Seminar for nyutdannede lærere i skolen

Torsdag 30. mars 2023 kl. 09:00-14:00,
Sola Strand Hotel.

Velkommen til seminaret «Nyutdannet i lærerrollen»!

Published Endret

Vi har med dette gleden av å invitere årets nyutdannede lærere og deres veiledere til en lærerik dag i vakre omgivelser. Skoleledere som har nyutdannede lærere i staben, samt representanter fra skoleeiersiden og fylkeskommunen er også velkomne. Veiledningsordningen har til hensikt å sikre en god overgang fra studie til yrke for deg som er nyutdannet, samtidig som veiledningen legger til rette for videre profesjonsutvikling. Årets seminar løfter fram lærerrollen med alt den innebærer, og vil ledes av Heidi Granberg, som er forfatter av boka «Kontaktlærer i grunnskolen».

Program

Kl.09.00 – 09.15: Registrering og kaffe

Kl.09.15 – 09.30: Velkommen - program for dagen Ved: Mette Hvalby, UiS

Kl.09.30 – 11.00: Nyutdannet i lærerrollen Ved: Heidi Granberg

Kl. 11.00 – 11.30: Refleksjon over tematikken til Granberg i grupper

Kl.11.30 – 12.30: Lunsj

Kl.12.30 – 13.30: Oppsummering i plenum ledet av Granberg – Hva betyr dette for veiledning?

Kl.13.30 – 14.00: Status for «Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdanna nytilsatte lærere» Ved: Mette Hvalby, UiS

Vi ber alle merke seg følgende:

Seminarets målgruppe er regionens nyutdannede lærere, samt deres veiledere, skoleledere og skoleeiere. Ved for stor deltakelse fra noen skoler forbeholder vi oss retten til å sette et maksimum antall deltakere pr. skole for med det å gi andre skoler muligheten til å delta. Nyutdannede lærere vil bli prioritert.

Eventuell avmelding må gis i god tid. I og med at seminaret er gratis og dekkes av UiS, vil de som samme dag ikke møter uten avmelding, bli belastet summen UiS betaler pr. deltaker.

Har du spørsmål? Kontakt Mette Hvalby (faglig ansvarlig), mette.hvalby@uis.no