Fjerde utgave av Norsk Barnehageforskningskonferanse vel gjennomført

26. – 28. oktober 2022 inviterte BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet til den årlige barnehageforskningkonferansen. 220 deltakere fra hele barnehagefeltet deltok på den tre dager lange konferansen i Bergen som satte søkelyset på ledelse i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert
Norsk barnehageforskningskonferanse
Professor Elin Reikerås, Førsteamanuensis Gunnar Magnus Eidsvåg og doktorgradsstipendiat Radel James Eumague Gacumo var noen av FILIORUM-forskerne som presenterte sin forskning under årets barnehageforskningskonferanse. Foto: Linn Skjei Bjørnsen

Konferansen, som var den fjerde i rekken, arrangeres hvert år i oktober – med BARNkunne og FILIORUM som arrangør. I år var det BARNkunnes tur til å være vertskap, og etter to år med digitale arrangementer grunnet koronapandemien, var det godt å samles til fysisk konferanse på Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. Årets tema var ledelse i en barnehagekontekst og tok for seg en bred og inkluderende tilnærming til studier av ledelsespraksis, lederskap og styringsmessige rammer for ledelse og utvikling i barnehageorganisasjonen.

FILIORUM godt representert

I løpet av tre innholdsrike dager kunne deltagerne velge mellom 19 parallellsesjoner, rundeborddiskusjoner og symposier med 77 ulike paperpresentasjoner fra forskere, PhD-studenter og ansatte fra barnehagefeltet. Hele 24 av presentasjonene kom fra FILIORUM-forskere, deriblant PHD-stipendiater og tidligere doktorgradsstudenter. Med et bredt spenn i tema – fra pedagogisk ledelse, teknologi og digitalisering, lederroller, styring og implementering, bærekraft og natur, og mangfold og ledelse, ble det mange gode og viktige diskusjoner.

Carl Cato Wadel på scenen under Norsk barnehageforskningskonferanse
FILIORUM-forsker Carl Cato Wadel var en av nøkkelforedragsholderne under årets konferanse. Foto: Linn Skjei Bjørnsen

Konferansen ble åpnet av HVLs rektor Gunnar Yttri, som kom med velvalgte ord om barnehagens betydning i det norske samfunnet, før vi fikk se en vakker film om vennskap i barnehagen. Årets nøkkelforedrag kom fra noen av de fremste forskerne vi har på ledelse og utvikling i barnehagefeltet, og først ut var Arjen Wals, Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability ved Wageningen University i Nederland, og Professor II ved BARNkunne. I foredraget “The notion of leading for sustainability in the kindergarten context”, løftet Wals blikket og spurte hva som er meningen med utdanning, hva nøkkelkomponentene i en bærekraftig utdanning er og hvilken type lederskap som trengs.  

Ledelse og utvikling på agendaen

Dag to startet med et informativt foredrag av Johanna Heikka (PhD) som jobber som University lecturer ved School of Applied Educational Science and Teacher Education ved University of Eastern Finland. Hun snakket om distribuert pedagogisk lederskap i barnehagen og pedagogisk utvikling i sektoren, samt hvordan ledelse bør nedfelles tydeligere i styringsdokumenter på nasjonalt nivå.

FILIORUM-forsker Carl Cato Wadel stod for dagens andre hovedforedrag. Han er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger. Wadel delte sin forskning rundt delt lederskap i barnehagen, blant annet funn fra en studie av delt lederskap mellom pedagogiske ledere og nyutdannedes erfaringer med delt lederskap.

To kvinner står på en scene og overrekker en lekespade seg imellomm
I tradisjonens tro overrakk BARNkunnes senterleder Elin E. Ødegaard stafettspaden til FILIORUMs senterleder Elin Reikerås under avslutningsseremonien i Bergen. Foto: Linn Skjei Bjørnsen

Stavanger neste år

På konferansens siste dag fikk vi høre et foredrag fra BARNkunne-forsker Kari Ludvigsen. Hun er professor ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet, og professor II ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet. Ludvigsen leverte et spennende foredrag om implementering av reform i barnehagesektoren, med særlig søkelys på policydesign, virkemidler og barnehagelederne som bakkebyråkrater.

Neste år er det igjen FILIORUM sin tur til å arrangere Norsk Barnehageforskningskonferanse. Og med et lite forbehold om videre finansiering fra Norges Forskningsråd, gleder vi oss til å ønske velkommen til Stavanger 24. – 26. oktober. Temaet for den femte utgaven av konferansen blir kommunikasjon.