak har vært prøvd, men med lite hell. Ansatte bruker mye tid og ressurser, men problemet er at de i mange tilfeller ikke gjør de riktige tingene, dvs. det som vi vet har effekt når det gjelder å avdekke og stoppe mobbing. I Læringsmiljøprosjektet er det nettopp de effektive strategiene, basert på kunnskap og forskning om hva som virker, lærerne tar i bruk, avslutter Støen.

Tekst: Torunn Helene Fredriksen

Les mer:

Ved Læringsmiljøsenteret tilbyr vi videreutdanning i skolemiljø og ledelse, og vi har tilbud om kompetanseutvikling i skolen.

Les mer:

Intervjuet i artikkelen

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Førstelektor
Fakta
Mobbetall 2018

Aust- og Vest Agder: 52 Buskerud: 16 Finnmark: 36 Hedmark: 25 Hordaland: 55 Møre og Romsdal: 12 Nordland: 38 Oppland: 21 Oslo og Akershus: 145 Rogaland: 61 Sogn og Fjordane: 6 Telemark: 20 Troms: 35 Trøndelag: 66 Vestfold: 23 Østfold: 42 Kilde: Kunnskapsdepartementet

Les mer om Læringsmiljøprosjektet

– Viktig å etablere et godt læringsmiljø fra start

Ved Frogn vgs har de ansatte ved skolen arbeidet strukturert og systematisk for å få til en god skolestart. – Det fører ...

Hefte: Mobbefritt læringsmiljø

Hvordan skape et bedre skolemiljø for alle elever? I heftet Mobbefritt læringsmiljø har vi samlet erfaringer fra Lærings...

Læringsmiljøprosjektet – systematisk arbeid for godt læringsmiljø i barnehage og skole

De aller fleste elevene trives på skolen og har noen å være sammen med, det viser Elevundersøkelsen. Samtidig oppgir all...