Foredrag om fremtidens transport

Onsdag 22. mars 2023 kl. 19:00-20:30,
Arkeologisk museum, Peder Klows gt. 30, Stavanger.

Ingvald Løyning i DSD holder foredrag om forventninger til fremtidens transportører og logistikk-systemer.

Published Endret

Portrettfoto av mann i dress og skjorte med betongvegg i bakgrunnen
Ingvald Løyning, DSD

Norges tekniske vitenskapsakademi og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 22. mars kl. 19:00 i Arkeologisk museum, Peder Klows gt. 30, Stavanger.

Hovedtema er mobilitet og transport, og Ingvald Løyning, konsernleder i DSD, holder foredrag om blant annet:

  1. Den digitale utviklingen og hvordan dette vil påvirke autonomitet og nye måter å løse utfordringer på
  2. Energi – hvilken utvikling har vi sett i senere tid, og hva blir energikildene fremover til hvilke formål innen transport og logistikk

Følg med på NTVA-møtene på www.ntva.no.