Arkeologiske undersøkelser på Austre Åmøy

På Austre Åmøy er vi nå halvveis i et prosjekt hvor vi undersøker en boplass fra eldre steinalder og bosetningsspor fra jernalder. En foreløpig gjennomgang av flintgjenstandene fra steinalderboplassen kan tyde på at vi har funnet spor etter pionerbosetningen, dvs. den aller tidligste bosetningen. I så fall kan den være rundt 11 000 år gammel. Nå jobber vi for å finne enda flere gjenstander som kan bidra til en sikrere tidfesting.

Published Sist oppdatert

Bilde 1 Åmøy
Utgraving av steinalderboplassen som ligger midt på øyen. Varme dager med strålende sol og spading av kompakte masser.

Skrevet av prosjektleder Sigrid Alræk Dugstad, Arkeologisk museum, UiS

I bakken opp mot toppen av Melingplatået går vi i dag i gang med å undersøke flere stolpehull som ligger på en rekke, og som sannsynligvis representerer spor etter et langhus fra eldre jernalder. Dessverre får vi bare undersøkt deler av huset da det strekker seg videre inn under Åmøyvegen. Selv om vi kun får undersøkt deler av langhuset er det fortsatt veldig interessant da det er foretatt få undersøkelser av jernalderens bosetning på Åmøy tidligere.    

Bilde 2 panorama
Panoramabilde av jernalderbosetningen hvor vi nå starter undersøkelsen av stolpehullene som kan tilhøre et langhus. Hundvåg og Randaberg ses i bakgrunnen.

I bakken nedenfor huset fra eldre jernalder er det avdekket kokegroper og tykke dyrkningslag. Disse kan være samtidige med langhuset, men tykkelsen på dyrkningslagene indikerer også at en har spor etter både eldre og yngre dyrkning i området. Dette indikerer at det har vært en langvarig jordbruksbosetning ved Melingplatået.

Figur 3 Åmøy
I bakken ned fra Melingplatået ligger det flere kokegroper som skal undersøkes nærmere. Arkeolog Satu Lindell står like til høyre for den bakerste.
Figur 4 Åmøy
Arkeobotaniker Jutta Lechterbeck tar ut pollenprøver fra dyrkningslagene nedenfor langhuset. Ved å analysere prøvene får vi mye informasjon om dyrkningen og vegetasjonshistorien i området.