Hopp til hovedinnhold

Årsstudium i utøvende musikk

Årstudium i utøvende musikk ved Universitetet i Stavanger er et ettårig og frittstående program med ulike kombinasjoner av spesialiserte praktiske emner i utøvende musikk.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år

Antall studieplasser

Ca. 10

Studiepoeng

60

Opptaksprøve

Runde 1 - Video Runde 2 - Digitale intervjuer

Søknadsfrist

15. desember 15. mai (sekundær)

Merk! Vi har ledige studieplasser for 2022/2023

Vi har ledige studieplasser på studier i utøvende musikk, PPU og Digitale dirigentstudier - kor og korps. Søknadsfrist er 15. mai 2022. Les mer her.

Slik søker du til Årsstudium i utøvende musikk

Informasjon om opptaks- og repertoarkrav, dokumentopplasting mm.

En av årets største konsertbegivenheter for alle studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag er den årlige julekonserten i St. Petri kirken.
Jazzstudenter ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik
En sentral del av utdanningene er workshops, konserter, deltakelse i mesterklasser og individuelle timer med hovedinstrumentlærer.

Årsstudium i utøvende musikk retter seg mot søkere i avsluttende år av videregående skole i musikk, dans, drama eller folkehøgskole, og andre som er interessert i et første kjennskap til utøvende musikkstudier. En sentral del av utdanningene er workshops, konserter, deltakelse i mesterklasser og individuelle timer med hovedinstrumentlærer.Som student hos oss møter du et internasjonalt studiemiljø med både studenter og faglærere fra hele verden. Du får valget mellom emnekombinasjoner som inkluderer instrumentalemne og jazz/improvisasjon eller instrumentalemne og kammermusikk/teori. Studiet kan være et grunnlag for videre studier i musikk.

Orkesterprosjekt
I tillegg til hovedinstrumentundervisning vil du som student delta i ulike prosjekter sammen med andre studenter. Foto: Marius Vervik

Som student hos oss møter du et internasjonalt studiemiljø med både studenter og faglærere fra hele verden.

Studieretninger

I Bjergsted har vi sterke fagmiljøer knyttet til hver av studieretningene. Høyt kvalifiserte lærere vil gi deg et solid teknisk-metodisk, kunstnerisk og teoretisk grunnlag for en karriere som utøvende musiker i klassisk, jazz eller dirigering. Du vil lære om formidling på ditt hovedinstrument, og utvikle dine ferdigheter som musiker og instrumentalist.

Hva kan du bli?

Studiet gir deg en innføring i musikk- og formidlingsfeltet og henvender seg til ulike målgrupper, både nye studenter og studenter som ønsker å ta et tilleggsstudium for å komplettere annen utdanningsbakgrunn. 

Årsstudium i utøvende musikk gir grunnlag for å søke bachelor i utøvende musikk.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten har tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å 

Generell kompetanse

 • Sette kandidaten i stand til å påbegynne bachelorstudium i utøvende musikk 

Kunnskaper 

 • Foreta selvstendige valg av arbeidsformer for musikalsk forming, innstudering og formidling 
 • Vurdere egen læring og sette mål for egen utvikling 

Ferdigheter 

 • Demonstrere grunnleggende utøvende ferdigheter innen relevante musikksjangre 
 • Demonstrere et bredt repertoar på sitt instrument 
Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Veivalg

  • Instrumentalemne og jazzimprovisasjon

  • Instrumentemne og kammermusikk/teori

   • Instrumentalt mellomnivå

    Første år, semester 1

    Instrumentalt mellomnivå

    Studiepoeng: 30

   • Sammensatt innføringsemne i kammermusikk og musikkteori - Klassisk

    Første år, semester 1

    Sammensatt innføringsemne i kammermusikk og musikkteori - Klassisk

    Studiepoeng: 30

  • Instrumentalemne og ensembleledelse korps

   • Instrumentalt mellomnivå

    Første år, semester 1

    Instrumentalt mellomnivå

    Studiepoeng: 30

   • Sammensatt innføringsemne i kammermusikk og musikkteori - Klassisk

    Første år, semester 1

    Sammensatt innføringsemne i kammermusikk og musikkteori - Klassisk

    Studiepoeng: 30

Søknad og opptak

Slik søker du til Årsstudium i utøvende musikk

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb.

Merk! Vi har ledige studieplasser på studier i utøvende musikk, PPU og Digitale dirigentstudier - kor og korps. Søknadsfrist er 15. mai 2022. Les mer her. I utgangspunktet skulle alle søkere til utøvende musikkstudier gjennom 2 runder med opptaksprøver våren 2022, men på grunn av høy smitte i hele landet ble det i januar bestemt at hele opptaket må gjennomføres digitalt, med unntak for dirigering. Første runde blir som tidligere annonsert, med videoinnsending innen 15. januar. For andre runde vil det være ulike krav avhengig av hvilket studie du søker til, og med hvilket instrument. Noen søkere må levere en supplerende video med det repertoarkravet som mangler til runde 2, mens det for andre vil være tilstrekkelig med video innsendt til runde 1. Hvilke regler som gjelder for deg finner du i artikkelen "Digital runde 2 for musikk". Det blir digitale intervjuer i uke 10 for alle søkere som kvalifiseres etter videoevalueringens runde 1. Informasjon om repertoarkrav og kriterier for videoinnspillingen er som før. Dette finner du i artiklene under.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 15. desember.

