Foredrag om industriell 3D-printing

Onsdag 29. november 2023 kl. 18:00-21:00,
Jernaldergården, Madlamarkveien 152, Stavanger.

Norges tekniske vitenskapsakademi og TEKNA inviterer til åpent møte med påfølgende julemiddag kl. 19:45 (påmelding, se nederst).

Publisert Sist oppdatert

Besøkssenter Jernaldergården

De siste årene har 3D-printing gått fra å være en «science fiction»-teknologi til å bli en industrielt tilgjengelig teknologi.

3D-printing er en produksjonsmetode der produkter bygges i metall eller plast basert på en 3D-modell. Teknologien tilbyr store muligheter og bidrar til å redusere kostnader, leveringstider og CO2-utslipp.

Teknologien gir også grunnlag for gjenbruk av metall, som betyr konkrete effekter innen sirkulærøkonomien. Dette er en teknologi i rask utvikling, og som vil endre måten vi jobber på både i olje- og gassindustrien og andre næringer.

Offshore Norge jobber sammen med Norsk Industri for å tilrettelegge for økt og systematisk bruk 3D-printing. På NTVA Stavangers julemøte er vi så heldige å få høre fra Øystein Håland, som vil gi oss innsikt i hvor langt olje- og gassnæringen er kommet med dette. Han vil vise til konkrete eksempler, og gi et innblikk i potensialet som ligger i å ta forsyningslinjene hjem lokalt.

Vi håper du vil delta på julemøtet vårt som holdes i Jernaldergården i Stavanger, Madlamarkveien 152, den 29. november kl. 18 for å lære mer om 3D-printing og utvide det faglige nettverket ditt.

Det er god bussforbindelse til Stavanger og parkering på UiS.

Påmelding for julemiddag