Utøvende musikk - årsstudium

Årstudium i utøvende musikk ved Universitetet i Stavanger er et ettårig og frittstående program med to studieretninger: klassisk og jazz. Studiet retter seg mot søkere i avsluttende år av videregående skole i musikk, dans, drama eller folkehøgskole, og andre som er interessert i et første kjennskap til utøvende musikkstudier. Studiet gir mulighet for å tilegne seg spilleerfaring gjennom prosjekter og samspill i et spennende miljø med høyt kvalifiserte lærere.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år

Antall studiepoeng

60

Antall studieplasser

Ca. 10

Undervisningsspråk

Norsk

Opptaksprøve

Runde 1 - Video Runde 2 - Campus uke 10

Søknadsfrist

15. desember - lokalt opptak 15. mai - sekundært opptak

Slik søker du på årsstudium i utøvende musikk

Om opptaks- og repertoarkrav, dokumentopplasting mm.

Hvem underviser på årsstudium i utøvende musikk?

Finn ansatte ved fakultetet.

En av årets største konsertbegivenheter for alle studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag er den årlige julekonserten i St. Petri kirken.
Jazzstudenter ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik
En sentral del av utdanningene er workshops, konserter, deltakelse i mesterklasser og individuelle timer med hovedinstrumentlærer.

Om studiet

Årsstudium i utøvende musikk er et fulltidsstudium på 60 studiepoeng. Du får valget mellom emnekombinasjoner som inkluderer instrumentalemne og jazz/improvisasjon eller instrumentalemne og kammermusikk/teori. En sentral del av utdanningen er individuelle timer med hovedinstrumentlærer og akkompagnatør eller ensemble, seminarer/workshops, konserter, deltakelse i mesterklasser, teori og prosjektbasert undervisning.

Undervisningen gis kontinuerlig eller i konsentrerte perioder av studieåret. Studiet går over to semestre, med oppstart om høsten og endelig eksamen om våren.

Undervisningsspråket er norsk. Som student hos oss møter du et internasjonalt studiemiljø med både studenter og faglærere fra hele verden. Studiet kan være et grunnlag for videre studier i musikk.

I Bjergsted har vi sterke fagmiljøer knyttet til hver av studieretningene. Høyt kvalifiserte lærere vil gi deg et solid teknisk-metodisk, kunstnerisk og teoretisk grunnlag for en karriere som utøvende musiker. Du vil lære om formidling på ditt hovedinstrument, og utvikle dine ferdigheter som musiker og instrumentalist.

Orkesterprosjekt
I tillegg til hovedinstrumentundervisning vil du som student delta i ulike prosjekter sammen med andre studenter. Foto: Marius Vervik

Som student hos oss møter du et internasjonalt studiemiljø med både studenter og faglærere fra hele verden.

Om fakultetet

Fakultet for utøvende kunstfag samarbeider med kulturaktørene i Bjergstedparken; Stavanger Symfoniorkester, Stavanger Jazzforum, Stavanger Kulturskole og Stavanger katedralskole. For studenter innebærer dette at de blir en del av et større musikk- og kunstfaglig miljø som gir svært gode rammer og muligheter for utvikling. Det er tette bånd mellom det profesjonelle kunst- og kulturlivet i regionen, og fakultetets aktiviteter.

Et eget fakultetsbibliotek for musikk og dans gir nærhet til kilder, og enkel adgang til lytting og fordypning i verk, komponister og sjangre. Fakultetet tilbyr også øvingsrom og gratis adgang til en rekke konserter og forestillinger i regi av fakultetet.

Alle studieprogram tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag gjennomgår årlige revisjoner. Reviderte studieplaner og emnebeskrivelser for studieåret 2024/2025 publiseres her 1. februar 2024.

Hva kan du bli?

Studiet gir deg en innføring i musikk- og formidlingsfeltet og henvender seg til ulike målgrupper, både nye studenter og studenter som ønsker å ta et tilleggsstudium for å komplettere annen utdanningsbakgrunn.

Årsstudium i utøvende musikk gir et godt grunnlag for å søke bachelor i utøvende musikk.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten har tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

 • Oppnå et utøvernivå og teoretisk kompetanse tilsvarende opptak til bachelorstudium i utøvende musikk

Kunnskaper

 • Foreta selvstendige valg av arbeidsformer for musikalsk forming, innstudering og formidling
 • Vurdere egen læring og sette mål for egen utvikling

Ferdigheter

 • Demonstrere grunnleggende utøvende ferdigheter innen relevante musikksjangre
 • Demonstrere et differensiert repertoar på sitt instrument

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Veivalg

  • Instrumentalemne og jazzimprovisasjon

  • Instrumentemne og kammermusikk/teori

   • Hovedinstrument årsstudium

    Første år, semester 1

    Hovedinstrument årsstudium (INF101)

    Studiepoeng: 30

   • Kammermusikk og teori - Klassisk

    Første år, semester 1

    Kammermusikk og teori - Klassisk (INF200)

    Studiepoeng: 30

Søknad og opptak

Slik søker du på årsstudium i utøvende musikk

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokalt SøknadsWeb.

Merk! All informasjon under 'Slik søker du' oppdateres til 1. november. Informasjon som ligger publisert før ny søknadsperiode åpner, fra 20. august - 1. november, tilhører forrige opptaksår. Alle søkere til utøvende musikkstudier må gjennom 2 runder med opptaksprøver. Første runde gjennomføres ved innsending av et egenprodusert videoopptak innen 15. januar. Andre runde gjennomføres i uke 10 i Stavanger, på vår campus i Bjergsted. Informasjon om opptakskrav, repertoarkrav, kriterier for videoinnspilling mm. finner du i artiklene under.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 15. desember.
Sekundæropptaket er åpent fra 15. april til 15. mai - gjelder kun studier og instrument med ledig kapasitet etter primæropptaket.

Fakultetet publiserer nyttig info om søknad og opptak i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til semesterstart.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 15. desember
 • Sjekk studiets opptakskrav - se 'Hvordan få opptak til Årsstudium i utøvende musikk'
 • For at din søknad skal bli vurdert for opptak kreves det at alle nødvendige søknadsdokument er lastet opp i SøknadsWeb, og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen. Hva som skal lastet opp i SøknadsWeb finner du lengre ned på denne siden
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitterings e-posten du mottar, finner du en lenke til et elektronisk følgeskjema. Lenken til følgeskjemaet vil være aktiv i kvitterings e-posten. Utfylling av følgeskjemaet er obligatorisk, og skjemaet må sendes inn innen søknadsfristen for at du skal få mulighet til å dele din video med fakultetet og få din søknad videre vurdert
 • Ufullstendige søknader vil bli trukket
 • Søkere til utøvende musikkstudier avlegger 2 runder med prøvespill. Runde 1 er et egenprodusert videoopptak. Runde 2 gjennomføres på campus Bjergsted i Stavanger. Runde 2 er kun for søkere som består runde 1
 • Søkere som har sendt inn elektronisk følgeskjema vil kort tid etter søknadsfrist motta en e-post fra saksbehandler med en egen lenke til et skjema for innlevering av video, samt forklaring om hvordan video skal deles med fakultetet
 • Frist for deling av video er 15. januar
 • Du deler både videolenker og omtale av innspilt videomateriale. I tillegg deler du fullstendig prøvespillprogram for en eventuell runde 2, samt akkompagnementsnoter.
 • Start planlegging av videoinnspilling tidlig. Prøvespillprogrammet for både runde 1 og runde 2 må følge fastsatt repertoarkrav. Les mer om repertoarkrav, samt spesifikasjoner for videoinnlevering i artiklene Repertoarkrav til Årsstudium og Runde 1 - innlevering av egenprodusert video
 • Svar på videovurdering runde 1 mottar du på e-post i månedsskiftet januar/februar
 • Dersom du består runde 1 vil du bli invitert til runde 2 på campus Bjergsted i uke 10. Runde 2 består av prøvespill og intervju med vurderingskommisjon og studieadministrasjon. Les mer om runde 2 i artikkelen Runde 2 - prøvespill og intervju på campus i uke 10
 • Søkere bosatt utenfor Norge, Sverige eller Danmark kan levere hele repertoarkravet på video. Dersom man består runde 1 inviteres man til digitalt intervju i uke 10. NB! Gjelder ikke søkere til dirigering
 • Endelig resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb senest innen utgangen av uke 11

Hvem kan søke på årsstudium i utøvende musikk?

Studiet utlyses innenfor Norden. Det betyr at alle søkere med norsk personnummer, samt søkere bosatt i Norden, kan søke lokalt opptak via SøknadsWeb, så lenge opptakskravene er oppfylt.

Du kan søke til studieretningene klassisk og jazz/improvisasjon.

Årsstudiet består av 2 emner på 30 studiepoeng som begge strekker seg over et helt år. Emnet 'hovedinstrument årsstudium' (INF101) er obligatorisk og koples sammen med enten med 'Jazzimprovisasjon' (VJI100) eller 'Samspill/kammermusikk' (INF200), alt etter hvilken studieretning du søker deg til.

Søkere med statsborgerskap utenfor EU/EØS og Sveits må betale studieavgift.

Følgeskjema må fylles ut innen søknadsfrist

I tillegg til opplasting av søknadsdokumenter i SøknadsWeb, må du fullføre et elektronisk følgeskjema innen søknadsfristen. Utfylling av følgeskjema er obligatorisk for alle søkere til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag. Du finner lenke til følgeskjemaet på kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitterings e-posten du mottar etter at søknaden din er registrert. I følgeskjemaet fyller du inn følgende:

Personalia, utfyllende info om din(e) søknader, kunstnerisk CV og kort om din motivasjon for å søke på studiet.

Søknadsdokumenter - hva må lastes opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift med oppnådd generell studiekompetanse fra videregående skole
 • Kopi av pass med bilde eller kopi av nasjonalt ID kort - for bekreftelse av statsborgerskap
 • Dokumentasjon på bestått norsk og engelsk språktest - les mer under språkkrav for å finne ut om dette gjelder deg
 • Bekreftelse på oppmelding til språktest - dersom du mangler gyldig testresultat og testen skal tas i løpet av våren
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom ditt vitnemål fra videregående skole ligger i Norsk Vitnemålsdatabase (NVB) trenger du ikke å laste det opp i SøknadsWeb. Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier).

Merk! Det vil bli iverksatt stikkprøver og kontroll av originalvitnemål ved studiestart. 

Generelle opptakskrav

Generell studiekompetanse

For opptak til Årsstudium i utøvende musikk (60 studiepoeng), kreves det fullført videregående skole med oppnådd generell studiekompetanse (GSK).

Realkompetanse 

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. Realkompetansesøknader skal dokumenteres godt.

Språkkrav i norsk og engelsk

Språkkrav skal være bestått i henhold til UiS sitt regelverk/Samordna Opptak.
Mangler du norsk og/eller engelsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du lese mer om hvordan du kan dekke kravet på universitetets nettsider om språkkrav. Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.

Opptaksprøver

I tillegg til oppnådd generell studiekompetanse må du bestå 2 runder med prøvespill som vurderes ut fra innsendt videomateriale (runde 1) og ordinært prøvespill og intervju på campus (runde 2).

Hvem får tilbud om studieplass?

Etter gjennomførte opptaksprøver foretar avdelingslederne og dekan en helhetsvurdering av søkerne under endelig vedtaksmøte. Søkerne vurderes da som kvalifisert/ikke kvalifisert ut fra fagkommisjonens vurderinger og rangeringer, innsendt videomateriale, innsendte søknadsdokumenter, prøver i opptaksuken og intervju. Endelig opptak vedtas av dekan.

Kvalifiserte søkere får så tilbud om studieplass i den grad det er ledige plasser på søkt studium. Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

Se utfyllende regler for opptak i opptaksreglementet lenger ned på siden.

Sekundære opptaksprøver

Dersom noe uforutsett skulle skje og man ikke får anledning til å sende inn video til runde 1 innen fristen eller ikke kan møte til runde 2, vil man kunne overføre sin søknad til våre sekundære prøver. Det er viktig å huske på at de sekundære prøvene kun gjennomføres for instrument og for studieplasser som ikke blir fylt opp etter primæropptaket. Dersom fakultetet har ledige studieplasser åpnes det for søknad til enkelte studier og instrument den 15. april med søknadsfrist 15. mai. Sekundæropptakets runde 2 finner vanligvis sted i begynnelsen av juni.

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 deles med fakultetet innen 15. januar.

Se repertoarkrav for ditt instrument for hvor mye av det fastsatte repertoaret som skal spilles inn på video. Repertoarkravet til årsstudium klassisk er det samme som til bachelor klassisk, men med lavere krav til nivå.

Du finner viktig informasjon om hvordan du ordner videoinnspillingen under punktet Runde 1 - innlevering av egenprodusert video.

Runde 2

Hele prøvespillprogrammet forberedes og fremføres i runde 2, også det som er levert på video.

Prøvespillets runde 2 fremføres sammen med fakultetets akkompagnatører.

Les mer om hvordan runde 2 foregår under punktet Runde 2 - prøvespill og intervju på campus i uke 10.

Repertoarkrav årsstudium - klassisk

Repertoarkrav til Årsstudium i utøvende musikk - klassisk er helt likt som for bachelor klassisk, men med et noe lavere nivåkrav. Repertoarkrav til bachelor klassisk er fastsatt av FUM (Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikkutdanning). Repertoarkravet finner du i listen nedenfor.

Treblåseinstrument

Fløyte

1. Bach: Largo e dolce fra Sonate i h-moll BWV 1030, eller Händel Sonate i G-dur
2. 1. sats fra Mozart: Fløytekonsert i G-dur eller D-dur
3. Ph. Gaubert: Nocturne et Allegro Scherzando, eller G. Enescu: Cantabile et Presto, eller L Ganne: Andante et Scherzo
4. Et verk for solo fløyte, komponert etter 1950
5. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 2 og 3.

Obo

1. Obligatorisk verk: J. Haydn: Konsert i C-dur, 1. sats
2. Marcello: 1. sats fra obokonsert i c-moll/ d-moll
3. Et selvvalgt verk fra romantikken eller nyere tid
4. Ferling: Fra 48 etyder, op 31: Etyde nr 6, 8, 10, 12 eller 14

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Klarinett

 1. Obligatorisk verk: C.M. von Weber: Concertino
 2. N.W. Gade: Ballade for klarinett og klaver, op 43, eller en sats fra R. Schumann: Fantasistykker, op 73. (Schumann kan evt. spilles i versjon for B-klarinett.)
 3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Fagott

1. En hurtig og en langsom sats fra en av følgende av A. Vivaldis konserter No 5 i dmoll (Pincherle 282), No 7 i a-moll (Pincherle 72), No 14 i c-moll (Pincherle no 432), eller No 17 i C-dur (Pincherle 45.)
2. To etyder av middels vanskelighetsgrad
3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Messingblåseinstrument

Kornett

1. P Code: Zelda
2. Dr. D Wright: Cornet Concerto, 2.sats
3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Trompet

1. Francis Thomé: Fantasie
2. Jean-Baptiste Arban: Characteristic studies, etyde nr. 1 eller Theo Charlier, Etudes transcendantes, etyde nr. 2
3. Et selvvalgt soloverk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Horn

1. Obligatorisk verk: 1. og 2. sats fra W.A. Mozart: Konsert i Ess-dur, KV 417, eller KV 495
2. En sats fra et romantisk verk
3. Et selvvalgt verk
4. Skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og3#), samt prøve på transponering

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Tenortrombone

1. Obligatorisk verk: A. Guilmant: Morceau Symphonique, op 88
2. Ett av følgende verker:

 • J.E. Galliard: Sonate nr 5
 • L.-E. Larsson: Concertino, op 45, nr 7
 • C. Saint-Saëns: Cavatine, op 144
 • N. Rimskij-Korsakov: Konsert (utg. for trombone med klaver)

3. Et selvvalgt verk
4. Kjennskap til bass- og tenornøkkel + skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og 3#)

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Basstrombone

1. Obligatorisk verk: A. Lebedjev: Konsert nr. 1 (Concerto in one movement)
2. Ett av følgende verker:

 • McCarty: Sonata
 • E. Bozza: Allegro et Finale
 • W. Hartley: Sonata Breve
 • G. Frescobaldi: Canzoner (utg. for basstrombone med klaver

3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Eufonium

1. Obligatorisk verk: Joseph Horowitz: Concerto for Euphonium, 1. og 2. sats eller Rolf Wilhelm: Concertino for Euphonium, 1. og 2. sats
2. To kontrasterende satser fra en barokksonate
3. Et selvvalgt verk eller en etyde
4. Kjennskap til bassnøkkel i C og diskantnøkkel i B

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Tuba

1. Obligatorisk verk: E. Gregson: Concerto, 1. og 2. sats eller A. Lebedjev: Konzert (Hofmeister)
2. En etyde fra M. Bordogni: 43 Bel Canto Studies
3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Strykeinstrument

Fiolin

1. En sats fra en av Bachs solosonater eller – partitaer
2. Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Mozart eller Haydn)
3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Wieniawski, Dont eller Rode)
5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.)

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Bratsj

1. En sats fra en av Bachs solosonater, -partitaer eller –suiter
2. Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Hoffmeister eller Stamitz)
3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Rode, Wieniawski eller Kreutzer)
5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.)

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Cello

1. En sats fra en av Bachs solosuiter
2. Første sats fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Haydn eller Boccherini)
3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Popper eller Piatti)

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Kontrabass

1. Obligatorisk verk: H. Eccles: Sonate i g-moll, 2. sats
2. Obligatorisk verk: C. D. v Dittersdorf : Konsert for kontrabass E-Dur, 2. sats
3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Andre instrumenter og vokal

Klaver

1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium og fuge fra Das Wohltemperierte Klavier
2. En hurtig og en langsom sats fra en wienerklassisistisk sonate (ikke L.v. Beethoven: op. 49 nr 1 og 2)
3. Et romantisk eller impresjonistisk verk
4. Et selvvalgt verk

Med langsom sats forstås en sats med tempobetegnelse ”andantino” eller langsommere. Det forventes at deler av programmet framføres utenat.

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1, utdrag av begge satser fra nr. 2 (totalt ca. 5 minutter), og utdrag fra nr. 3 (ca. 5 minutter).

Orgel

1. D. Buxtehude: Toccata og fuge i F-dur, Bux-WV 157 eller tilsvarende verk fra barokken med spilletid på ca. 5 minutter
2. Et verk fra romantikken eller nyere tid med spilletid på 5 -10 min
3. En forberedt koral etter koralboken eller etter besifring

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Søkere med klaverbakgrunn og liten orgelerfaring kan søke om å få erstatte opptakskravene for orgel helt eller delvis med tilsvarende krav for klaver.

Cembalo

1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium fra Partita i B-dur, BWV 825
2. Et middels vanskelig verk av F. Couperin eller D. Scarlatti
3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Slagverk

1. Søkeren forbereder et selvvalgt program på inntil 20 minutter. Programmet skal inneholde:

 • et stykke for lilletromme
 • et stykke for pauker
 • et stykke for melodisk slagverk
 • ev. et stykke for multioppsett

2. Obligatoriske verker for lilletromme, pauker, melodisk slagverk og lite multioppsett vil bli tilsendt ca. 4 uker før opptaksprøvene i uke 10

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1.

Sang

1. En sang fra barokken
2. En tysk, fransk eller engelsk romanse fra den romantiske periode
3. To fritt valgte sanger av nordiske komponister. Den ene sangen skal være komponert etter 1950
4. En opera- eller oratoriearie
5. En sang uten akkompagnement
6. Opplesning av et selvvalgt dikt
7. Selvvalgt stykke på klaver

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av 2 sanger; en fra punkt 3 og en fra punkt 4.

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 deles med fakultetet innen 15. januar.

Til runde 1 (videoopptak) leveres hele prøvespillprogrammet.
Programmet skal være ca. 15 - 20 minutter langt, og følge fastsatt repertoarkrav.
Repertoarkrav til årsstudium jazz/improvisasjon er helt likt som for bachelor jazz/improvisasjon, men med et noe lavere krav til nivå.

Du finner viktig informasjon om hvordan du ordner videoinnspillingen under punktet Runde 1 - innlevering av egenprodusert video.

Runde 2

Hele prøvespillprogrammet forberedes og fremføres i runde 2. Du fremfører samme prøvespillprogram i runde 2 som du spilte inn på video til runde 1, men nå med komp fra fakultetet.

Les mer om hvordan runde 2 foregår under punktet Runde 2 - prøvespill og intervju på campus i uke 10.

Repertoarkrav årsstudium - jazz/improvisasjon

Repertoarkrav til årsstudium jazz/improvisasjon er helt likt som for bachelor jazz/improvisasjon, men med et noe lavere nivåkrav. Repertoarkrav til bachelor jazz/improvisasjon er fastsatt av FUM (Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikkutdanning). Repertoarkravet finner du nedenfor.