Sekundæropptak er åpent fra 8. april til 15. mai.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 15. desember
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitteringse-posten du mottar, finner du en lenke til et følgeskjema. Skjemaet må fylles ut og sendes inn innen søknadsfristen for at du skal få mulighet til å dele din video med fakultetet
 • Husk å fyll inn ønsket emnekombinasjon i følgeskjemaet
 • For at din søknad skal bli vurdert for opptak kreves det at alle nødvendige søknadsdokument (vitnemål, karakterutskrift, språkdokumentasjon mm.) er lastet opp i SøknadsWeb, og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen
 • Søkere til utøvende musikkstudier avlegger 2 runder med prøvespill. Runde 1 er et egenprodusert videoopptak. Runde 2 gjennomføres på campus Bjergsted i Stavanger. Runde 2 er kun for søkere som blir funnet kvalifisert ut fra innsendt video
 • Du vil kort tid etter søknadsfrist motta en e-post fra saksbehandler med forklaring om hvor og hvordan video skal deles med fakultetet
 • Frist for deling av video er 15. januar
 • Du deler både video, omtale av videomateriale, fullstendig prøvespillprogram til runde 2 og noter til akkompagnatør/komp for runde 2
 • Start planlegging av videoinnspilling tidlig. Prøvespillprogrammet for både runde 1 og runde 2 må følge fastsatt repertoarkrav. Les mer om repertoarkrav, samt spesifikasjoner for videoinnlevering i artiklene Repertoarkrav til Årsstudium og Innlevering av egenprodusert video - runde 1
 • Svar på videovurdering mottar du på e-post
 • Dersom du blir funnet kvalifisert etter videovurdering vil du bli invitert til runde 2
 • Runde 2 foregår på campus Bjergsted i uke 10 og består av prøvespill og intervju med vurderingskommisjon og studieadministrasjon
 • Resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb senest innen utgangen av uke 11
 • Husk å svare på tilbud og/eller venteliste i SøknadsWeb innen oppgitt fristHvem kan søke Årsstudium i utøvende musikk?

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden, kan søke ordinært opptak via SøknadsWeb, så lenge opptakskravene er oppfylt.

Man kan søke til studieretningene klassisk, jazz/improvisasjon og dirigering.

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift med oppnådd generell studiekompetanse fra videregående skole
 • Eventuell dokumentasjon på språk - norsk og engelsk
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom ditt vitnemål fra videregående skole ligger i Norsk Vitnemålsdatabase (NVB) trenger du ikke å laste det opp i SøknadsWeb. Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Runde 1 - prøvespill på video

Alle søkere til Årsstudiumi utøvende musikk må avlegge runde 1 av sin hovedinstrumentprøve på video som lastes opp til YouTube. Siste frist for innsending av video er 15. januar. Videolenke(r) legges i separat e-post som mottas fra saksbehandler i desember. Les mer om spesifikasjoner for innspillingen av video og deling av denne under Innlevering av egenprodusert video - runde 1.

Runde 2 - prøvespill med intervju i uke 10

Alle søkere som blir funnet kvalifisert etter vurdering av innsendt video vil bli invitert til runde 2 i uke 10. Runde 2 består av prøvespill og intervju på campus Bjergsted i Stavanger. Les mer om hvordan opptaksprøvene gjennomføres i artikkelen Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart. 

Generelle opptakskrav

For opptak til Årsstudium i utøvende musikk (60 studiepoeng), kreves det oppnådd generell studiekompetanse (GSK). I tillegg må du bli funnet kvalifisert etter avlagt prøvespill, både runde 1 og 2.

Språkkrav skal være oppnådd i henhold til UiS regelverk/Samordna Opptak.

Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.

Realkompetanse 

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. Realkompetansesøknader skal dokumenteres godt.

Språkkrav

På lavere grads- og årsstudier ved Fakultet for utøvende kunstfag undervises det på norsk. Mangler du norsk og/eller engelsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du lese mer om hvordan du kan dekke kravet på Samordna Opptak sine nettsider.

Bestått utøvende opptaksprøve

Opptaksprøvene til det enkelte studium må være bestått for å bli vurdert for opptak.

For å få opptak til Årsstudium i utøvende musikk må du i tillegg til oppnådd generell studiekompetanse bli funnet kvalifisert etter prøvespill som vurderes ut fra innsendt videomateriale (runde 1) og ordinært prøvespill og intervju på campus (runde 2).

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 skal lastes opp til YouTube og deles med fakultetet innen 15. januar. Sammen med videolenken(e) skal du også dele en omtale av innsendt videomateriale; hva videolenken(e) inneholder. Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist.

