Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode læringsmiljø.

Published Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

15

Nivå

Videreutdanning

Undervisningsform

Samlingsbasert

Varighet

1 år / 2 semester

Neste oppstart

Høsten 2024

Søknadsfrist

26. april 2024

Pris

Semesteravgift betales av den enkelte student

Studiet gir barnehage- og skoleledere kunnskaper og verktøy for å lede arbeidet med å skape et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. Foto: Elisabeth Tønnessen/ Læringsmiljøsenteret, UiS

Kursinnhold

En voksen og et barn leker i sandkassen på en regnfull dag. Foto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret, UiS
Gjennom studiet skal studentene få kunnskap om leders rolle i å fremme et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. Foto: Elisabeth Tønnessen/ Læringsmiljøsenteret, UiS

Om studiet

Emnet skal gi utdanningsledere økt kunnskap og ferdigheter som trengs for å kunne fremme trygge og gode læringsmiljø for alle barn og elever i utdanning. Emnet skal også styrke ledernes kunnskap omkring forebygging, avdekking og håndtere mobbing og annen krenkende atferd. Dette gjøres ved å legge vekt på deres rolle og oppgaver som utdanningsledere, gjennom teoretisk fordyping og arbeid med praktiske oppgaver.

Etter studiet skal barnehage- og skolelederne blant annet kunne:

 • Sette i gang og videreutvikle systematisk arbeid for et trygt og godt læringsmiljø
 • Lage en strategisk plan for arbeidet med læringsmiljøet
 • Lede kompetanseutvikling for et trygt og inkluderende barnehage- og skolemiljø

Studentene skal også etter fullført og bestått emne blant annet ha læringsutbytte innen:

 • Juridiske og etiske forhold knyttet til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø
 • Leders rolle i å fremme et trygt og godt barnehage- og skolemiljø
 • Leders rolle i å forebygge mistrivsel og krenkelser i barnehage- og skolemiljø
 • Forhold som påvirker systematiske arbeid for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø
 • Barnehage- og skoleleders rolle for kompetanseutvikling i egen organisasjon
 • Sammenhengen mellom ansattes psykososiale arbeidsforhold og effekter på læringsmiljø

Studiet er praksisnært og forskningsbasert.

Gå til emnebeskrivelse for Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Målgruppe

Ledere i barnehage, grunnskole og videregående skole.

Fire samlinger og dialogbasert undervisning

Emnet består av fire to-dagers samlinger og praktisk arbeid i egen organisasjon mellom samlingene. Samlingene vil være preget av dialogbasert undervisning og samarbeid i grupper. Læringsprosessen vil kreve stor grad av involvering og motivasjon til å bidra til egen og andres læring. Innhold og arbeidsmåter vil være forskningsbasert og praksisrettet.

Samlingene vil foregå i Stavangerregionen.

En mann sitter på huk ved en pult i et klasserom. Foto: Elisabeth Tønnessen/ Læringsmiljøsenteret, UiS
Studiet er relevant for ledere i barnehage, grunnskole og videregående skole. Foto: Elisabeth Tønnessen/ Læringsmiljøsenteret, UiS

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være gjennomført før deltakeren kan gå opp til eksamen:

 • Obligatorisk deltakelse på samlingene
 • Tre mellomarbeid mellom samlingene:
 1. gjennomføre en barnehage- eller skolemiljøundersøkelse
 2. levere en plan for gjennomføring av utviklingsarbeid (1000 ord inkludert referanser)
 3. definere problemstilling til eksamen

Deltakerne må regne ca. 400-450 timer til sammen på samlingene, arbeidskravene og eksamen.

Eksamen

Eksamen gjennomføres som en hjemmeeksamen med selvvalgt tema som godkjennes av veileder. Oppgaven kan jobbes med gjennom hele semesteret. Alle hjelpemidler er tillat, men programmer for kunstig intelligens regnes som fusk.

Oppgaven skal bestå av 4000 ord +/- 10 %. Innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg.

Prisinformasjon

Studiet er gratis og finansieres av Utdanningsdirektoratet, men den enkelte student må betale semesteravgift.
Reise og opphold dekkes av deltakeren, i tillegg til pensumlitteratur/materiell e.l.

Opptakskrav og søknadsprosess

Gjennomført styrer- eller rektorutdanning eller ha minimum 30 studiepoeng i skoleledelse eller tilsvarende.
Være i stilling som styrer, rektor eller skoleleder.

Studiet har 30 plasser. Dersom det kommer flere søkere, vil styrere og rektorer bli prioritert foran øvrige barnehage- og skoleledere.

Det tas forbehold om nok deltakere for gjennomføring av emnet.

Kontakt oss

Seniorrådgiver
51833531
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Universitetslektor i pedagogikk
51832828
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tips!

Er du ikke barnehage- eller skoleleder? Se videreutdanningen Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage.