Hopp til hovedinnhold

Nytt praksistilbud for sykepleierstudenter

For første gang kan sykepleiestudenter ved UiS gjennomføre medisinsk praksis på tre poliklinikker ved Stavanger Universitetssykehus.

Publisert: Endret:

Stavanger Universitetssykehus utvider sitt medisinske praksistilbud for bachelorstudenter i sykepleie ved UiS. Fra og med 2022 tilbyr tre polikliniske avdelinger (geriatrisk, dialyse og gastro) en poliklinisk praksis. Varigheten på første gjennomføring er fra uke to til uke ti. Det er studentene på tredje studieår som har medisinsk praksis.

Høsten 2020 fikk utdanningen ny forskrift om nasjonale retningslinjer for sykepleierutdanning. Her ble det åpnet opp for at en også kan gå utenfor spesialisthelsetjenesten knyttet til medisinsk praksis. Praksiskoordinator Hilde Knutsen, emneansvarlig Ragnhild Margrethe Finnesand Michaelsen og studieprogramleder Bodil Bø er alle ansatt ved Det helsevitenskapelige fakultet. De har opprettet det nye praksistilbudet i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus.

Ansattbildet til Ragnhild Margrethe Finnesand Michaelsen med blå bakgrunn.
Ragnhild Margrethe Finnesand Michaelsen er emneansvarlig for medisinsk praksis. Foto: UiS

Langsiktig tenkning og effektiv opplæring

– Vi ser på sykehusets praksisplasser som en helhet av det tilbudet de kan gi. Med tanke på det nye sykehuset og fremtiden kan det også tenkes at det blir en økning i polikliniske pasienter. Vi har hatt jevnlige samarbeidsmøter med SUS, samt et godt samarbeid over tid, sier Michaelsen.

I desember 2021 ble det gjennomført opplæring for praksisveilederne på poliklinikkene, slik at disse kunne ta imot studenter allerede i januar. Det ble videre kartlagt kapasitet og læringsmuligheter på de tre poliklinikkene med utgangspunkt i studentenes læringsmål.

– Former fremtidens kolleger

Anne Berit Odland er studentkoordinator for medisinsk praksis ved Stavanger Universitetssykehus. Hennes rolle er å planlegge praksisplassene sammen med studentkoordinator ved UiS. I tillegg har hun tett kontakt med både sengeposter og poliklinikker som har sykepleiestudenter. Det vil si en jevnlig dialog med studentansvarlig på den enkelte post og med praksisveileder.

– Tallet på sykepleierstudenter øker stadig, noe vi selvfølgelig er svært glade for. Praksis er en viktig del av sykepleierutdanningen. Det er derfor viktig for oss at praksis er av høy kvalitet og samtidig er lærerik. Vi er med på å forme fremtidens kolleger og setter dette arbeidet høyt. Det blir utført veldig mye sykepleie på poliklinikkene ved SUS, og vi ser at studentene kan ha stort lære- og utviklingsutbytte av å være i praksis her, sier Odland.

Bildet viser sykepleiestudenten Julie Elise Aarsland.
Julie Elise Aarsland var den første studenten som gjennomførte på geriatrisk poliklinikk. Foto: privat

Imponert av det nye praksistilbudet

Modellen innebærer at to av periodens i alt ni praksisuker gjennomføres ved geriatrisk poliklinikk. Julie Elise Aarsland var den første studenten som gjennomførte disse to ukene. Det nye praksistilbudet er viktig for henne som student, ettersom hun får bredere kunnskap om hvordan helsetjenesten er organisert. I tillegg fikk hun innblikk i hvordan det arbeides på poliklinikker.

– Jeg er veldig fornøyd med organiseringen. Det er praksisperiodene som gir oss en pekepinn på hva vi vil jobbe med etter endt utdanning. Jeg fikk utdelt aktuelle læringsmål på forhånd. Sykepleierne på geriatrisk poliklinikk tok meg godt imot og sørget for at jeg fikk delta på alt som var aktuelt for meg, sier Aarsland.

På poliklinikken har de ifølge henne god tid til hver pasient, noe som er en motsetning til sengeposten, hvor en ofte har flere pasienter og gjøremål. Dette innebærer god trening i en grundig datainnsamling av pasienten, kommunikasjon med vedkommende og pårørende, samt en aktiv deltakelse i forbindelse med videre oppfølging og behandling.

– Å være første student på geriatrisk poliklinikk har gått over all forventning. Det viktigste jeg har lært her er å tilpasse kommunikasjon til pasient og pårørende, og ikke minst hvor viktig det er med komparentopplysninger, sier UiS-studenten.

Hun oppfordrer andre studenter som skal i medisinsk praksis på poliklinikkene til å lese seg opp på aktuelle læringsmål på forhånd. Aarsland anbefaler også å lage en plan over hva en skal gå gjennom av læresituasjoner.

Bildet viser tre SUS-ansatte og en UiS-ansatt foran skiltet "ekspedisjon poliklinikker".
Fra venstre: Siri Ueland (SUS), Marianne Fjaelstad (SUS), Vigdis Sørbotten (SUS) og Christina Tølbøl Frøiland (UiS). Foto: Hilde Knutsen

Ønsker økt kompetanse om behandling av eldre pasienter

Christina Tølbøl Frøiland er praksislærer for geriatrisk poliklinikk innenfor medisinsk praksis, og er ansatt som stipendiat/universitetslektor ved Det helsevitenskapelige fakultet. Tanken bak satsingen er ifølge henne å bidra til at studentene får en enda bredere erfaring med sykepleie til den eldre pasienten.

– Vi håper og tror at kombinasjonen av sykepleie til eldre pasienter som er akutt syke på sengeposten og sykepleiefaglig oppfølging skal være både lærerikt og spennende for studentene, sier Frøiland.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen