Samling for nettverk i samfunns-vitenskapelig og kvalitativ rusforskning

Tirsdag 7. mars kl. 10:00 - Onsdag 8. mars kl. 15:00,
Ydalir hotel.

Vi inviterer interesserte forskere og Ph.d.-kandidater til nettverkssamling for samfunnsvitenskapelig og kvalitativ rusforskning den 7-8 mars 2023 ved Universitetet i Stavanger.

Published Endret

Universitetet i Stavanger, sammen med kompetansesenterne KORUS og KORFOR, inviterer til nettverkssamling i Stavanger. Professor Willy Pedersen vil delta med refleksjoner (tanker) om det samfunnsvitenskapelige perspektivets bidrag til feltet.

Du er som deltaker invitert til å sende inn forslag til tema du ønsker å dele med nettverket, og få tilbakemelding på, enten i form av:

  1. teoretiske perspektiver på rus/rusproblematikk som fenomen som har bidratt til å løfte forskning, eller
  2. resultater fra pågående forskningsprosjekter

Frist for å sende inn forslag til tema og påmelding til konferansener satt til den 10.desember 2022. Meld deg på her.

Kostnader knyttet til overnatting og dagpakker+ nettverksmiddag vil bli dekket.

For spørsmål, kontakt:

Professor i rusproblematikk
51834236
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis i rus og psykisk helse
51831996
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse