Hopp til hovedinnhold

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn

Videreutdanningen Andrespråkspedagogikk er et samlingsbasert tilbud rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke sin kompetanse i flerspråklighet og andrespråkslæring. Studiet er innenfor Kompetanse for kvalitet.

Publisert: Endret:
Fakta

Varighet
1 år / 2 semestre

Undervisningsform
Samlingsbasert

Søknadsfrist
1. mars 2021

Studiepoeng
30

Neste oppstart
Høst 2021

Tilbys av
Lesesenteret

Opptakskrav 
Godkjent lærerutdanning. Studentene må være ansatt i en lærerstilling på 1.-10. trinn.

Få mer kompetanse med videreutdanning ved UiS!
andrespråkspedagogikk

Studiebeskrivelse

Målet med studiet er at lærere skal videreutvikle kompetansen sin flerspråklighet og andrespråkslæring.

Studiet har som mål å gi lærere i grunnskolen kunnskap om hvordan en kan legge til rette for god språk-, lese- og skriveopplæring på andrespråket for flerspråklige elever i et inkluderende læringsfellesskap. Studiet gjennomføres på deltid over ett år med 15 studiepoeng per semester. I hvert semester er det to samlinger à tre dager. 

Utvikler kompetanse

I studiet vektlegges ulike arbeidsmetoder som forelesninger, arbeid med casestudier, dialoger, veiledning og utprøving av teorier og prinsipper i egen undervisning hvor en begrunner didaktiske valg med utgangspunkt i teori/forskning. Aktiv deltakelse på universitetets læringsplattform (Canvas) vil være en viktig del av studiet. Det vil også være fokus på arbeid med å utvikle eget fagspråk, muntlig og skriftlig.

Informasjon om studiet

Samlinger

Samlinger høsten 2021:
(Kommer)

Lurer du på noe? Kontakt våre studiekoordinatorer!

51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon SLF
Rådgiver

Faglig kontaktperson

51831153
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis