Hopp til hovedinnhold

Arkeologisk formidlingsbygg: – Nå er det vår tur!

Universitetet i Stavanger søker om seks millioner kroner til det planlagte formidlingsbygget ved Arkeologisk museum (AM), for å utløse aktivitet under korona-krisen.

Publisert: Endret:

Klaus Mohn og Ole Madsen utenfor Arkeologisk museum
Museumsdirektør Ole Madsen og rektor Klaus Mohn har planene klare for formidlingsbygg.

Artikkelen ble første gang publisert 12. mai 2020

– Statsråd Henrik Asheim har uttalt at tiltak i utdanningssektoren vil være viktig for å gjenreise norsk økonomi etter koronakrisen. Dette prosjektet passer som hånd i hanske, sier rektor Klaus Mohn.

Formidlingsbygget til AM er prioritert i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019–2028.

I juni 2014 ble forprosjektet for AM-bygget ferdigstilt med en kostnadsramme på 338,3 millioner kroner og var dermed klart for startbevilgning og detaljprosjektering. Siden da har det ferdigstilte prosjektet ligget i Kunnskapsdepartementet (KD) fram til januar i år, da KD bevilget 3,5 millioner kroner til å revidere prosjektet innenfor godkjent kostnadsramme fra 2014.

Klart for startbevilgning

Prosjekteringsgruppen, bestående av representanter fra Statsbygg og UiS, er i sluttfasen av sitt arbeid, og ferdig revidert prosjekt vil bli overlevert KD innen 15. juni. Bygget er da klart for startbevilgning i ordinært statsbudsjett 2021.

UiS har imidlertid søkt KD om at prosjektet kan gis en tilleggsbevilgning og startbevilgning på seks millioner kroner allerede i år, som et tiltak for å utløse aktivitet under koronakrisen.

Hånd i hanske

Statsråden har varslet at regjeringen vil komme tilbake til andre tiltak for sektoren i en pakke som kommer i mai eller juni. UiS-ledelsen mener at formidlingsbygget passer som hånd i hanske.

Dersom prosjektet gis en startbevilgning så snart som mulig etter overlevering av ferdigstilt revidert prosjekt, kan nåværende prosjekteringsgruppe fortsette sitt arbeid og redusere fasen med detaljprosjektering med seks måneder. Dersom hele prosjektet blir vedtatt, kan en konkurranse lyses ut i løpet av 1. kvartal 2021.

Kunnskaps- og næringsutvikling

Arkeologisk museum ved UiS har ansvar for alle fornminner i Rogaland og er en viktig del av tilbudet til regionens turister. Ferdigstillelse vil derfor også bidra positivt til næringsutvikling i regionen.

– Med sine store og flotte utstillingssaler og med høyeste internasjonale sikringsnivå vil dette bygget kunne bli en motor også i reiselivet i Rogaland. Hele første etasje vil bli viet vikingtiden, sier museumsdirektør Ole Madsen.

– Vår tur nå

Bygget vil også være verdifullt for byutviklingen i Stavanger, som et startskudd for Stavanger kommunes planer om en kunst- og kultursatsing på den såkalte «Eckoff-høyden», hvor også Stavanger museum (MUST) og Rogaland Teater holder til.

– Vi har ventet svært lenge på å få realisert dette viktige prosjektet. Nå er det vår tur, slår Klaus Mohn fast.Tekst: Leiv Gunnar Lie