Se repertoarkrav for ditt instrument for hvor mye av repertoaret som skal spilles inn på video til runde 1.

Repertoarkravet er det samme som til bachelor klassisk, men med lavere krav til nivå.

Runde 2

Hele det oppgitte repertoaret skal være forberedt til runde 2, også det som er levert på video.

Ditt fullstendige prøvespillprogram for runde 2 samt noter til akkompagnatør skal deles sammen med videolenken(e) til runde 1.

Du finner viktig informasjon og flere tips til hvordan du kan ordne videoinnspillingen under punktet Innlevering av egenprodusert video - runde 1. I artikkelen Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10 finner du informasjon om hvordan opptaksprøvene vil foregå våren 2022.

Repertoarkrav årsstudium - klassisk

Repertoarkrav til Årsstudium i utøvende musikk - klassisk er helt likt som for bachelor klassisk, men med et noe lavere nivåkrav. Repertoarkrav til bachelor klassisk er fastsatt av FUM (Fagråd for Utøvende Musikkutdanning). Repertoarkravet finner du i listen nedenfor.

Treblåseinstrument

Fløyte

1. Bach: Largo e dolce fra Sonate i h-moll BWV 1030, eller Händel Sonate i G-dur

2. En hurtig sats fra Mozart: Fløytekonsert i G-dur eller D-dur

3. Ph. Gaubert: Nocturne et Allegro Scherzando, eller G. Enescu: Cantabile et Presto, eller L Ganne: Andante et Scherzo

4. Et nyere verk for solo fløyte, komponert etter 1950

5. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 2 og 3.

Obo

1. Obligatorisk verk: J. Haydn: Konsert i C-dur, 1. sats

2. Marcello: 1. sats fra obokonsert i c-moll/ d-moll eller Vivaldi: Konsert i a-moll, 1. og 2. sats

3. Et selvvalgt verk fra romantikken eller nyere tid

4. Ferling: Fra 48 etyder, op 31: Etyde nr 6, 8, 10, 12 eller 14

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Klarinett

1. Obligatorisk verk: C.M. von Weber: Concertino

2. N.W. Gade: Ballade for klarinett og klaver, op 43, eller en sats fra R. Schumann: Fantasistykker, op 73. (Schumann kan evt. spilles i versjon for B-klarinett.)

3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Fagott

1. En hurtig og en langsom sats fra en av følgende av A. Vivaldis konserter No 5 i dmoll (Pincherle 282), No 7 i a-moll (Pincherle 72), No 14 i c-moll (Pincherle no 432), eller No 17 i C-dur (Pincherle 45.)

2. To etyder av middels vanskelighetsgrad

3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Messingblåseinstrument

Kornett

1. P Code: Zelda

2. Dr. D Wright: Cornet Concerto, 2.sats

3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Trompet

1. Francis Thomé: Fantasie

2. Jean-Baptiste Arban: Characteristic studies, etyde nr. 1 eller Theo Charlier, Etudes transcendantes, etyde nr. 2

3. Et selvvalgt soloverk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Horn

1. Obligatorisk verk: 1. og 2. sats fra W.A. Mozart: Konsert i Ess-dur, KV 417, eller KV 495

2. En sats fra et romantisk verk

3. Et selvvalgt verk

4. Skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og3#), samt prøve på transponering

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Tenortrombone

1. Obligatorisk verk: A. Guilmant: Morceau Symphonique, op 88

2. Ett av følgende verker:

- J.E. Galliard: Sonate nr 5

- L.-E. Larsson: Concertino, op 45, nr 7

- C. Saint-Saëns: Cavatine, op 144

- N. Rimskij-Korsakov: Konsert (utg. for trombone med klaver)

3. Et selvvalgt verk

4. Kjennskap til bass- og tenornøkkel + skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og 3#)

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Basstrombone

1. Obligatorisk verk: A. Lebedjev: Konsert nr. 1 (Concerto in one movement)

2. Ett av følgende verker:

- McCarty: Sonata, eller

- E. Bozza: Allegro et Finale, eller

- W. Hartley: Sonata Breve, eller

- G. Frescobaldi: Canzoner (utg. for basstrombone med klaver)

3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Eufonium

1. Obligatorisk verk: Joseph Horowitz: Concerto for Euphonium, 1. og 2. sats eller Rolf Wilhelm: Concertino for Euphonium, 1. og 2. sats

2. To kontrasterende satser fra en barokksonate

3. Et selvvalgt verk eller en etyde

4. Kjennskap til bassnøkkel i C og diskantnøkkel i B

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Tuba

1. Obligatorisk verk: E. Gregson: Concerto, 1. og 2. sats eller A. Lebedjev: Konzert (Hofmeister)

2. En etyde fra M. Bordogni: 43 Bel Canto Studies

3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Strykeinstrument

Fiolin

1. En sats fra en av Bachs solosonater eller – partitaer

2. Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Mozart eller Haydn)

3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid

4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Wieniawski, Dont eller Rode)

5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.)

