Seminar for nyutdannede barnehagelærere

Fredag 15. mars 2024 kl. 08:30-16:00,
Sola Strand Hotel.

Velkommen til årets Sola-seminar!

Publisert Sist oppdatert

Tema: Den robuste barnehagelæreren

Sola-seminaret er et årlig arrangement, en møteplass for nyutdannede barnehagelærere, profesjonsveiledere, virksomhetsledere og barnehagefaglig ansvarlige for ordningen med veiledning for nyutdannede barnehagelærere.

Arrangementet legger opp til faglige innlegg og diskusjoner i mindre grupper. Det er de nyutdannede barnehagelærerne som er den primære målgruppen for seminaret, og deres deltakelse prioriteres ved eventuell overbooking.

Krav og råd om tiltak for å fremme kvalitet for barn i barnehagen kommer fra mange ulike hold. Både som erfaren - og som nyutdannet barnehagelærer er det mye nytt å forholde seg til.

At barna utvikler robusthet, i møte med utfordringer i livet er et tema i barnehagesammenheng. Hva kan det innebære å være robust, og hvordan kan vi i fellesskap bidra til at også barnehagelærerne utvikler robusthet?

Møt engasjerte fagpersoner som på ulike måter vil kaste lys over betydningen av at profesjonsutøverne navigerer mellom frihet og krav, styrker profesjonsidentiteten og finner veien til å foreta gode vurderinger og ta kvalifiserte valg til barnas beste.

Registrering og kaffe 8.30-9.00

Klokken 9:00:

  • Velkommen, nytt om ordningen med veiledning for nyutdannede lærere i barnehage og skole & plan for dagen. Ved Inger Benny Espedal Tungland

kl. 9.15 – 10.00:

  • «Sofasamtale» om opplevelser og tanker omkring det å være nyutdannet og nytilsatt barnehagelærer.
  • Deltakere: Hanne Larsson nyutdannet barnehagelærer, Borghild Erfjord 3. års nyutdannet barnehagelærer, Yvonne Hoff Standal profesjonsveileder. Kjersti Lønning Velde universitetslektor i pedagogikk. Samtalen ledes av Inger Benny Espedal Tungland

Kl. 10.00 –  10.15

  • Trivsel – og robusthet? To sider av samme sak? Ved: Kjersti Lønning Velde

Kl.10.15 – 10.30 | Pause

Kl.10.30 - 11.30

  • Faglig innlegg, med diskusjoner i grupper. Tema: Sivilt mot: perspektiver på utvikling i barnehagen. Ved: Margrethe Jernes

Kl.11.30 – 12.30 | Lunsj

Kl.12:30- 13.30

  • Faglig innlegg, med diskusjoner i grupper. Tema: Å inkludere barn som trenger ekstra støtte – å tåle det usikre og la seg engasjere. Ved: Synne Nese Skarsaune

Kl. 13.30 – 13.45 | Pause

Kl.13.45- 14.45

  • Faglig innlegg, med diskusjoner i grupper. Tema: Når den nyutdannede spør sin veileder: «Er det lov å si nei?»  om kritisk tenkning, selvledelse og livsmestring. Ved: Yvonne Hoff Standal

Presentasjoner:

Inger Benny Espedal Tungland er førstelektor i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS. Hun er emneansvarlig for veilederutdanningen for profesjonsveiledere for nyutdannede barnehagelærere, UiS sin representant i ordningen for nyutdannede lærere i Rogaland, og i Nasjonalt nettverk for veiledning av nyutdannede lærere

Påmelding:

Nytt fra 2024: For å sikre at vi kan opprettholde kvaliteten og innholdet i seminaret, ser vi oss i år nødt til å innføre en deltakeravgift på 300 kroner per deltaker.

Faktureringsprosedyre: Universitetet i Stavanger (UiS) vil sende en samlet faktura til hver skoleeier eller barnehageeier etter seminarets gjennomføring. Denne fakturaen vil reflektere det totale antallet deltakere fra de respektive kommunene. Vi håper at denne prosedyren vil forenkle prosessen for alle involverte parter.

Påmelding: Seminaret er fullbooket.
Frist for påmelding var 1. mars.