Ønsker du å se en fullstendig oversikt over det nasjonalt fastsatte repertoarkravet for bachelor, for alle instrument, så finner du dette publisert på Utdanning.no/utovende-musikk.

Det er i utgangspunktet ingen føringer på valg av prøvespillprogram, men det er viktig at du velger det repertoaret som du selv trives best med, som du kjenner godt, og som fremhever ditt musikalske nivå, uansett hvilken av de aktuelle sjangrene det tilhører. Det du skal vise frem er din egenart og personlighet som musiker. Programmet kan gjerne være selvkomponert. Det forutsettes at prøvespillprogrammet viser ferdigheter innen improvisasjon.

 • Prøvespillprogrammet skal være ca. 15 - 20 minutter langt
 • Hvert opptak (hver låt) skal leveres som et sammenhengende, uredigert opptak som ikke skal være mer enn 6 måneder gammelt
 • Videomaterialet skal inneholde samspill. Det kan gjøres unntak fra dette kravet dersom det – av praktiske grunner – er umulig å få til samspill. Du må i så fall redegjøre for hvorfor det ikke har vært mulig
 • Videomaterialet skal normalt inneholde improvisasjon, slik at du klart får vist dine solist- og ensembleegenskaper. Omfanget av improvisasjon og hvilken type improvisasjon er opp til deg selv å avgjøre, basert på din musikalske profil og sjangerinnretning
 • I tillegg skal du skrive en omtale av det innleverte videomaterialet/prøvespillprogrammet
 • Du fremfører samme prøvespillprogram i runde 2 som du spiller inn på video til runde 1, men i runde 2 fremfører du programmet med komp fra fakultetet

Spesifikasjoner til videoinnspilling - runde 1

 • Begynn å ta opp deg selv i god tid før innleveringsfristen
 • Det er lov å levere flere ulike videoer, for eksempel kan ulike verk/stykker/låter og ulike satser være spilt inn hver for seg
 • Det er ikke lov å redigere innenfor en enkelt sats/låt
 • Videoen skal inneholde hele prøvespillprogrammet for runde 1 og følge fastsatt repertoarkrav
 • Lengde på prøvespillprogram finner du under repertoarkrav til det instrumentet/retning du søker opptak til
 • Lydfil alene tillates ikke
 • Video skal lastes opp til YouTube
 • Videoen må være av nyere dato, og ikke eldre enn 1. november 2023

Dersom du har flere søknadsalternativ og søknadene dine gjelder vurderinger til to forskjellige studieretninger (for eksempel både jazz og klassisk) eller to ulike instrument, må du sende video av to separate prøvespillprogram.

Viktig!

Husk å filme slik at vi ser deg, gjerne ansiktet, og ikke minst ser deg spille/synge. Husk at det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoen(e) fungerer. Sjekk at lyden er ok og at du har lastet opp filen til YouTube med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av.

NB! Det er ingen garanti for at hele ditt innspilte videomateriale vil bli sett av kommisjonen.

Siste frist for innsending av video er 15. januar.

Sammen med videolenken(e) skal du også dele en omtale av innsendt videomateriale; hva du har spilt inn på video til runde 1. I tillegg må du dele ditt fullstendige prøvespillprogram for en eventuell runde 2, samt noter til akkompagnatør/band.

Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist. I e-posten finner du en lenke til et online skjema for videodeling.

Søkere bosatt utenfor Skandinavia

Søkere bosatt utenfor Norge, Sverige eller Danmark kan levere hele repertoarkravet på video. Deler av prøvespillprogrammet må være spilt inn med akkompagnatør/band. Dersom man består runde 1 inviteres man til digitalt intervju i uke 10 som runde 2.

Dersom kommisjonen vurderer din hovedinstrumentprøve etter videovurderingen til bestått, vil du bli invitert til runde 2 i Stavanger i uke 10. Runde 2 består av prøvespill og intervju.

Det settes av 30 minutter prøvespill med intervju til hver søker, og man må være forberedt på å måtte fremføre hele prøvespillprogrammet. Programmet fremføres med fakultetets akkompagnatør/band.

Kommisjonen som vurderer ditt prøvespill i runde 2 er den samme som vurderer din video til runde 1. Innenfor den oppsatte prøvetiden vil det også finne sted et intervju hvor en representant fra studieadministrasjonen deltar. Under intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål til både lærer og studieadministrasjon.

Invitasjon til runde 2 får du på separat e-post i begynnelsen av februar.

 • Fakultet for utøvende kunstfag og vår campus Bjergsted befinner seg like utenfor Stavanger sentrum, i Bjergstedparken
 • Prøvespillene foregår i hovedbygget
 • Det arrangeres orienteringsmøter hver dag i uke 10, ett kl. 09.00 og ett kl. 13.00 - hvilket orienteringsmøte du skal møte opp til finner du i invitasjonen som sendes deg i begynnelsen av februar
 • Orienteringsmøtet er obligatorisk for alle søkere som er invitert til runde 2
 • Det blir fremmøteregistrering i foajeen i forkant av hvert orienteringsmøte
 • Du finner din eksakte tid for prøvespill med intervju i TimeEdit, fakultetets timeplansystem - prøvespilltidene publiseres i slutten av uke 9, men det tas forbehold om små endringer helt frem til prøvedagen
 • I hovedbyggets første etasje finner du flere rom for oppvarming
 • Fakultetet stiller med egne akkompagnatører/komp til alle prøvespill i runde 2 så fremt noter er mottatt innen 15. januar

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til musikk-dans@uis.no. Vi gjør oppmerksom på at fakultet ikke gir ut opplysninger om ventelisteplassering.

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

1. Virkeområde

Dette reglementet gjelder for opptak til alle studieprogram i utøvende musikk ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK), UiS basert på de faglige standarder som gjelder for utøvende og skapende musikkutdanning i Norge.

Opptaksreglementet gjelder for opptak til følgende studier:

 • Årsstudium i utøvende musikk, 60 studiepoeng, utlyst nordisk
 • Bachelorprogram i utøvende musikk, 240 studiepoeng, utlyst nordisk
 • Videreutdanning i utøvende musikk, 60 studiepoeng, utlyst nordisk og internasjonalt
 • Masterprogram i utøvende musikk, 120 studiepoeng, utlyst nordisk og internasjonalt
 • Postgraduate Diploma i utøvende musikk, 60 studiepoeng, utlyst nordisk og internasjonalt

Opptaksreglementet for utøvende studier i musikk bygger på Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), av 1. april 2005 § 3-6 punkt 7 og FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, av 18 oktober 2018 §1-1.

2. Bekrepsforklaringer

Hovedinstrument: Søkernes primære utøvende instrument.
Hoveddisiplin: Instrument, komposisjon.
Opptaksprøve: inneholder bl.a. prøver, innsendt materiale og intervju.
Utøvende prøve: prøvespilling på hoveddisiplin eller støtteinstrument.

3. Opptaksgrunnlag

3.1 Søkere til Bachelor i utøvende musikk/Årsstudium i utøvende musikk må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året hen søker opptak til.

3.2 Søkere til Master i utøvende musikk, må dokumentere fullført lavere grads studier i musikk, fortrinnsvis en 3- eller 4- årig bachelorgrad med instrumentalutøvende emner på minimum 90 studiepoeng.

3.3 Søkere til Videreutdanning i utøvende musikk, må dokumentere fullført lavere grads studier, fortrinnsvis et 3- eller 4- årig bachelorprogram i utøvende musikk.

3.4 Søkere til Postgraduate Diploma i utøvende musikk, må dokumentere fullført master i utøvende musikk.

3.5 Følgende språkkrav skal være bestått for opptak til det enkelte studium:

 • Årsstudium i utøvende musikk – Språkkrav i norsk/annet skandinavisk språk skal være bestått i henhold til UiS regelverk/Samordna Opptak.
 • Bachelorprogram i utøvende musikk – Språkkrav i norsk/annet skandinavisk språk skal være bestått i henhold til UiS regelverk/Samordna Opptak.
 • Videreutdanning i utøvende musikk – Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS regelverk.
 • Masterprogram i utøvende musikk – Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS regelverk.
 • Postgraduate Diploma i utøvende musikk – Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS regelverk.

3.6 Unntak fra språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak. Unntak for språkkrav kan ikke gjøres for gradsstudier. Unntak kan likevel gjøres ved innpass i 3. eller 4. året til Bachelorprogram i utøvende musikk, utøvende veivalg.

3.7 Søknad om godkjenning/ innpassing av annen utdanning skal gjøres etter fakultetets retningslinjer. Søknad om innpass behandles via Digital Studentekspedisjon. Ytterligere informasjon finnes på UKs nettsider. Søknadsfrist for innpassing er 20. august det året man starter studiet.

4. Organisering av opptaksprøver i musikk ved Fakultet for utøvende kunstfag

4.1 Opptaksprøvene til utøvende musikkstudier består av to runder. Begge runder gjennomføres med utgangspunkt i definerte repertoarkrav publisert på UKs nettside.

Runde 1 består av et egenprodusert videoopptak. Runde 2 gjennomføres på campus Bjergsted i Stavanger i uke 10.

4.2 Søkere som har bestått runde 1 inviteres til runde 2 i henhold til oppsatt plan senest i uke 8.

4.3 Runde 2 består av:

a) utøvende prøver (hovedinstrument og eventuelt støtteinstrument)
Dersom det er mange søkere til en hoveddisiplin avvikles prøven over to dager.

b) prøve i musikkteori/gehør for bachelorsøkere
Nasjonal prøve i musikkteori/gehør for bachelorsøkere må være bestått samme år det søkes opptak til.

c) intervju

5. Kommisjonsordning

5.1 Kommisjon for de enkelte hoveddisipliner oppnevnes av avdelingsleder og består av minimum to lærere, hvor minst én skal representere den hoveddisiplin søkeren prøves i. De faglige representantene i kommisjonen har uttale- og stemmerett. Studentrepresentanter, oppnevnt av studentrådet ved UK, har rett til å være til stede som observatør under de utøvende prøvene, men har ikke uttalerett.

5.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner og ferdigheter
2) rangering av søkere (jf. punkt 6).

Kommisjonen vurderer søkerne som bestått eller ikke bestått. Kommisjonen rangerer deretter søkere etter resultatene fra de utøvende prøvene og intervju innenfor hoveddisiplinen og/eller instrumentgruppen. Resultatene samles av lokalt opptakskontor og legges frem for avdelingsledere og dekan. Under endelig vedtaksmøte blir søkerne funnet kvalifisert/ikke kvalifisert. Endelig vedtak fattes av dekan.

5.3 Ved eventuelle prøver på støtteinstrument skal kommisjonen vurdere søkernes prøvespill som bestått eller ikke bestått.

6. Rangering

6.1 Søkerne rangeres etter egne rangeringskriterier basert på kommisjonens faglige vurdering.

7. Opptak

7.1 Avdelingslederne og dekan foretar en helhetsvurdering av søkerne. Søkerne vurderes som kvalifisert/ikke kvalifisert ut fra innsendt videomateriale og øvrig innsendt søknadsmateriale, prøver i opptaksuken, intervju og fagkommisjonens vurderinger og rangeringer.

7.2 Avdelingsledere legger frem forslag til opptak av kvalifiserte søkere for dekan ut ifra fakultetets kapasitet og behov innenfor de spesifikke instrumentgrupper. Endelig opptak vedtas av dekan.

Dekanen regulerer opptak etter:

 • kommisjonens og avdelingsledernes vurdering og rangering
 • resultat fra teori- og gehørprøven (for bachelorsøkere)
 • hensynet til instrumental-/vokalbesetninger
 • andre ressurshensyn

7.3 Kvalifiserte søkere gis tilbud om studieplass i den grad det er ledige plasser på søkt studium. Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

7.4 Søkere som settes på venteliste etter første opptaksrunde vil ikke automatisk ha forrang fremfor kvalifiserte søkere i sekundæropptaket.

7.5 Dersom det er flere ledige studieplasser etter endt primæropptak kan avdelingsleder avgjøre om studiet skal åpnes for en ny sekundær opptaksrunde. Supplerende opptak kan også gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

7.6 Kvalifisering for opptak ett studieår gir ikke kvalifisering for fremtidig opptak.

7.7 Saksbehandling av søkere er taushetsbelagt og unntatt offentlighet.

8. Oppstart

8.1 Søkerne informeres om tilbud, venteliste eller avslag.

8.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass, vil plassen bli tilbudt til en annen kvalifisert søker eller sekundærsøker. Tilbudet gjelder ikke nødvendigvis innenfor samme hoveddisiplin. Søkere som plasseres på venteliste etter primæropptaket, må konkurrere med sekundærsøkere.

8.3 Studenter med studieplass som har permisjon fra utøvende studier i ett år eller mer, vil normalt bli pålagt å gjennomføre ny hovedinstrumentprøve for å bekrefte nivå.

8.4 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram og emner.

9. Utsatt opptaksprøve

9.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende ikke kan gjennomføre den primære opptaksprøven til fastsatt tid kan søke om å få utsatt opptaksprøve. Den utsatte opptaksprøven vil normalt gjennomføres i forbindelse med fakultetets sekundæropptak, dersom det finnes ledige studieplasser etter primæropptaket.

10. Sekundæropptak

10.1 Det kan arrangeres sekundære opptaksprøver dersom det etter primæropptaket er ledige studieplasser. Ledige studieplasser avhenger av kapasitet på søkers hovedinstrument. Sekundære opptaksprøver arrangeres for søkere som ikke hadde anledning til å møte ved primæropptaket, samt for eventuelle nye søkere (jf. punkt 4 og 5).

10.2 Søkere som har gjennomført opptaksprøven ved primæropptaket har ikke adgang til å avlegge ny opptaksprøve ved sekundæropptaket.

10.3 Opptak av sekundærsøkere avgjøres av avdelingsleder og dekan i henhold til samme prosedyrer som nevnt under punkt 7.

11. Videoopptak og digitalt intervju som grunnlag for opptaksvurdering

11.1 Et videoopptak med god lydkvalitet av prøve i hoveddisiplin samt digitalt intervju kan legges til grunn for opptak av søkere som har bostedsadresse utenfor Norden. Dette gjelder ikke søkere til dirigering.

12. Opptak av utvekslingsstudenter

12.1 Internasjonale studenter som ønsker studieopphold gjennom utvekslingsprogram blir vurdert faglig av fakultetets lærere. Et uredigert videoopptak med god lydkvalitet av prøve i hoveddisiplin vedlegges søknad og legges til grunn for opptak av utvekslingsstudenter.

13. Klageadgang

13.1 Enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 til § 32. Klagefristen er 3 uker fra den dagen resultatet av opptaket er offentliggjort, eller 3 uker etter eventuell mottatt begrunnelse.

13.2 Klager på enkeltvedtak i forbindelse med opptak til studium som ikke inngår i Samordna opptak, blir behandlet av Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1.

13.3 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Vedtatt av IR/IMD 30. september 2008. Revidert og vedtatt av kvalitetsutvalget/ Institutt for musikk og dans 4. september 2012, og av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 23. oktober 2018. Sist revidert og vedtatt av Studieporteføljeutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 18. oktober 2022.

Fakultet for utøvende kunstfag har ulike språkkrav til sine studier. Språkkravene er basert på universitetets regelverk, og skal være bestått senest innen 1. juli det året man søker opptak til.

Les mer om hvordan du kan dekke og dokumentere kravet til norsk og engelsk for opptak til Årsstudium.

Fakultetet har vedtatt unntak for språkkrav for enkelte studier, se § 3.6 i opptaksreglement for studier i utøvende musikk. Det betyr at søkere til Årsstudium i utøvende musikk, som ikke består språktesten i norsk, kan søke om å gjennomføre et intervju på bakgrunn av fremlagt testresultat. Søknad sendes på e-post til musikk-dans@uis.no og testresultat skal vedlegges søknaden. Søknadsfrist for unntak fra språkkrav er 20. juli.

Merk! Det er ikke anledning til å søke om unntak fra engelsk språkkrav. Språkkrav i engelsk er de samme som engelskkravene er for søkere via Samordna opptak.

På bakgrunn av et dekanvedtak kan søkere med bestått intervju i norsk bli funnet kvalifisert for opptak.

Retningslinjer for intervju:

 • Opptakskonsulent arrangerer intervjuet (tid, sted, osv.) i samråd med søker og intervjukommisjon
 • Intervjukommisjonen består av avdelingsleder, studiekoordinator og/eller en representant fra administrasjonen
 • Søker må ha oppnådd minimumskravet nivå B1 på alle fire ferdigheter/delprøver for å kunne bli innkalt til intervju på norsk
 • Dersom testresultatene viser lavere poengsum enn minimumskravet vil man ikke være kvalifisert for intervju
 • Som hovedregel vil søkeren bli informert om intervjuet (tid, sted, generell info om intervju etc.) senest en uke før selve intervjutidspunktet
 • Intervjuvarighet: minimum 15 minutter
 • Både søker og intervjukommisjon må ha på webkamera under intervjuet
 • Søker må kunne ses tydelig på webkamera og lyd må være tilfredsstillende
 • Det skal avtales ny tid dersom det er dårlig internettforbindelse under intervjuet

Hva kan du forvente å bli spurt om under intervjuet?

Her er noen eksempler:

 • Hvem er du – fortell om dine hobbyer, hvor du er fra osv.
 • Snakk om ditt favorittema i minimum 2 minutter uten avbrytelser
 • Har du noen personer du ser opp til (innenfor ditt fagområde) og hvorfor
 • Forbered 3 spørsmål om Stavanger, fakultetet og/eller studiet du skal gå på

Det vil komme flere spørsmål under intervjuet.

Spørsmål og svar

Får jeg tilgang til øvingsrom i helgene, og når får jeg tilgang til timeplanen min? Her finner du svar på det du måtte lure på.

Hvor mye får jeg spille eller være med på som musikkstudent?

Som student ved UK kan du bli involvert i ulike arrangement via våre samarbeidspartnere, som Stavanger jazzforum, MaiJazz, Stavanger Symfoniorkester, RAS, PRODA, Opera Rogaland og ulike orkesterprosjekt med for eksempel Universitetet i Agder. Fakultetet har mellom 8-10 prosjektuker i løpet av studieåret for deg som går på utøvende studier. Studenter får delta på ulike konserter og forestillinger både via prosjektuker, ukentlige seminarer og ensemblespill, via jevnlig hovedinstrumentundervisning, via deltakelse i Bjergsted jazzensemble, Bjergsted blåseensemble, Bjergsted symfoniorkester og på den store julekonserten. Sangerne arrangerer årlige operaforestillinger og jazzstudenter deltar på Blå:Trå og Maijazz og arrangerer ellers jazzjam på ulike arenaer i byen.

Hvor foregår undervisningen?

Som student ved Fakultet for utøvende kunstfag vil du ha all din undervisning på campus Bjergsted. På campus har vi konsertsaler og ensemblerom, i tillegg til god kapasitet på øvingsrom som du som student kan benytte både til hverdags og i helgene. I tillegg vil du i prosjektuker delta i ulike forestillinger og arrangementer tilknyttet andre kulturinstitusjoner og scener i Stavanger-regionen.

Hvor finner jeg campus Bjergsted og Fakultet for utøvende kunstfag?

Fakultet for utøvende kunstfag har sin egen campus som befinner seg i Bjergstedparken, kun et steinkast fra Stavanger sentrum. Campus Bjergsted ligger like i nærheten av Gamle Stavanger og har Stavanger konserthus som nærmeste nabo. Sjekk ut UiS sitt interaktive kart for informasjon om beliggenhet.

Kan jeg gå videre til bachelorstudier etter gjennomført årsstudium?

Årstudiet er en selvstendig studieenhet, som ikke lar seg innpasse i bachelor i utøvende musikk. Etter endt årsstudium må du søke opptak til bachelor og avlegge ny opptaksprøve, på linje med alle andre søkere.

Når får jeg tilgang til timeplanen min?

Timeplanen vil være klar til studiestart. Den får du tilgang til så snart du har semesterregistrert deg. Instrumentalundervisning avtales direkte med lærer og vil ikke ligge i timeplanen. Plan for undervisning i prosjektuker vil foreligge senest tre uker før prosjektet finner sted.


Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post musikk-dans@uis.no.

Studieretninger og fagmiljø

Videre studier

Årsstudium i utøvende musikk kan være et grunnlag for videre studier i musikk. Et naturlig valg etter fullført årsstudium er bachelor i utøvende musikk. Deretter kan du gå videre på videreutdanning, master og Postgraduate Diploma i utøvende musikk. I tillegg tilbyr vi årsenheter som for eksempel digitale dirigentstudier for kor og korps, og DigJazz. Vi tilbyr også videreutdanningene musikkproduksjon og opptaksteknikk, PPU i utøvende og skapende kunstfag, samt ConductIT - et ettårig videreutdanningsprogram for dirigenter.

Studentliv

Følg oss!