Hopp til hovedinnhold

Opposites Attract

Fredag 30. april 2021 kl. 12:00-13:00,
Sandnes kulturhus.

.

Publisert: Endret:
Design: Magda Skierko

Fakultet for utøvende kunstfag inviterer til danseforestilling med bachelorstudentene (BA1 og BA2) torsdag 29. og fredag 30. april ved RAS, Sandnes kulturhus. Forestilling torsdag kl. 19.30 og matine fredag kl. 12.00.

Grafisk design: Magda Skierko

Om forestillingen

I en polarisert verden der motsetningene er store og meningsskiftet bare blir hardere, er det kanskje bra å forsøke forstå hvordan andre opplever verden og opplevelsen av utenforskap.

Det å lete etter motsetninger i seg selv og utforske dem både abstrakt og helt konkret og fysisk i kroppen, gjennom indre og ytre former, på og av scenen, kan hjelpe oss å utvide vår opplevelse av hvem vi er. Ved å flørte med den fremmede i oss kan vi kanskje lettere godta andres rare sider. Tiltrekkende motsetninger.

I Opposites Attract vil studentene ved BA1 og BA2 ved UiS utforske dikotomier gjennom dans i to sceniske arbeider av de norske dansekunstnerne Rannei Grenne og Emanuel Alexander Waal Hem. I løpet av tre uker utvikles disse arbeidene og de presenteres som en back to back-visning på RAS - lille scene 29. og 30. april. Det blir en kunstnersamtale mellom Grenne, Waal Hem og Mathias Kiltgård, phd kandidat ved UiS. Samtalen blir holdt av Ingvil Førland Hellstrand fra Senter for kjønnsforskning.

Medvirkende

Rannei Grenne er utdannet dansekunstner fra Skolen for Samtidsdans 2008-2010 og Dans och Cirkushögskolan (BA i dans) 2010-2013. Grenne jobber skapende og utøvende med dans, med base i Oslo.

Alexander Emanuel Waal Hem er utdannet ved billedkunstlinjen ved Oslo by steinerskole, Spinoff forstudium i dans og har en BA i dans fra Universitetet i Stavanger. Waal Hem jobber for tiden som dansekunstner, pedagog og dragartist i Oslo og har de siste årene begynt å forske i møtepunktet drag og dans.

Engelsk

In a more and more polarized world, where the oppositions are strong and the rhetoric gets harder, it might be good to try and understand how other people see the world and how otherness is experienced. By looking for oppositions within ourselves and explore them, both in an abstract and concrete way, in our bodies, inside and out, on and off stage, we just might expand the experience of who we are, embrace the stranger within and more easily accept the strangeness of others. Opposites Attract.

In Opposites Attract the students of BA1 and BA2 at UiS explore dichotomies through dance and roleplay in two works by the Norwegian dance artists Rannei Grenne and Emanuel Alexander Waal Hem. Over a period of three weeks they have developed these works and present them back-to-back at RAS - small stage on April 29. and 30. There will also be an artist talk with Grenne, Waal Hem and Mathias Kiltgård, PhD. candidate and drag artist at UiS. The talk is hosted by Ingvil Førland Hellstrand from the Center for gender studies at UiS.

Konserter og forestillinger

Eksamensforberedende konsert med cellostudentene

Tir. 20.04.2021

19:30-20:30

Lille konsertsal, Fakultet for utøvende kunstfag, Bjergsted 1

Opposites Attract

Tor. 29.04.2021

19:30-20:30

Sandnes kulturhus

Kammerkonsert med fakultetets master- og PDM-studenter

Tor. 06.05.2021

18:00-20:00

Lille konsertsal, Bjergsted

Konsert med Bjergsted vokalensemble

Tir. 11.05.2021

18:30-19:30

1301, Bjergsted

Klaveraften

Tir. 11.05.2021

19:30-21:00

Lille konsertsal, Bjergsted

Eksamensforberedende konsert med blåsestudentene 1

Ons. 19.05.2021

19:30-21:00

Lille konsertsal, Bjergsted

Eksamensforberedende konsert med blåsestudentene 2

Ons. 26.05.2021

19:30-21:00

1301, Bjergsted