Ledig stilling som førsteamanuensis rettet mot barnehage

Fagområde for stillingen er pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi knyttet til arbeidet med å skape trygge og gode barnehagemiljøer. Den ledige stillingen er ved avdelingen i Porsgrunn.

Published Endret

Barnehageansatt sitter i garderoben og leser bok for seks barn. Har god blikkontakt med et av barna. To andre barn sitter på fanget. De andre sitter rolig rundt henne i en sirkel.
Den primære arbeidsoppgaven vil være utadrettet virksomhet og kompetanseutviklingstiltak i kommuner, barnehager og SFO. Foto: Marie von Krogh/Læringsmiljøsenteret, UiS

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning fra 1.1.2023. Senteret har avdelinger både i Stavanger og Porsgrunn. Den ledige stillingen er ved avdelingen i Porsgrunn.

Fagområde for stillingen er pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi knyttet til arbeidet med å skape trygge og gode barnehagemiljøer.

Den primære arbeidsoppgaven vil være utadrettet virksomhet og kompetanseutviklingstiltak i kommuner, barnehager og SFO. Temaer som inkludering, krenkelser, ulike former for begynnende mobbeatferd, psykisk helse og livsmestring, ledelse og innovasjon vil være sentralt.

I tillegg vil oppdrag og utviklingsarbeid initiert av Utdanningsdirektoratet, som Læringsmiljøprosjektet, oppfølging av mobbeombudene og elev- og lærlingeombudene og ulike ekspert- og referansegrupper kunne være aktuelle arbeidsfelt.

Forskning inngår også i stillingen. Senteret startet høst 2021 opp flere større forskningsprosjekt med barnehage som målgruppe, og det er svært aktuelt at den som ansettes kobles på et av disse forskningsprosjektene.

Det forventes også at den som ansettes bidrar til utvikling av samarbeid med arbeidslivet/praksisfeltet.

Stillingen vil medføre noe reisevirksomhet.

Søknadsfrist: 23. oktober 2022

Les hele stillingsutlysningen her.