Hopp til hovedinnhold

Simulering av blodstrøm i hjernen med teknologi fra olje og gass

Onsdag 29. september 2021 kl. 19:00-20:00,
Arkeologisk museum.

Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) inviterer til foredrag om simulering av blodstrøm i hjernen med teknologi fra olje og gass.

Publisert: Endret:

tekna

FINN GRATISBILLETT HER

Teknologi fra olje og gass kan brukes til å simulere blodstrøm i hjernen. Ved å analysere tidsserier av MR eller CT etter injeksjon av kontrastmiddel, kan vi si noe hvordan et organ, for eksempel hjernen, fungerer.

Vevsparametre knyttet til blodgjennomstrømning er viktige kliniske parametre som brukes i diagnostisering, oppfølging og behandling av pasienter. Informasjonen man får ved å hente ut slike kliniske parametre, kan brukes til å karakterisere slag eller ulike krefttyper.

Dagens metoder for å tolke tidsseriene er bare gyldig for et større område av hjernen. Forskerne arbeider nå med å utvikle metodikk som kombinerer simulering med data-assimilering for å bestemme de kliniske parameterne bedre og mer detaljert. Hensikten er å kunne utnytte bedre den informasjonen som er tilgjengelig i MR/CT-bildene. Simuleringsmodellene baserer seg blant annet på flytmodeller for strømning i porøse medier. Data-assimilering utføres ved bruk av ensemble baserte metoder.

Foredraget vil gi en oversikt over problemet som en ønsker å forbedre løsningen på, og rapportere om fremsteg som er gjort gjennom det NFR støttede prosjektet «Flow-based interpretation of dynamic contrast enhanced imaging».

Foredragsholder: Geir Nævdal, Forsker I i Norce

Les mer om årets Forskningsdagene-program 2021.