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Bratsj

1. En sats fra en av Bachs solosonater, -partitaer eller –suiter

2. Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Hoffmeister eller Stamitz)

3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid

4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Rode, Wieniawski eller Kreutzer)

5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.)

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Cello

1. En sats fra en av Bachs solosuiter

2. Første sats fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Haydn eller Boccherini)

3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid

4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Popper eller Piatti)

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Kontrabass

1. Obligatorisk verk: H. Eccles: Sonate i g-moll, 2. sats

2. Obligatorisk verk: C. D. v Dittersdorf : Konsert for kontrabass E-Dur, 2. sats

3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Andre instrumenter og vokal

Klaver

1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium og fuge fra Das Wohltemperierte Klavier

2. En hurtig og en langsom sats fra en wienerklassisistisk sonate (ikke L.v. Beethoven: op. 49 nr 1 og 2)

3. Et romantisk eller impresjonistisk verk

4. Et selvvalgt verk

Med langsom sats forstås en sats med tempobetegnelse ”andantino” eller langsommere. Det forventes at deler av programmet framføres utenat.

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1, utdrag av begge satser fra nr. 2 (totalt ca. 5 minutter), og utdrag fra nr. 3 (ca. 5 minutter).

Cembalo

1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium fra Partita i B-dur, BWV 825

2. Et middels vanskelig verk av F. Couperin eller D. Scarlatti

3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Slagverk

1. Søkeren forbereder et selvvalgt program på inntil 20 minutter. Programmet skal inneholde:

- et stykke for lilletromme

- et stykke for pauker

- et stykke for melodisk slagverk

- ev. et stykke for multioppsett

2. Obligatoriske verker for lilletromme, pauker, melodisk slagverk og lite multioppsett vil bli tilsendt ca. 4 uker før opptaksprøvene i uke 10

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1.

Sang

1. En sang fra barokken

2. En tysk, fransk eller engelsk romanse fra den romantiske periode

3. To fritt valgte sanger av nordiske komponister. Den ene sangen skal være komponert etter 1950

4. En opera- eller oratoriearie

5. En sang uten akkompagnement

6. Opplesning av et selvvalgt dikt

7. Selvvalgt stykke på klaver

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av 2 sanger; en fra punkt 3 og en fra punkt 4.

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 skal lastes opp til YouTube og deles med fakultetet innen 15. januar. Sammen med videolenken(e) skal du også dele en omtale av innsendt videomateriale/prøvespillprogram; hva videolenken(e) inneholder. Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist.

Til runde 1 (videoopptak) leveres hele prøvespillprogrammet.

Programmet skal være ca. 15 - 20 minutter langt.

Repertoarkrav til årsstudium er helt likt som for bachelor, men med et noe lavere krav til nivå.

Runde 2

Hele det oppgitte repertoaret/prøvespillprogrammet skal være forberedt til runde 2.

Du fremfører samme prøvespillprogram i runde 2 som du spilte inn på video til runde 1, men da med komp fra fakultetet.

Noter til komp til de fysiske opptaksprøvene i uke 10 skal deles sammen med videolenken(e) til runde 1.

Du finner viktig informasjon og flere tips til hvordan du kan ordne videoinnspillingen under punktet Innlevering av egenprodusert video - runde 1. I artikkelen Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10 finner du informasjon om hvordan opptaksprøvene vil foregå våren 2022.

Repertoarkrav årsstudium - jazz/improvisasjon

Repertoarkrav til Årsstudium i utøvende musikk - jazz/improvisasjon er helt likt som for bachelor jazz/improvisasjon, men med et noe lavere nivåkrav. Repertoarkrav til bachelor jazz/improvisasjon er fastsatt av FUM (Fagråd for Utøvende Musikkutdanning). Repertoarkravet finner du nedenfor.

Ønsker du å se en fullstendig oversikt over det nasjonalt fastsatte repertoarkravet for bachelor, for alle instrument, så finner du dette publisert på Utdanning.no/utovende-musikk.

Det er i utgangspunktet ingen føringer på valg av prøvespillprogram, men det er viktig at du velger det repertoaret som du selv trives best med, som du kjenner godt, og som fremhever ditt musikalske nivå, uansett hvilken av de aktuelle sjangrene det tilhører. Det du skal vise frem er din egenart og personlighet som musiker. Programmet kan gjerne være selvkomponert. Det forutsettes at prøvespillprogrammet viser ferdigheter innen improvisasjon.

 • Prøvespillprogrammet skal være ca. 15 - 20 minutter langt
 • Hvert opptak (hver låt) skal leveres som et sammenhengende, uredigert opptak som ikke skal være mer enn 6 måneder gammelt
 • Videomaterialet skal inneholde samspill. Det kan gjøres unntak fra dette kravet dersom det – av praktiske grunner – er umulig å få til samspill. Du må i så fall redegjøre for hvorfor det ikke har vært mulig
 • Videomaterialet skal normalt inneholde improvisasjon, slik at du klart får vist dine solist- og ensembleegenskaper. Omfanget av improvisasjon og hvilken type improvisasjon er opp til deg selv å avgjøre, basert på din musikalske profil og sjangerinnretning
 • I tillegg skal du skrive en omtale av det innleverte videomaterialet/prøvespillprogrammet
 • Du fremfører samme prøvespillprogram i runde 2 som du spiller inn på video til runde 1, men i runde 2 fremfører du programmet med komp fra fakultetet

Repertoarkrav til årsstudium dirigering er helt likt som for bachelor dirigering, foruten prøven i teori og gehør. Det er likevel et noe lavere nivåkrav til årsstudium enn til bachelor.

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 skal lastes opp til YouTube og deles med fakultetet innen 15. januar. Sammen med videolenken(e) skal du også dele en omtale av innsendt videomateriale; hva videolenken(e) inneholder. Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist.

Video skal inneholde følgende tre momenter:
 1. Dirigering av to verk som har kontrasterende musikalsk karakter. Verkene skal spilles fra start til slutt uten stopp. Minimum 10 minutter
 2. Opptak av prøvearbeid som søkeren leder. Minimum 10 minutter
 3. Hovedinstrument. Valgfritt repertoar med eller uten akkompagnement. Hvis det spilles mer enn ett stykke, skal fremføringen av hvert enkelt stykke være uredigert. Minimum 10 minutter
Merk!
 • Dirigenten sine hender og ansikt skal være godt synlig på videoopptakene
 • Ensemblet/ensemblene skal bestå av minst fem instrumentalister

Dersom du ønsker akkompagnement til ditt prøvespill på eget instrument i runde 2, må noter til akkompagnatør deles sammen med videolenken(e) til runde 1.

Du finner viktig informasjon og flere tips til hvordan du kan ordne videoinnspillingen under punktet Innlevering av egenprodusert video - runde 1. I artikkelen Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10 finner du informasjon om hvordan opptaksprøvene vil foregå våren 2022.

Runde 2

Runde 2 vil bestå av prøvedirigering, prøvespill på eget instrument og samtale med kommisjon. Prøvedagen starter med et orienteringsmøte med obligatorisk fremmøte kl. 09.00.

Prøvedirigering

Søkerne skal dirigere et blåseensemble. Prøven vil bestå både av prøvearbeid og fremføring. Cirka 5 uker før opptaksprøven blir repertoar/notemateriale som skal dirigeres tilsendt søker.

Prøvespill på eget instrument

Valgfritt repertoar (10 - 15 minutter). De spilletekniske kravene vil være noe lavere enn ved vanlig hovedinstrumentopptak, men man må bli godkjent også på den spillemessige siden for å komme inn på direksjonsstudiet. 

Samtale

Det blir gjennomført en samtale om søkerens målsetting og motivasjon for studiet, der også søkeren får anledning til å stille spørsmål. Både vurderingskommisjon og en representant fra studieadministrasjonen deltar.

I denne delen av opptaksprøven inngår det også en samtale om prøvedirigeringsrepertoaret samt en praktisk prøve som vil kunne inneholde følgende elementer:

 • Gehør (korreksjon av forespilte rytmer og tonehøyder i forhold til et partitur)
 • Instrumentasjon og instrumentkunnskap: Grunnleggende kunnskap om omfang, transponering og spilleteknikker (korps- og orkesterinstrumenter)
 • Repertoarinnsikt (korps og orkester)
 • Harmonisk analyse
 • Grunnleggende musikalsk terminologi

Spesifikasjoner til videoinnspilling - runde 1

 • Begynn å ta opp deg selv i god tid før innleveringsfristen
 • Det er lov å levere flere ulike videoer, for eksempel kan ulike verk/stykker/låter og ulike satser være spilt inn hver for seg
 • Det er ikke lov å redigere innenfor en enkelt sats/låt
 • Videoen skal inneholde hele prøvespillprogrammet for runde 1 og følge fastsatt repertoarkrav
 • Lengde på prøvespillprogram finner du under repertoarkrav
 • Lydfil alene tillates ikke
 • Video skal lastes opp til YouTube
 • Videoen må være av nyere dato, og ikke eldre enn 1. november 2021

Viktig!

Husk å filme slik at vi ser deg, gjerne ansiktet, og ikke minst ser deg spille/synge/dirigere. Husk å sjekke at lyden er ok og at du har lastet opp filen til YouTube med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av.

Siste frist for innsending av video er 15. januar.

Sammen med videolenken(e) skal du også dele en omtale av innsendt videomateriale; ditt prøvespillprogram til runde 1. I tillegg må du dele ditt fullstendige prøvespillprogram for en eventuell runde 2, samt noter til akkompagnatør/band.

Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist. I e-posten finner du en lenke til et online delingsskjema.

Årsstudium består av 2 emner på 30 studiepoeng som begge strekker seg over et helt år. Emnet Instrumentalt-/vokalt mellomnivå (VIM100) er obligatorisk, og du må derfor søke deg til det emnet du ønsker å kombinere hovedinstrumentundervisningen med.

