Hopp til hovedinnhold

Webinar: Brukermedvirkning i velferdsforskning

Mandag 25. oktober 2021 kl. 09:00-12:00,
Zoom.

Få innsikt i brukermedvirkningens historiske og politiske utviklingstrekk, utfordringer og dilemma som kan oppstå og som det er viktig å være oppmerksom på, samt potensialet som ligger i brukerinvolvering i forskning på velferdsområdet.

Publisert: Endret:

Kari Tove Elvbakken, Ingunn Størksen og Ellen Syrstad.

Mandag 25. oktober kl. 09.00–12.00 arrangerer Nettverk for velferdsforskning et nytt velferdsforskningsseminar, hvor erfarne forskere vil dele kunnskap og erfaringer knyttet til brukermedvirkning i forskning.

Brukermedvirkning er sentralt i velferdsforskning, og har som formål å styrke relevansen og nytteverdien av velferdsforskning for de aktuelle målgruppene for forskningen. Brukere i velferdsforskningsøyemed kan være beslutningstakere og myndigheter, tjenesteaktører og ansatte, frivillige og interesseorganisasjoner og brukere av tjenestene og deres pårørende.  

NB. Seminaret er dag én av et todagersseminar, hvor vi dag to (tirsdag 26. oktober kl. 09.00–12.00) retter søkelyset på forskningsetikk og personvern i velferdsforskning. Seminarene inngår i seminarrekken «Prosjektuvitkling, forskningsdesign og søknadsutforming».

Program 25. oktober:

Kl. 09.05–09.50: Professor Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen: «Brukermedvirkningens røtter: mål, idealer og mulige paradokser»

Kari Tove Elvbakken er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun har de senere år vært opptatt av brukermedvirkning i forskning, og da særlig brukermedvirkningens historiske og politiske linjer. Kari Tove Elvebakken har bred erfaring fra ledelse av kunnskapsinstitusjoner og er tidligere universitetsdirektør ved UIB, og har også vært leder av Rokkansenteret.

Kl. 10.00–10.45: Professor Ingunn Størksen, Universitetet i Stavanger: «Sam-produksjon mellom barnehagelærere og forskere i Agderprosjektet»

Ingunn Størksen er professor i universitetspedagogikk ved Læringsmiljøsenteret på UIS. Hennes forskningsinteresser er barns utvikling og tidlig læring. Hun har ledet flere store NFR finansierte forskningsprosjekter på barnehagefeltet, og har bred erfaring med tjenesteaktørers medvirkning i forskning. Utgangspunktet for hennes innlegg vil være brukermedvirkning i forskning hvor tjenesteaktører innehar brukerrollen.

Kl. 11.00–11.45: Førsteamanuensis Ellen Syrstad, VID vitenskapelige høgskole: «Medforskning – maktskjevhet eller demokratisering av kunnskap»

Ellen Syrstad er førsteamanuensis i sosialt arbeid ved VID vitenskapelige høgskole (Oslo), og har i sitt doktorgradsarbeid forsket på familievernets oppfølging av foreldre som er fratatt omsorg for barn, og har erfaring med å involvere foreldre, familievern og barnevern som medforskere. Syrstad vil i sitt innlegg om brukermedvirkning ta utgangspunkt i erfaringer med å involvere tjenestemottakere som brukergruppe i forskning (foreldre), og spenninger som kan oppstå i denne type medforskningsprosjekter.

Kl. 11.45–12.00: Avsluttende refleksjoner

Lenke til seminaret:

https://stavanger.zoom.us/j/65626266179?pwd=dFFBQitDOTJDVDlhc0tlV3IxMG9TQT09

Meeting ID: 656 2626 6179

Password: 920663

Om seminarrekken

Nettverk for velferdsforskning i samarbeid med Forskningsavdelingen arrangerer høsten 2021 en seminarrekke om velferdsforskning og søknadsutforming. Målgruppen er forskere knyttet til nettverket og nettverkets medlemsinstitusjoner, og som er opptatt av ulike typer velferdsspørsmål og velferdsområder. Tverrfaglig og tverrsektoriell forskning er sentralt i velferdsforskning, og nettverket ønsker å stimulere til samarbeid på tvers av disipliner og fagmiljøer, og ikke minst stimulere til velferdsforskning som bidrar til ny kunnskap. Seminarrekken vil i første omgang avholdes som webinarer, men med noen fysiske delseminarer underveis.

Øvrige seminar som inngår i seminarrekken:

  • 26. oktober kl. 09.00–12.00: Etikk og personvern.
  • 10. november 09.00–12.00: Metode, empiri og evidenskunnskap (effektstudier) – Fysisk seminar med mulighet for streaming.
  • 11. november kl. 09.00–13.00: Evalueringsforskning – Fysisk seminar med mulighet for streaming.
  • 23. november kl. 09.00–13.30: Kvalitetskrav og evalueringskriterier.
  • 29. november–10. februar: Mulighet for individuell oppfølging/veiledning på søknadsutforming.

Det vil bli arrangert skriveseminar 13.–14. desember 2021 (Sola Strand Hotel), for nettverkets medlemmer/deltakere som jobber med søknadsskriving for kommende utlysninger.