Hopp til hovedinnhold

Åse Kari Hansen Wagner

Professor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24100
Bio

Åse Kari H. Wagner er professor ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret), Universitetet i Stavanger. Wagner har arbeidet med temaer som spenner fra språkkontakt og flerspråklighet til tidlig språkutvikling og begynneropplæring. For tiden leder hun Norges deltakelse i PIRLS 2021, en internasjonal studie av 10-åringers leseferdigheter. Hun var senterleder ved Lesesenteret fra 2010 til 2018. 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Håland, Anne; Wagner, Åse Kari Hansen; McTigue, Erin Margaret

   (2021)

   HOW DO NORWEGIAN SECOND-GRADE TEACHERS USE GUIDED READING? The quantity and quality of practices

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2021.21.01.02

  • Støle, Hildegunn; Wagner, Åse Kari H.; Schwippert, Knut

   (2020)

   The importance of parents own reading for 10-year-old students reading achievement in the Nordic countries

   Springer

   s.363-384.

   DOI: 10.1007/978-3-030-61648-9_14

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Skaftun, Atle; McTigue, Erin Margaret

   (2020)

   Literacy practices in co-taught early years classrooms. Study protocol: The Seaside case.

   Nordic Journal of Literacy Research

   ISSN 2464-1596.

   Volum 6.

   Hefte 4.

   s.70-97.

   DOI: 10.23865/njlr.v6.2212

  • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Oracy in year one: a blind spot in Norwegian language and literacy education?

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   Volum 19.

   s.1-20.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2019.19.01.09

  • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål

   (2017)

   Flerspråklige elevers leseresultater

   Universitetsforlaget

   s.75-95.

   DOI: 10.18261/9788215030258-2017-5

  • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.; Aasen, Arne Johannes

   (2015)

   Fagovergripende og fagspesifikke kompetanser i fremtidens skole – en besøkelsestid for norskfaget?

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

   s.50-60.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2014)

   Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen

   Fagbokforlaget

   s.65-90.

  • Wagner, Åse Kari H.; Walgermo, Bente Rigmor

   (2014)

   Flerspråklige barns språk- og leseutvikling

   Gyldendal Akademisk

   s.98-114.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Flerspråklighet er en stor og udiskutabel ressurs – men barnehagens og skolens ansvar er primært norsk

   Første steg

   ISSN 1504-1891.

   Volum 3.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2011)

   Barn med flere språk

   s.122-130.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2011)

   Lesefrø. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen

   Cappelen Damm Akademisk

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Før lesing blir vrient. Arbeid med språkstimulering i fire Lesefrø-barnehager

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Det fins ikke lenger gode unnskyldninger for dårlige leseferdigheter blant minoritetselever

   Norsk tidsskrift for logopedi

   ISSN 0332-7256.

   Volum 2.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2005)

   Approaching the skill of writing

   Elsevier

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning

   (2005)

   Minoritetsspråklige 10-åringers leseferdigheter i norsk skole (PIRLS 2001)

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 3.

   s.5-10.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2005)

   Les noms de lieux issus de l'implantation scandinave : le cas des noms en -tuit

   Publications du CRAHM

   s.241-252.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2002)

   Trier e' det sama så eg blir i august!: Navnet som utgangspunkt for kulturarbeid og språkutviklende aktiviteter

   s.112-118.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2002)

   Vikingenes møte med Frankrike

   s.80-88.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2002)

   Les noms de lieux scandinaves en Normandie à travers l'exemple des noms en -tuit et en -beuf

   ?

   Volum 37.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2000)

   Svar fra doktoranden, Åse Kari Hansen

   ?

   s.106-115.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2000)

   Forskningsdisiplinen onomastikk i undervisningsfaget nordisk – problemer og muligheter

   Nordica Bergensia

   ISSN 0804-5372.

   Volum 22.

   s.104-124.

  • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2000)

   Norge [Namnekrønike for Noreg 1999]

   Namn och bygd

   ISSN 0077-2704.

   Volum 88.

   s.148-155.

  • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen

   (1999)

   Nordisk namnforskning 1998. 2.5. Norge

   Namn och bygd

   ISSN 0077-2704.

   Volum 87.

   s.122-130.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Nicolaisen, W.F.H.

   (1998)

   Noms de lieu normands d'origine scandinave: Quelles dimensions et perspectives offre l'étude des noms de lieu dans le domaine plurilinguistique?

   ?

   Volum 2.

   s.163-168.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Akselberg, Gunnstein; Nes, Oddvar

   (1997)

   Språkkontakt i gammalt koloniområde. Om ei gruppe av normanniske namn på -<I>tuit</I>

   ?

   Volum 14.

   s.21-38.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (1996)

   Språkkontakt i gammalt koloniområde

   s.28-41.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (1996)

   Navneforskning og nasjonsbygging. 1800-tallets forskning på nordiske språkminner i Normandie

   s.61-70.

 • Bøker og kapitler
  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   The national strategi for language, reading and writing 2016 - 2019

   s.120-135.

  • Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Læsefrø : sprogstimulering gennem læseaktiviteter i daginstitutioner

   Dansk Psykologisk Forlag

  • ESPENAKK, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari H.

   (2011)

   TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning

   (2010)

   Den flerspråkiga människan. En grundbok om skriftspråklärande

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne

   (2008)

   Lesing er...

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning

   (2008)

   Det flerspråklige mennesket En grunnbok om skriftspråklæring

   Fagbokforlaget

  • Særheim, Inge; Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2004)

   Hvordan leser minoritetsspråklige elever i Norge? En studie av minoritetsspråklige og majoritetsspråklige 10-åringers leseresultater og bakgrunnsfaktorer i den norske delen av PIRLS 2001

  • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2004)

   TRAS - Tidig registrering av språkutveckling. Handbok och schema

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   Culturally balanced assessment of reading (c-bar)

  • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   TRAS: Tidlig registrering af sprogudvikling – en håndbog om sprog og sprogudvikling + TRAS – Tidlig registrering af sprogudvikling (registreringsskjema). Oversatt av Inge Post og Jan Katlev i samarbeid med Helen Nielsen

  • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   TRAS : Tidlig registrering av språkutvikling : Håndbok og registreringsskjema

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2000)

   Språkkontakt i gammelt koloniområde : en studie av normannerbosetningens stedsnavn, med særlig vekt på navnegruppa -tuit

 • Formidling
  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hovig, Johanne Birgitte

   (2021)

   Webinar for deltakende skoler, PIRLS 2021

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Wagner, Åse Kari H.

   (2020)

   Skolestart: Se til barnehagen!

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hovig, Johanne Birgitte

   (2020)

   Webinar for skoler som deltar i PIRLS-pilot

  • Håland, Anne; Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Hvordan utnytter norske 2.- trinnslærere potensialet i veileda lesing?

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Apprentissage de la lecture/écriture/oralité (littératie) pour les débutants (CP, CE1) en Norvège

  • Wagner, Åse Kari H.; Johanne Birgitte, Hovig

   (2019)

   PIRLS 2021, Progress in International Reading Literacy Study

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Two Teachers in the class: Le RCT et l´étude de cas

  • Wagner, Åse Kari H.; Ofstad, Gunn Helen

   (2019)

   LA TRANSITION DU JARDIN D'ENFANTS A L'ELEMENTAIRE EN NORVEGE. LANGUAGE ET LITTERATIE.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Two Teachers in the Class: Le RCT et l'étude de cas

  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Rammer for muntlighet i småskolen

  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Conditons for orality in primary school

  • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.

   (2018)

   Oracy in year one: A blind spot in Norwegian language and literacy education?

  • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål

   (2017)

   Flerspråklige elevers leseresultater i PIRLS 2016

  • Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet - effekt av tidlig innsats for andrespråkselever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker

  • Scarbocci, Paolo Haaland; Færevaag, Margaret Klepstad; Bjerkan, Kirsten Meyer; Refvik, Linda; Wagner, Åse Kari H.

   (2017)

   Språkvansker (barnehage)

  • Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle

   (2017)

   Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?

  • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H.

   (2016)

   Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2015)

   Barns språkutvikling

  • Wagner, Åse Kari H.; Toft, Trond Egil

   (2015)

   Byråkratikrøll fra Giske

   Utdanningsnytt.no

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.

   (2015)

   Språkløyper: Et helhetlig løft for språk, lesing og skriving 2016 - 2019

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2014)

   Hvordan videreutvikle dagens grunnleggende ferdigheter?

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2014)

   De nasjonale sentrenes tilleggsoppdrag for PPT.

  • Wagner, Åse Kari H.; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2014)

   Presentasjon av forskningsarbeid med utgangspunkt i språklig utvikling: 1) Flerspråklige barn, 2) Gutter og jenter, 3) Barn med svake vs barn med sterke språkferdigheter.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2014)

   Hvordan kan Lesesenteret støtte PP-tjenesten?

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Barn med flere språk - utfordringer og tiltak. Fordypningskurs i regi av Stavangerprosjektet

  • Wagner, Åse Kari H.; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   På sporet-prosjektet

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Nei, ikke hold igjen!