Studiet tilbyr ulike veivalg.

For studieåret 2022/2023 kan du velge mellom disse emnekombinasjonene:

 • Instrumentalt-/vokalt mellomnivå og jazzimprovisasjon (VJI100)
 • Instrumentalt-/vokalt mellomnivå og sammensatt innføringsemne i kammermusikk og musikkteori (INF200)

Valg av ønsket emnekombinasjon gjør du i det elektroniske følgeskjemaet som leveres innen søknadsfristen.

Merk!

Det tas forbehold om oppstart av emner.

For å få mulighet til å sende oss en egenprodusert video av ditt prøvespill for runde 1, må du ha fullført følgeskjema og lastet opp alle obligatoriske dokumenter i SøknadsWeb innen søknadsfristen. Dersom også video er mottatt innen fristen vil din søknad bli videre vurdert for runde 2 av nedsatt kommisjon.

Runde 1 - videovurdering

Alle søkere til utøvende musikkstudier må avlegge runde 1 av sin hovedinstrumentprøve på video som lastes opp til YouTube. Det er lurt å starte planleggingen av videoinnspillingen så snart som mulig.

Dersom du har flere søknadsalternativ og søknadene dine gjelder vurderinger til to forskjellige studieretninger (for eksempel både jazz og klassisk), må du sende video av to separate prøvespillprogram.

Siste frist for innsending av video er 15. januar.

Videolenke(r) og omtale av videomateriale/prøvespillprogram for runde 1 legges i separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist. Sammen med videolenken(e) må du også dele omtale av ditt fullstendige prøvespillprogram for en eventuell runde 2, samt noter til akkompagnatør/band.

De nedsatte kommisjonene vurderer alle innsendte prøvespill så snart som mulig etter 15. januar.

Les mer om spesifikasjoner for innspillingen av video og deling av denne under Innlevering av egenprodusert video - runde 1.

Runde 2 - prøvespill og intervju i uke 10

Dersom kommisjonen finner deg kvalifisert på ditt hovedinstrument etter videovurdering vil du bli invitert til runde 2 i Stavanger i uke 10. Runde 2 består av prøvespill og intervju. Det settes av 30 minutter prøvespill med intervju til hver kvalifiserte søker, og man må være forberedt på å måtte fremføre hele prøvespillprogrammet.

Kommisjonen som vurderer ditt prøvespill i runde 2 er den samme som vurderer din video til runde 1. Innenfor den oppsatte prøvetiden vil det også finne sted et intervju hvor en representant fra studieadministrasjonen deltar. Under intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål til både lærer og studieadministrasjon.

Invitasjon til runde 2 får du på separat e-post i begynnelsen av februar.

 • Fakultet for utøvende kunstfag og vår campus Bjergsted befinner seg like utenfor Stavanger sentrum, i Bjergstedparken
 • Prøvespillene foregår i hovedbygget
 • Det arrangeres orienteringsmøter i Eikenessalen hver dag i uke 10, både kl. 09.00 og kl. 13.00 - hvilket orienteringsmøte du skal møte opp til finner du i invitasjonen som sendes deg i januar/februar
 • Orienteringsmøtet er obligatorisk for alle søkere som er invitert til runde 2
 • Det blir fremmøteregistrering i foajeen i forkant av hvert orienteringsmøte
 • Du finner din eksakte tid for prøvespill med intervju i TimeEdit, fakultetets timeplansystem - prøvespilltidene publiseres i slutten av uke 9, men det tas forbehold om små endringer helt frem til prøvedagen
 • I hovedbyggets første etasje finner du flere rom for oppvarming
 • Fakultetet stiller med egne akkompagnatører/komp til alle prøvespill i runde 2 så fremt noter er mottatt innen 15. januar

Sekundære opptaksprøver

Dersom noe uforutsett skulle skje og man eksempelvis ikke får anledning til å sende inn video innen fristen, vil man kunne overføre sin søknad til sekundære prøver som vanligvis arrangeres i mai/juni. Det er viktig å huske på at de sekundære prøvene kun gjennomføres for instrument og for studieplasser hvor vi ikke har fylt opp etter primæropptaket.

Fakultetet publiserer viktige nyheter vedrørende søknad og opptak i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til alle tilbud er publisert på nettsiden vår.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til musikk-dans@uis.no

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

Opptaksreglement for Fakultet for utøvende kunstfag

Dette reglementet gjelder for opptak til alle studieprogram ved Fakultet for utøvende kunstfag med en utøvende hovedprofil, basert på de faglige standarder som gjelder for utøvende og skapende musikkutdanning i Norge.

Opptaksreglementet gjelder opptak til følgende studier:

 • Årsstudium i utøvende musikk
 • Bachelorprogram i utøvende musikk
 • Videreutdanning i utøvende musikk
 • Masterprogram i utøvende musikk
 • Postgraduate Diploma i utøvende musikk

Vedtatt av IR/IMD 30. september 2008. Revidert og vedtatt av kvalitetsutvalget/ Institutt for musikk og dans 4. september 2012. Sist revidert og vedtatt av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 23. oktober 2018.

