Endelig fant vi tidstypiske pilspisser på Tau!

Skrevet av Arkeolog Sigrid Alræk Dugstad, prosjektleder på Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Published Sist oppdatert

Figur 1
Ola Tengesdal Lygre med den første pilspissen som er funnet, og som er med på å bekrefte at dette er en boplass fra den aller eldste tiden i Rogaland. Foto: Sigrid Alræk Dugstad

I slutten av forrige uke gravde vi fram to etterlengtede funn som er viktig brikker i dateringen av boplasser fra steinalder. Sammen med de øvrige flintgjenstandene, som til nå i hovedsak har bestått av avfallsmateriale fra produksjon av redskaper, er vi nå sikre på at det er pionerbosetterne vi har rester av på den ene lokaliteten på Tau. På torsdag ble det funnet en type pilspiss som var i bruk for 11 000-10 000 år siden, og på fredag dukket det opp enda en fra samme tid. Begge pilspissen er funnet på boplassen (lokalitet 3) som ligger høyest i terrenget, dvs. mellom 15-18 meter over dagens strandlinje.

Figur 2
Den lille spissen er tilhugget langs hele venstre sidekant og langs et lite parti øverst i høyre sidekant. Foto: Sigrid Alræk Dugstad

Pilspissene som nå er funnet er av en type som kalles for mikrolitter. Kikker man nøye etter på nærbildene kan man kanskje se at spissene er forsiktig tilhugget eller såkalt retusjert på sidekantene for å oppnå ønsket form.

Figur3
Synne Bergan smiler bredt etter å ha funnet pilspiss nummer 2 på pionerboplassen. Foto: Sigrid Alræk Dugstad

Denne, og alle de arkeologiske utgravinger i regi av Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, kan dere følge her.

figur4
Nærbilde av pilspiss nummer 2. Foto: Sigrid Alræk Dugstad
Figur 5
Sigurd Toft Tomter graver på den delen av boplassen hvor den første pilspissen dukket opp. Foto: Sigrid Alræk Dugstad.