Seminar: bærekraftig reiseliv og menneskerettigheter

Torsdag 9. februar 2023 kl. 09:30-16:00,
Ellen og Axel Lunds hus, UiS.

I samarbeid med Virke Reiseliv, ECPAT Norge og Raftostiftelsen inviterer Norsk hotellhøgskole til seminaret «Kan vi snakke om bærekraftig reiseliv uten å snakke om menneskerettigheter?».

Published Endret

Bilde om natten av bygninger langs havnen i en by.

MELD DEG PÅ SEMINARET HER

Åpenhetsloven fremmer samarbeid

Åpenhetsloven pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Seminaret ønsker å styrke dialogen på tvers av sektorer og vil med dette fremme et fireparts samarbeid mellom myndigheter, høyere utdanning, reiselivsindustrien og sivilsamfunnet for å øke forståelsen og kunnskapen for hvordan vi får en bærekraftig reiselivsindustri med menneskene i sentrum.

Tema for dagen

 • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, hva betyr dette for reiselivet?
 • Åpenhetslovens plikter og hvordan oppfyller vi dem
 • Juridiske utfordringer og tolkninger
 • Synliggjøring av situasjoner i reiselivet der menneskerettigheter utfordres
 • Hva gjør vi for å forebygge og begrense risiko for brudd på menneskerettigheter i bransjen?
 • Reselivets rolle i omstillingen mot et sosialt bærekraftig samfunn

Program for dagen

Kl. 09.30: Kaffe og te

Norsk hotellhøgskole, tredje etasje i Ellen & Axel Lunds hus

Kl. 10.00: Velkommen og innledning

v/Åsa Grahn & Trude Furunes, Norsk hotellhøgskole, UiS

kl. 10.10: Grunnleggende menneskerettigheter

Hva betyr «grunnleggende menneskerettigheter» og hvilken risiko eksisterer internasjonalt og nasjonalt?

v/Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder Raftostiftelsen

DEL 1 – ANSVARLIG NÆRINGSLIV; HVA, HVORDAN og HVORFOR?

kl. 10:15: Reiselivets rolle i samfunnet

v/Thomas Bergeland, Rogaland fylkeskommune, rådgiver i Næringsseksjonen - Konkurransedyktig og attraktiv region

Kl. 10:25: Nasjonal Reiselivsstrategi

Det handler om mer enn miljø…

v/Aase Marthe J. Horrigmo, direktør for reiseliv, Innovasjon Norge

Kl. 10:45: Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Et ansvarlig næringsliv; fokus på risiko ut fra ulike interessent grupper og hvordan prioriterer man for tiltak?

v/Cathrine Dehli

Kl. 11:15: Åpenhetsloven

Særlige utfordringer for reiselivsbransjen knyttet til Åpenhetsloven

v/CMS Kluge Advokatfirma AS, Tonje Platou og Belinda Taranger Ingebrigtsen

Kl. 11:45 Kaffepåfyll og diskusjonsgrupper

Diskusjon i grupper: Ansvar om å respektere menneskerettigheter. Hvem gjelder det for i og utenfor virksomheten? Hvilke dilemmaer kan man komme opp i, og hva betyr dette for min virksomhet?

Kl. 12:30: Lunsj


DEL 2 – MULIG RISIKO OG TILTAK

Kl. 13:30: Panelsamtaler

 1. Hva sier forskningen og hvilke erfaringer har vi relatert til risiko?
  Politiet, ECPAT, Norsk hotellhøgskole
 2. Hva sier bransjen om risikoen for brudd på menneskerettigheter?
  Ulike reiselivsaktører TBC

Kl. 14:15: Pause

Kl. 14:30: Praktiske forslag til forebygging av brudd på menneskerettigheter

«The Code»: Verkktøy til støtte for reiselivsnæringen for å minimere risiko for seksuell utnyttelse av barn.

Aktiv deltakelse – ta med PC/LAPTOP

v/ Ann-Kristin Vervik, General sekretær ECPAT Norge

Kl. 15:15: Veien videre…

Hvordan samarbeide om å ivareta menneskerettigheter i egen virksomhet, verdikjeden og på destinasjonene?

v/Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder Raftostiftelsen

Kl. 15:30: Avslutning

Åsa Grahn, Norsk hotell høgskole

MELD DEG PÅ SEMINARET HER