Hopp til hovedinnhold

Konferanse: Initiatives for Early Childhood 2021 International Conference

FILIORUM-forskerne Åse Kari H. Wagner og Sara Esmaeeli har fått det ærefulle oppdraget med å åpne konferansen Early Childhood 2021 International Conference som arrangeres av Universitetet i Montpellier fra 21. til 23. oktober i år.

Publisert: Endret:

Samlingsstund barnehage
Konferansen Initiatives for Early Childhood 2021 International Conference finner sted i Montpellier fra 21. til 23. oktober 2021.
Professor Åse Kari H Wagner
Åse Kari H. Wagner

Konferansen, som har fått undertittelen «Collaboration between families and external stakeholders in Early Childhood Education: European fields and methods” har som mål å etablere et detaljert og oppdatert rammeverk for samarbeid mellom de mange profesjonelle aktørene som jobber med utvikling og læring i tidlig barndom, inkludert forskere, sosialarbeidere, omsorgspersoner og barnehagelærere. FILIORUM – senter for barnehageforskning er med i nettverket som arrangerer konferansen.

Åse Kari H. Wagner og Sara Esmaeeli vil åpne konferansen med en keynote-presentasjon om forskningsprosjektene PIRLS 2016 og På Sporet og hvilken betydning hjemme- og familiemiljø har for utvikling av språk- og leseferdigheter hos små barn.

Fokus på europeiske erfaringer

 Konferansen vil ta for seg tre hovedtemaer:

Zahra Esmaeli
Sara Esmaeeli

1. Strategiske problemstillinger som kan bidra til å forbedre europeiske programmer knyttet til tidlig barndom, og som vil føre til bedre beskyttelse og omsorg for små barn, spesielt de som tilhører sårbare grupper.

2. Beste praksis i utvikling av språk- og leseferdigheter i hjemmet for små barn, blant annet i en flerspråklig sammenheng (med søkelys på lærerens rolle og spesielt med tanke på hindringer og muliggjørende praksiser for inkluderende klasserom).

3. Fremheve både hvor sammenkoblet, men også skiftende, de forskjellige yrkene som arbeider innenfor utdanning, sosialt arbeid, omsorg og barnehage er i dagens samfunn.

Mer informasjon og hele programmet for konferansen finner du her.

Keynotes og round tables vil bli publisert her.