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   flerspråklige og enspråklige barn. Språklig og sosial fungering i barnehagen

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen

  • Lundetræ, Kjersti; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Kamp om å få bli med

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Viktigheten av å stimulere flerspråklige barns norsk

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   TRAS – og nyere forsknings- og utviklingsprosjekt. TRAS og flerspråklige barn

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Barn og unge med flere språk. Utfordringer og tiltak

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Lesesenterets ressurser og forskning

  • Wagner, Åse Kari H.; Toft, Trond Egil

   (2012)

   Å ikke prioritere norsk i barnehagen er uansvarlig

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Toft, Trond Egil; Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Barn leker og teller

   VG : Verdens gang

   ISSN 0805-5203.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   TRAS og flerspråklige barn

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Barn med flere språk

  • Frost, Jørgen; Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Stigen og edderkoppen – om det å kunne bygge bro mellom teoretiske oppfatninger av læring og utvikling

   nettbasert www.forebygging.no

  • Wagner, Åse Kari H.; Frost, Jørgen

   (2012)

   Faren ved å kaste stein i glasshus

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Det lærende barnet: 4-5-åringen. Språkutvikling – og observasjon med TRAS

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.; Begnum, Anne Charlotte

   (2011)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn

  • Wagner, Åse Kari H.; Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering gjennom høgtlesingsaktiviteter - i barnehager med stor andel flerspråklige barn. Lesefrø-prosjektet

   s.133-138.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2011)

   Ordproduksjon

   s.90-97.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2011)

   Førskolebarns språklige utvikling (4,5 år)

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2011)

   Barnet og språket

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2011)

   TRAS: Bakgrunn, innhold og erfaringer

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2011)

   TRAS og tilpasninger til ulike språk

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2011)

   Lesesenterets arbeid på barnehagefeltet

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2011)

   Lesesenterets flerkulturelle perspektiv

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Førskolebarns språklige utvikling. 4-åringene. Stavangerprosjektet

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Barn med flere språk. Stavangerprosjekt-kurs

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Lesefrø. Del 2: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Førskolebarns språklige utvikling. 4-åringene. Stavanger-prosjektkurs

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   TRAS. Tidlig registrering av språkutvikling

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Barns språkutvikling: Sammenhenger mellom språkutvikling i tidlig alder og seinere lesing og læring i skolen

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Innslag om språkstimulering voksne innvandrere

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Adoptivbarn og språk Fagmøte for medlemmer av Adopsjonsforum

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Hvordan stimulere til god språkutvikling ? for både Kari og Mohammed? (Gjesteforelesning v Fagdag for nyutdannede lærere.)

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Andreassen, Anne Brit

   (2010)

   Språk og lesing. Foredrag i anledning statsråd Kristin Halvorsens besøk ved Lesesenteret

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude

   (2010)

   Lesefrø. Del 1: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Le projet de Lesefrø: Comment stimuler la langue chez les enfants ? à partir de la lecture.Foredrag for Fredskorpsdelegasjon fra Madagaskar

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkutvikling i førskolealder

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Løge, Inger Kristine

   (2010)

   Multilingual children in the Stavanger project

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Flerspråklige barn i Stavanger-prosjektet

  • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Er kartlegging av barns språk farlig?

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

   Volum 13.

   Hefte 13.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Kaltvedt, Elsa

   (2010)

   Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Fagmøte for foreldre i Stavanger-prosjektet

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Kultur for lesing i barnehager med stor andel minoritetsspråklige

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Førskolebarns språklige utvikling - 3-4 år

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Barn og unge med flere språk, og lesing når norsk ikke er morsmålet

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Førskolebarns språklige utvikling. 3-4 år

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Lesing når norsk ikke er morsmålet

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Kultur for lesing i barnehagen. Om Lesefrø

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Kultur for lesing i barnehager med stor andel minoritetsspråklige

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Lesefrø-seminar 2. (Kveldsseminar for Lesefrø-barnehagene og samarbeidsbibliotekene.)

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Adopterte barn og språk

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Kultur for lesing i barnehagen. Om prosjektene BOKTRAS og LESEFRØ

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Joie de lire - Comment dévélopper la langue maternelle chez les enfants à l'école

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Lesefrø-seminar 2. (Kveldsseminar for Lesefrø-barnehagene og samarbeidsbibliotekene.)

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Om noen av de barna som vi bør være spesielt oppmerksomme på når det gjelder språkutvikling

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Joie de lire - Comment dévélopper la langue maternelle chez les enfants à l'école

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Førskolebarns språklige utvikling - 3-4 år

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Barn og unge med flere språk, og lesing når norsk ikke er morsmålet. Halvdagskurs for lærere i Klepp

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Språkstimulering, fortelling og høgtlesing. Om prosjektene BOKTRAS og LESEFRØ. Foredrag ved fagdag for øvingslærere

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Lesefrø ? Boka som språkstimulerende aktivitet i barnehager med stor andel minoritetsspråklige

   ?

   Volum 17.

   s.3-8.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Utenlandsadopterte barn og språklig mestring. Foredrag ved Logopediens dag

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   L'importance de la langue maternelle dans l'enseignement

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Lesefrø-seminar 2. (Kveldsseminar for Lesefrø-barnehagene og samarbeidsbibliotekene.)

