Hopp til hovedinnhold

Innføringsklasser eller direkte integrering på trinn?

Fredag 26. november 2021 kl. 10:00-12:00,
Campus Ullandhaug,
R-218 i Hulda Garborgs hus..

Thor-André Skrefsrud snakker om om inkluderende innføringsmodeller for nyankomne minoritetselever, når programområdet og UNESCO Chair for Mangfold, inkludering og utdanning inviterer til nytt temaseminar.

Publisert: Endret:

Mann med brunt hår smiler rett til kamera. Han har på seg en blå skjorte og bakgrunnen er hvit.
Thor-André Skrefsrud

Thor-André Skrefsrud er professor ved Høgskolen i Innlandet. Han arbeider særlig med flerkulturell pedagogikk og inkludering.

Foredraget diskuterer styrker og svakheter ved to av de mest vanlige organisasjonsmodellene for opplæring av nyankomne elever med migrasjonsbakgrunn. Innenfor den ene modellen plasseres de nyankomne elevene inn på trinnet de tilhører, mens innenfor den andre modellen benyttes det egne innføringsklasser. Basert på et feltarbeid ved to skoler som benytter de ulike modellene, spør foredraget hvordan begge modellene har potensiale til å skape inkluderende fellesskap og deltakelse for elevene. Svaret som antydes er en fleksibel bruk av modellen der de nyankomne elevenes særskilte behov ivaretas. Ved å tilpasse modellen og aktivt motvirke de svake sidene ved organiseringen, kan det skapes et inkluderende læringsmiljø innenfor de ulike organiseringsmåtene.

Opplegg for seminaret: Etter at Thor-André har gjennomført sin presentasjon, vil det åpnes for diskusjon av de spørsmål som foredraget tar opp. Han vil delta på Zoom, men seminaret for øvrig vil foregå fysisk i rom R-218 i Hulda Garborgs hus.