Har utviklet app for barns bevegelseslek

Fysisk aktivitet og lek er en viktig del av barnehagehverdagen. Nå har universitetslektor Synnøve Eikeland ved Institutt for barnehagelærerutdanning utviklet en pedagogisk læringsapp som skal gjøre det lettere å planlegge og tilrettelegge bevegelseslek i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert
karusellen
Appen "Bevegelseslek" består av korte filmer og er ment som et pedagogisk verktøy i den praktiske planleggingen og tilretteleggingen av bevegelseslek i barnehagen.

Fagområdet kropp, bevegelse mat og helse har fått en sentral plass i rammeplanen for barnehagen. Ved barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger (UiS) er fysisk fostring en viktig del av undervisningen, men både faglærere og studenter har savnet gode praktiske eksempler som kan brukes i undervisning for å bedre koble praksis og teori sammen. Løsningen ble en app med konkrete eksempler på bevegelseslek som kan diskuteres ut fra ulike faglige perspektiver

Verdifullt undervisningsverktøy

«Bevegelseslek» er en gratis app til mobil og nettbrett som er tilgjengelig på Google Play for brukere med androidsystem og på App Store for iOS-brukere. Appen er gitt ut av Universitetet i Stavanger og utviklet av universitetslektor Synnøve Eikeland i samarbeid NettOp - avdeling for utvikling av digitale læringsressurser ved UiS. Eikeland underviser i fysisk fostring innenfor kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse for barnehagelærerstudentene, og er ansatt ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS.

- Appen kan fungere som et felles utgangspunkt der bevegelseslek kan diskuteres ut fra ulike faglige perspektiver. Vi faglærere har savnet dette når vi diskuterer hvordan vi kan presenterer fagstoffet vårt på en god måte. I tillegg har studentene selv etterspurt en bedre kobling mellom teori og praksis, forteller Eikeland.

Dypere forståelse av barns bevegelseslek

Appen er brukervennlig og inneholder korte beskrivelser av de ulike bevegelseslekene samt refleksjonspørsmål.

Formålet med appen er at den skal fungere som et pedagogisk verktøy i den praktiske planleggingen og tilretteleggingen av bevegelseslek i barnehagen og er spesielt tilpasset for målgruppen barnehagelærerstudenter. Den består av filmer som viser barns bevegelseslek i barnehagen, korte beskrivelser av lekene og didaktiske refleksjonspørsmål. Selv om appen er spesielt rettet mot barnehagelærerstudenter, kan den også brukes i barnehager eller av andre som planlegger bevegelseslek sammen med barn.

- Appen er brukervennlig og lett tilgjengelig, og brukeren har tilgang til den via mobiltelefonene sin til enhver tid. Filmene gjør det enkelt for studentene å sette seg inn i og få en forståelse for hvordan barn leker ulike former for bevegelseslek i barnehagen. Appen inneholder også korte beskrivelser og refleksjonspørsmål som bevisstgjør studentene på faglige aspekter knyttet til bevegelseslek, sier Eikeland.

Positiv respons

Appen er allerede tatt i bruk i undervisningen ved barnehagelærerutdanningen ved UiS, og Eikeland kan fortelle at tilbakemeldingene har vært gode så langt.

- Tilbakemeldingene tyder på at studentene er positive til appen som et læringsverktøy og at den har potensial for å øke læringsutbytte deres i fysisk fostringsundervisningen. Et interessant funn i undersøkelsen er at studenter med flerkulturell bakgrunn har hatt utbytte av å se lekene i en norsk kontekst, avslutter Eikeland.

Tekst: Linn Skjei Bjørnsen