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Kultur for lesing i barnehagen. Om prosjektene BOKTRAS og LESEFRØ

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Wagner, David-Alexandre

   (2008)

   God morgen Norge - Innslag om adopsjon og spørsmål fra barn

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning

   (2008)

   Det flerspråklige mennesket

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Hva skjer når barn får nytt morsmål?

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Utenlandsadopterte barn og språk

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Barn med flere språk

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Lesefrø

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Adoptivbarn og språk

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Kultur for lesing i barnehagen

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Kultur for lesing i barnehagen

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude

   (2006)

   TRAS og barns språkutvikling

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Språk og språkutvikling hos minoritetsspråklige barn

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Språk 4: Språk og språkutvikling hos minoritetsspråklige barn

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Hva er TRAS, og hvorfor er det viktig å observere og stimulere førskolebarns språkutvikling?

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Språk og språkutvikling hos minoritetsspråklige barn

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   The doubling of consonants in a text-writing task

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne

   (2006)

   Tror du dine egne øyne?

  • Røskeland, Marianne; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Are there age differences in utilization of illustrations in reading science textbooks?

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne

   (2006)

   Tror du dine egne øyne

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne

   (2006)

   Tror du dine egne øyne?

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Minoritetsspråklige elever som faller mellom mange stoler Joron Pihls Etnisk mangfold i skolen : Det sakkyndige blikket

   ?

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Tospråklige barnehagebarn

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2005)

   Hvorfor leser ikke minoritetsspråklige 10-åringer bedre?

   ?

   Volum 1.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2005)

   Tidlig registrering av språkutvikling (TRAS)

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2005)

   Tanker om mulige prosjekter vedrørende TRAS og minoritetsspråklige barn

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2005)

   Adoptivbarn - språk, lesing, læring

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2005)

   Minoritetsspråklige elever og lesing – med bakgrunn i PIRLS 2001

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2004)

   Språk og lesing: Arv er langt fra alt!

   ?

   Volum 2.

  • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   Nordisk namnforskning 2002: Litteraturkrönika: Norge

   Namn och bygd

   ISSN 0077-2704.

   Volum 91.

   s.120-127.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   Språk og lesing: Arv er langt fra alt!

   Adopsjonsforum

   ISSN 0802-7617.

   Volum 5.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   Bilingual literacy: narrative performance in bilingual students

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   Peder Gammeltoft: The place-name element bólsta&#273;r in the North Atlantic area

   ?

   Volum 37.

   s.113-119.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   Språk og lesing: Arv er langt fra alt!

   Adopsjonsforum

   ISSN 0802-7617.

   Volum 5.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning

   (2003)

   ScriptLog – a new approach to Writing Processes

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2002)

   Språkkompetanse, lesing og skriving hos personer med norsk som andrespråk

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2002)

   Språkets verdi i et flerkulturelt samfunn

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2002)

   Språkets verdi i et flerkulturelt samfunn

   ?

   Hefte 1.

   s.1-3.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2002)

   Nordisk namnforskning 2001: Litteraturkrönika: Norge

   ?

   Volum 90.

   s.146-153.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2002)

   Tospråklige: Læringsfortrinnet som blir en byrde?

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2001)

   Tospråklige elever og leseferdighet: Et forskningsprosjekt i tilknytning til leseundersøkelsen PIRLS

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2001)

   Å vokse opp med to språk

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Akselberg, Gunnstein

   (2001)

   Nordisk namnforskning 2000: Litteraturkrönika: Norge

   ?

   Volum 89.

   s.127-136.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2001)

   Norsk som andrespråk og andrespråksperspektivet i norskfaget

  • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2001)

   TRAS - Tidlig registrering av språkutvikling

  • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2000)

   Nordisk namnforskning 1999. 2. Litteraturkrönika, 2.5 Norge

   Namn och bygd

   ISSN 0077-2704.

   s.148-155.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (1998)

   Analyse av stedsnavn i gammelt språkkontaktområde. En metodediskusjon

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (1998)

   Lucien Musset. Nordica et Normannica. Recueil d'études sur la Scandinavie ancienne et médiévale, les expéditions des Vikings et la fondation de la Normandie [...]

   Namn och bygd

   ISSN 0077-2704.

   Volum 86.

   s.173-176.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (1996)

   Forskningsfaget navnegransking

 • Kunstnerisk produksjon
  • Wagner, Åse Kari H.

   (2017)

   Film: Lese- og skrivevansker: Fins det risikotegn vi kan se etter allerede i barnehagealder?

  • Færevåg, Margaret Klepstad; Wagner, Åse Kari H.; Bjerkan, Kirsten Meyer; Rege, Elisabeth

   (2017)

   Språkvansker i barnehagen

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway