Tirsdagsforedrag: Borgene i Dalane – en arena for guder, herskere, bygdelag eller røvere?

Tirsdag 1. november 2022 kl. 18:30-19:30,
Arkeologisk museum,
Auditoriet: Tinghaug.

Tema: Borgene i Dalane – en arena for guder, herskere, bygdelag eller røvere?

Published Endret
Bygdeborg

I området man jobber i er det overraskende mange såkalte bygdeborger. En høyde med navnet Borghammaren ligger attpåtil i traseen. Bygdeborgene er sjeldent arkeologisk undersøkt, men har kommet mer i fokus i senere år. Dette foredraget vil prøve å se på borgene i en større sosial sammenheng, både nasjonalt og internasjonalt, for så å forsøke å forklare hvorfor Dalane er velsignet med så mange av disse inspirerende kulturminnene.

Foredrag av: Niall John Oma Armstrong, arkeolog, Rogaland Fylkeskommune, avd kulturarv