Seminar for nyutdannede barnehagelærere

Onsdag 29. mars 2023 kl. 08:30-16:00,
Sola Strand Hotel.

Velkommen til årets Sola-seminar!

Published Endret

Tema: Å høre til

Sola-seminaret er et årlig arrangement, en møteplass for nyutdannede barnehagelærere, profesjonsveiledere, virksomhetsledere og barnehagefaglig ansvarlige for ordningen med veiledning for nyutdannede barnehagelærere. Arrangementet legger opp til faglige innlegg og diskusjoner i mindre grupper. Det er de nyutdannede barnehagelærerne som er den primære målgruppen for seminaret, og deres deltakelse prioriteres ved eventuell overbooking.

Registrering og kaffe 8.30-9.00

Klokken 9:00:

  • Velkommen plan for dagen
  • Nytt om ordningen med veiledning for nyutdannede lærere i barnehage og skole.  Ved Inger Benny Espedal Tungland
  • «Sofasamtale» med Borghild Erfjord og Inger Benny om opplevelser og tanker omkring det å være nyutdannet og nytilsatt barnehagelærer.
  • Faglig innlegg: Tilrettelegging for inkludering av barn – og barns tilhørighet – ved:  Kristin Fugelsnes

Kl.11.30 – 12.30 lunsj

Kl.12:30-15.00:

  • Faglig innlegg: Småbarns trivsel i barnehagen: betydningen av barns temperament ved Catharina Petronella Johanna van Trijp, Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger,
  • Faglig innlegg: Jeg har ikke trykt! Ytringer om teknologi ved lesing av digitale bildebøker i barnehagen ved Margrethe Jernes og Marianne Undheim, Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger,
  • Oppsummering «fra sofaen»

Presentasjoner:

Jernes og Undheim er undervisere og forskere ved IBU. De vil fortelle om forskning fra VEBB-prosjektet der de har undersøkt barnehagebarns og barnehagelæreres ytringer om teknologi. Konteksten for forskningen var samtalebasert gruppelesing av digitale bildebøker på nettbrett i norske barnehager. Funnene viser at innholdet i barnas ytringer om det teknologiske. hovedsakelig dreier seg om turtaking og tilgang, mens barnehagelærerne beskriver hva som skjer i fortellingen og om muligheter med teknologien. På tvers av disse resultatene trer det frem to tematikker som vi vil diskutere: jakten på hotspots og turtaking.

Link til artikkelen:  https://tidsskriftetbarn.no/index.php/barn/article/view/5114

Bidragsytere:

Kristin Fugelsnes er førstelektor i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanningen, UiS. Hun har særlig interesse for profesjonsetikk, verdipedagogikk og omsorg i barnehagen, og forsker på barns tilhørighet i barnehagen.

Borghild Erfjord er nyutdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder i Viste barnehage. Hun vil dele sine erfaringer med å være ny den første tiden i yrket

Inger Benny Espedal Tungland er førstelektor i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS. Hun er emneansvarlig for veilederutdanningen for profesjonsveiledere for nyutdannede barnehagelærere, UiS sin representant i ordningen for nyutdannede lærere i Rogaland, og i Nasjonalt nettverk for veiledning av nyutdannede lærere

Catharina Petronella Johanna van Trijp Jobber som førsteamanuensis i pedagogikk på institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS. Hun har særlig interesse for småbarns trivsel, temperament og kvalitetsarbeid.

Påmeldingsfristen er utløpt