Opptaksreglementet for Fakultet for utøvende kunstfag bygger på FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og gjeldende utfyllende regler fastsatt av UiS Forskrift sist oppdatert februar 2018.

Begrepsforklaringer

Hovedinstrument: Søkernes primære utøvende instrument.

Hoveddisiplin: Instrument, vokal/sang, komposisjon.

Opptaksprøver/utøvende prøve: prøvespilling på hoveddisiplin.

1. Opptaksgrunnlag

1.1 Søkere til bachelor i utøvende musikk/årsstudium i utøvende musikk må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året h*n søker opptak til.

1.2 Søkere til Master i utøvende musikk, må dokumentere fullført lavere grads studier i musikk, fortrinnsvis en 3- eller 4-årig Bachelorgrad med instrumentalutøvende emner på minimum 90 studiepoeng.

1.3 Søkere til Videreutdanning i utøvende musikk, må dokumentere fullført lavere grads studier, fortrinnsvis et 3- eller 4-årig Bachelorprogram i utøvende musikk.

1.4 Søkere til Postgraduate Diploma i utøvende musikk, må dokumentere fullført master i utøvende musikk.

1.5 Søknad om godkjenning/ innpassing av annen utdanning skal gjøres etter fakultetets retningslinjer. Informasjon og søknadsskjema finnes på UKs nettsider. Søknadsfrist for innpassing er 20. august det året man starter studiet.

2. Opptak

2.1 Dekan innstiller til opptak etter at opptaksprøver er avholdt. Dekanen regulerer opptak etter: 

- kommisjonens vurdering og rangering

- resultat fra teori- og gehørprøven

- hensynet til instrumental-/vokalbesetninger

- andre ressurshensyn

2.2 Studieadministrasjonen videreformidler svar på søknad til søkerne, vedtatt av dekan. Søkere som mottar tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass må registrere svar i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

2.3 Saksbehandling av søkere er taushetsbelagt og unntatt offentlighet.

3. Kommisjonsordning

3.1 Kommisjon for de enkelte hoveddisipliner oppnevnes av avdelingsleder og består av minimum to lærere, hvor minst en skal representere den hoveddisiplin søkeren prøves i. De faglige representantene i kommisjonen har uttale- og stemmerett. Studentrepresentanter, oppnevnt av studentrådet ved UK, har rett til å være til stede som observatør under opptaksprøvene, men har ikke uttalerett.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner og ferdigheter

2) rangering av søkere i henhold til oppnådd poengsum og de rammer som er satt av avdelingsleder/dekan (Jf. punkt 4).

Kommisjonen vurderer søkerne som kvalifisert eller ikke kvalifisert. Kommisjonen rangerer deretter kvalifiserte søkere innenfor hoveddisiplinen eller instrumentgruppen. Resultatene samles av studieadministrasjon og legges frem for avdelingsledere, med endelig vedtak av dekan.

3.3 Ved eventuelle prøver på støtteinstrument skal kommisjonen vurdere søkers prøvespill som kvalifisert eller ikke kvalifisert.

3.4 Formelle feil ved gjennomføringen av opptaksprøvene kan påklages (Jf. punkt 10).

4. Organisering av opptaksprøver til utøvende studier i musikk ved Fakultet for utøvende kunstfag

4.1 Søkere inviteres til opptaksprøver i henhold til oppsatt plan minimum 2 uker før opptaksuken.

4.2 Gradering av prøveresultater gjøres på grunnlag av tre delprøver:

1) utøvende prøve (hovedinstrument)

2) musikkteori/ gehør

3) intervju

Dokumentert bestått prøve i musikkteori og gehør tatt eksternt eller ved annet lærested samme studieår kan bli vurdert som godkjent, dersom dette kan dokumenteres.

4.3 Opptaksprøven gjennomføres med utgangspunkt i definerte repertoarkrav publisert på UKs nettside.

4.4. Dersom det er mange søkere til en hoveddisiplin avvikles prøven over to dager.

4.5 Søkere må ha minimumspoengsum i hver av delprøvene hovedinstrument og musikkteori/gehør for å bli vurdert til opptak.

4.6 Etter fullført prøve skal en oppnevnt kommisjon bestående av administrative representanter gjennomføre samtale/intervju med søkeren. Under samtalen skal søkeren ha anledning til å stille spørsmål om studiet.

4.7 Dersom det ikke kan tilbys studieplass til kvalifiserte/ godkjente søkere, settes vedkommende på venteliste. Søkere som settes på venteliste etter første opptaksrunde vil ikke automatisk ha forrang fremfor godkjente søkere i sekundæropptaket (jf. punkt 5.4).

4.8 Avdelingsledere fremlegger forslag til opptak for dekan ut ifra faglige vurderinger og ressursgrunnlag. Endelig opptak vedtas av dekan.

5. Tilbud om studieplass

5.1 Søkerne informeres per e-post og i SøknadsWeb om tilbud, venteliste eller avslag.

5.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker eller sekundærsøker. Tilbudet gjelder ikke nødvendigvis innenfor samme hovedinstrument. Søkere som plasseres på venteliste etter primæropptaket, må konkurrere med sekundærsøkere.

5.3 Studenter med studieplass som har permisjon fra utøvende studier i ett år eller mer, vil normalt bli pålagt å gjennomføre ny hovedinstrumentprøve for å bekrefte nivå.

5.4 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram.

6. Utsatt opptaksprøve 

6.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende kan søke om å få utsatt opptaksprøve. Opptaksprøve vil gjennomføres dersom fakultetet har ledige studieplasser.

7. Sekundæropptak

7.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende ikke kan gjennomføre primære opptaksprøver til fastsatt tid, kan be om å få avlegge prøvespill under sekundære opptaksprøver.

7.2 Det kan arrangeres sekundære opptaksprøver dersom det etter primæropptaket er ledige studieplasser. Ledige studieplasser avhenger av kapasitet på søkers hovedinstrument. Sekundære opptaksprøver arrangeres for søkere som ikke hadde anledning til å møte ved primæropptaket, samt for eventuelle nye søkere (jf. punkt 4).

7.3 Opptak av sekundærsøkere avgjøres av avdelingsleder og dekan i henhold til samme prosedyrer som nevnt under punkt 2.

8. Videoopptak som grunnlag for opptaksvurdering

8.1 Et videoopptak med god lydkvalitet kan legges til grunn for prøve i hovedinstrument i forbindelse med opptak av utvekslingsstudenter- og søkere som har bostedsadresse utenfor Norden.

9. Opptak av utvekslingsstudenter

9.1 Internasjonale studenter som ønsker studieopphold gjennom utvekslingsprogram blir vurdert faglig av fakultetets lærere.

10. Klageadgang

10.1 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Spørsmål og svar

Får jeg tilgang til øvingsrom i helgene, og når får jeg tilgang til timeplanen min? Her finner du svar på det du måtte lure på.

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Hvor mye får jeg spille eller være med på som musikkstudent?

Som student ved UK kan du bli involvert i ulike arrangement via våre samarbeidspartnere, som Stavanger jazzforum, MaiJazz, Stavanger Symfoniorkester, RAS, PRODA, Opera Rogaland og ulike orkesterprosjekt med for eksempel Universitetet i Agder. Fakultetet har mellom 8-10 prosjektuker i løpet av studieåret for deg som går på utøvende studier. Studenter får delta på ulike konserter og forestillinger både via prosjektuker, ukentlige seminarer og ensemblespill, via jevnlig hovedinstrumentundervisning, via deltakelse i Bjergsted jazzensemble, Bjergsted blåseensemble, Bjergsted symfoniorkester og på den store julekonserten. Sangerne arrangerer årlige operaforestillinger og jazzstudenter deltar på Blå:Trå og Maijazz og arrangerer ellers jazzjam på ulike arenaer i byen.

Hvor foregår undervisningen?

Som student ved Fakultet for utøvende kunstfag vil du ha all din undervisning på campus Bjergsted. På campus har vi konsertsaler og ensemblerom, i tillegg til god kapasitet på øvingsrom som du som student kan benytte både til hverdags og i helgene. I tillegg vil du i prosjektuker delta i ulike forestillinger og arrangementer tilknyttet andre kulturinstitusjoner og scener i Stavanger-regionen.

Hvor finner jeg campus Bjergsted og Fakultet for utøvende kunstfag?

Fakultet for utøvende kunstfag har sin egen campus som befinner seg i Bjergstedparken, kun et steinkast fra Stavanger sentrum. Campus Bjergsted ligger like i nærheten av Gamle Stavanger og har Stavanger konserthus som nærmeste nabo. Sjekk ut UiS sitt interaktive kart for informasjon om beliggenhet.

Kan jeg gå videre til bachelorstudier etter gjennomført årsstudium?

Årstudiet er en selvstendig studieenhet, som ikke lar seg innpasse i Bachelor i utøvende musikk. Etter endt årsstudium må du søke opptak til bachelor og avlegge ny opptaksprøve, på linje med alle andre søkere.

Når får jeg tilgang til timeplanen min?

Timeplanen vil være klar til studiestart. Den får du tilgang til så snart du har semesterregistrert deg. Instrumentalundervisning avtales direkte med lærer og vil ikke ligge i timeplanen. Plan for undervisning i prosjektuker vil foreligge senest tre uker før prosjektet finner sted.Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post musikk-dans@uis.no

Studieretninger og fagmiljø

Videre studier

Årsstudium i utøvende musikk kan være et grunnlag for videre studier i musikk. Et naturlig valg etter fullført årsstudium er Bachelor i utøvende musikk. Deretter kan du gå videre på videreutdanning, master og Postgraduate Diploma i utøvende musikk. I tillegg tilbyr vi årsenheter som for eksempel Digitale dirigentstudier, Digitale skolekorpsstudier og DigJazz.

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Studentliv

Følg oss!