Åpen forelesning: Dialogiske lesere - Hvordan kan elevene skape mening om tekst gjennom samtaler i klasserommet?

Torsdag 20. april 2023 kl. 14:00-15:00,
Lesesenteret,
Møterom Forus.

- Lesesenteret inviterer til åpen forelesning med professor Fiona Maine, University of Exeter.

Publisert Sist oppdatert

elever samarbeider. foto: getty
Hvordan kan unge lesere skape mening av tekster sammen, samtidig som de går i dialog med tekstene de møter?

I forelesningen Dialogic readers: Using talk to collaboratively make-meaning from text vil Maine introdusere ideen om "dialogiske lesere" og hvordan dette begrepet er relatert til en moderne forståelse av leseferdighet som sosial praksis.

Maine forstår lesing i vid forstand, altså ikke bare som forståelse og avkoding. Snarere ser hun på lesing som en dynamisk, meningsskapende aktivitet som handler om å forstå tekster i ulike multimodale former.

I forelesningen bygger Maine på sin forskning gjennom 20 år når hun undersøker hvordan unge dialogiske lesere kan skape mening av tekster sammen, samtidig som de går i dialog med tekstene de møter.

Kvinne med kort hår og briller. Portrett
Fiona Maine

Maine fremhever betydningen av dialog og hvordan dialogiske lesere er kritiske og kreative, lydhøre, samarbeidende og reflekterende.

Videre vil hun løfte frem noen vesentlige spørsmål: Hvilke underliggende verdier antydes i klasserom som preges av en dialogisk diskurs? Hvordan kan lærere støtte unge lesere til å engasjere seg meningsfullt med hverandres ideer når de forhandler om ulike perspektiver og utfordrende ideer?

Forelesningen er aktuell for lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og andre som er opptatt av tekst og dialog i klasserommet. Forelesningen vil være på engelsk.

Velkommen til åpen forelesning

Tid: Torsdag 20. april kl 1400-1500 Sted: Lesesenteret (Petroleumstilsynet), møterom "Forus" i 3. etasje. NB: På grunn av registrering i bygget, anbefaler vi å møte i god tid.

Om Fiona Maine

Fiona Maine er professor i language and Literacy in Education ved University of Exeter (fra 2022) og har tidligere vært førsteamanuensis i Literacy Education ved University of Cambridge (2012-2022). Hun kaller seg "barneskolelærer i hjertet", og har i mange år samarbeidet med lærere for å støtte dem i å utvikle sine literacypraksiser. Maine har vært forskningsleder for EU Horizon 2020-prosjektet DIalogue and Argumentation for cultural Literacy Learning in Schools (www.dialls2020.eu) fra 2018-2021, som ble videreført gjennom ESRC 2021-2022. Maines forskning undersøker de dialogiske interaksjonene mellom barn når de snakker sammen for å skape mening sammen fra visuelle, bevegelige bilder og digitale fortellinger, og den fremhever mulighetene ved å jobbe med ikke-verbale og tvetydige tekster i klasserommet. Hun er forfatter av boken Dialogic Readers: Children talking and thinking together about text utgitt av Routledge.