Nasjonal konferanse om lesing 2023: Ungdomstrinnet og videregående skole

Mandag 27. mars kl. 09:00 - Tirsdag 28. mars kl. 14:15,
Clarion Hotel Air, Sola.

Velkommen til Nasjonal konferanse om lesing 2023!

Published Endret

To jenter sitter ved et skrivebord og blar i bøker. Den ene jenta er tydelig på bildet og ser ned i boken. Den andre ser vi bare konturene av. På bordet liger flere bøker.
Konferansen er rettet mot deg som er lærer på 8.-13. trinn.

Endelig kan vi ønske velkommen til deg som er lærer på ungdomstrinnet eller videregående skole til Nasjonal konferanse om lesing 27.-28. mars 2023 i Stavanger (Sola)!

Møt noen av Norges fremste forskere og fagpersoner innen lesing og skoleutvikling, få kunnskap om ny forskning, få ideer til ny praksis og hør fra lærere som har gjennomført særegne leseprosjekter på sine skoler. I år har vi også invitert spennende stemmer fra utenfor skolen: Politiker og forfatter Abid Raja vil fortelle om hvordan laget rundt ham var avgjørende for at han skulle bli en leser. Forfatter Bjørn Arild Ersland presenterer forfatterens blikk på leseundervisninga i skolen. Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre har mange meninger om hva som skal til for å skape lesere av elevene i norsk ungdoms- og videregående skole. Hva han mener skal til, vil han fortelle mer om konferansen.

Men det absolutt viktigste på denne konferansen handler om stedet dere er hver dag: skolen og klasserommet. Og konferansen er aktuell for alle lærere, skolebibliotekarer og alle som jobber med eller er interessert i lesing i skolen. Konferansen er altså ikke bare for norsklærerne!

Portrett av kvinne med blondt hår og sort topp. Grøntområde i bakgrunnen.
Konferansier for Nasjonal konferanse om lesing 2023 er Marte Spurkland

Vi skal gjøre et dypdykk i hva som skal til for å skape engasjerende undervisning, hvordan høytlesing kan bidra til en kultur for lesing, og hvordan læreren kan pakke ut språk og innhold i sakprosatekster. Vi skal få kunnskap om hvordan det egentlig står til med lesingen hos ungdommen, og vi får høre fra ungdommen selv. Vi blir presentert for nye tanker om hva som er "passende litteratur" for unge lesere, og forhåpentligvis inspirere til noen nye grep i undervisningen.

Konferansen finner sted på flotte Clarion Hotel Air på Sola, som er et steinkast unna Stavanger lufthavn, og i kort avstand til strendene på Jæren og Stavanger sentrum. Mandag kveld inviterer vi til konferansemiddag på hotellet.

Påmeldingslenke finner du lenger nede på denne siden. Følg også gjerne Lesesenterets arrangement på Facebook om konferansen for å bli holdt løpende oppdatert om nyheter og program.

Vi gleder oss til å møtes på Sola!

Praktisk informasjon og foredragsholdere

Nasjonal konferanse om lesing 2023

Tid: 27.-28. mars 2023 Sted: Clarion Hotel Air, Sola (rett ved Stavanger lufthavn) Pris: Begge dagene: kr 3200 En av dagene: kr 1900 Prisen inkluderer lunsj begge dagene. Konferansemiddag mandag: kr 790. Overnatting må bestilles i tillegg. Om du skulle ønske å bo på på hotellet hvor konferansen avholdes, tilbyr Clarion Hotel Air spesialpris for deltakere på konferansen. Du finner informasjon om dette i påmeldingsskjemaet etter at betaling er gjennomført. Påmelding: Meld deg på her.

Bilde av et hotell om kvelden
Clarion Hotel Air

Disse kommer >>>

Abid Raja
Politiker og forfatter av "Min skyld"
Tove Stjern Frønes
Forsker
Professor i spesialpedagogikk
51833136
HG-O-216
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i lesevitenskap/spesialpedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51833114
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i norsk
51833118
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
forsker innenfor barne- og ungdomslitterær skrivekunst
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førstelektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
51833142
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap
National Reading Center, University of Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51833139
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i historiedidaktikk/lesevitenskap
51831380
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
51831153
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51832984
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
51831157
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Stipendiat i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Cecilie Weyergang
Stipendiat, UiO
Aslak Sira Myhre
Nasjonalbibliotekar

Les mer om ungdomstrinnet og videregående skole:

Lærere forteller om hvordan eksamen påvirker norskundervisningen

Hvor mye påvirker eksamen norskundervisningen på ungdomsskolen og i videregående? Og bør eksamensutviklere ta hensyn til...

Tekstnær lesing: Lesing av komplekse tekstar

Close Reading, eller "Tekstnær lesing" på norsk, er ei grundig utforsking av ein kompleks tekst. Gjennom å arbeide med t...

Fagbøker fra Lesesenteret

Er du på jakt etter forskningsbasert, relevant og oppdatert kunnskap om lesing og leseopplæring? Her er en oversikt over...

Norsklærere får større faglig trygghet med videreutdanning fra Lesesenteret

Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2) er en samlingsbasert videreutdanning for lærere på ungdomstrinnet og i videregående s...

Blogg: Slik kan du bruke dataspill i skolen

Hvorfor trenger vi dataspill i skolen - og hvordan kan spill brukes på en didaktisk god måte? I tre blogginnlegg gir lær...

Lydbok som redskap for læring

Elever som strever med lesing opplever ofte at det er det så strevsomt å komme seg gjennom en læreboktekst at de sitter ...

Hvordan påvirkes ungdom av media- og nettbruk?

Vi tror at ungdommer er eksperter på bruk av media, men gjelder det alle? Og hvordan påvirkes ungdom av nettbruken. Arti...

Kan høgtlesing gi motivasjon til nynorsk?

Kven har vel ikkje minne frå eigne skuledagar då læraren las spennande forteljingar høgt i klasserommet? Artikkelen refl...

Å lese novella "En nesten pinlig affære" med bruk av lesestrategier

Kristine Skjæveland viser steg for steg hvordan en kan legge til rette for at elever som strever med å lese skal få utby...

Ta videreutdanning i Tekstarbeid i norskfaget

Underviser du i norsk på ungdomstrinnet eller i videregående? I videreutdanningen Tekstarbeid i norskfaget vil du utfors...

Video: Lesing er å skape engasjement

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I filmen ser me n...

Video: Lesing er å utvikle språket

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I denne filmen se...

Video: Lesing er å kunne avkode ukjente ord og forstå illustrasjonar

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I denne filmen se...

Korleis avkode ukjente ord og forstå illustrasjonar

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I denne filmen se...

Lesing er å kunne delta i sosiale praksisar

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I denne filmen se...

Praktisk arbeid med lesing og tekst

Denne filmen viser ulike sider ved det å lesa, alt frå engasjement i høve til tekst, til avkoding og forståing

Læringsstrategier i flere fag

Praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Elevene trenger tekstkompetanse, ikke bare skriftkompetanse

For å forstå og selv kunne lage gode, sammensatte tekster, trenger elevene øvelse i å oppdage samspillet mellom ulike ut...

Svært kompetente lesere

Ikke alle elever med spesielle talenter føler at de får nok stimulans og støtte fra læreren, og det kan være vanskelig å...

Slik kan elevene øve på skildringer

Poenget med denne oppgaven er at elevene skal bli bevisste på å skildre med et variert språk og at de skal se hvor ulike...

Fagspesifikk norskundervisning

Hvordan arbeide fagspesifikt i norsk etter literacy-reformen?

Språkløyper – Gratis skolebasert kompetanseutvikling om språk, lesing og skriving i barnehage, grunnskole og videregående skole.

Jobb sammen i kollegiet med gratis kompetanseutviklingspakker utviklet av Lesesenteret og Skrivesenteret. Språkløyper er...

Hefte: Læringsstrategier i flere fag

Praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Hefte: Skrivetrappa

Eit elevhefte som lærar og elev bruker saman ved undervegsvurdering av skriving.

Slik får du engasjerte elever

Med gjennomtenkte grep kan læreren få umotiverte ungdommer til å bli engasjerte lesere.

Nettsted for skolebibliotekarer om informasjonskompetanse

Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har et nyttig nettsted for skolebibliotekarer.

Lesing med rollekort

Å lese på et fremmedspråk er grunnleggende forskjellig fra å lese på morsmålet sitt – ord man ikke forstår, stykker opp ...

Flere veier til muntlig aktivitet

Å kunne uttrykke seg muntlig er en av de fem grunnleggende ferdighetene.

Muntlig øvelse: Speed dating

Ungdomstrinnslærer Marielle Haarvik skriver på bloggen sin hvordan hun gjennomførte ”speed dating” i KRLE-timen.

Lesing er å kunne delta i sosiale praksisar

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I denne filmen se...

Sokratisk seminar

Et eksempel på en måte å organisere litteratursamtalen i klasserommet.

Skolebiblioteket som pedagogisk ressurs

Heldigvis kastes det nå lys over skolebibliotekets viktige rolle i utdanningen. Kunnskapsdepartementet har nylig bevilge...

God leseopplæring med gode (lese)lærarar

Ein dyktig lærar løftar lesekompetansen til elevane høgare enn ein kan forventa ut frå føresetnadane deira. Kva er det d...

Undring, utforskning og refleksjon i KRLE og RE

Vi lever i et mangfoldig og multikulturelt samfunn, og fagene KRLE og religion og etikk har en sentral rolle i å utvikle...

Hefte: Lesing på skjerm

Vi ser jevnlig avisoverskrifter som viser til hvor dårlig det står til med leseferdighetene hos ungdom. De tar seg ikke ...

Hefte: Lesing i skolebiblioteket

Skjønnlitteraturen har alltid hatt en stor og viktig plass i skolebiblioteket. Men elevene skal også arbeide med et utv...

Leseplanleggeren

Leseplanleggeren gir en rød tråd fra målene i læreplanen til aktivitetene i timene.