Feilmelding

Could not retrieve the oEmbed resource.

Meld deg på: Gi 5-åringene livsmestring med SELMA

Forskningsprosjektet SELMA gir barnehagene nyttige verktøy, slik at rammeplanen blir enda lettere å gjennomføre. Barnehager i Agder kan melde seg på for barnehagehået 2024/25 allerede nå.

Published Endret

Bilde fra Vatne barnehage.

For oss var dette et spennende prosjekt som handler om barna, altfor ofte handler det om oss voksne, sier Katrine Lilleland i Vatne barnehage. Pedagogisk leder Reidun Beharie til høyre. Foto: Alf Ove Hansen

Forskningsprosjektet SELMA har som mål å fremme sosial og emosjonell utvikling og livsmestring i barnehagen, og konkretiserer rammeplanens føringer innen disse områdene. De fem kjerneområdene i SELMA er hentet fra Rammeplan for barnehagen: samspill, engasjement, livsglede, mestring og anerkjennelse. Barnehageansatte og forskere har sammen utviklet en pedagogisk praksis for femåringene.

– Barnehager inviteres nå til å være med og prøve ut SELMA og dermed bidra i viktig barnehageforskning. Deltakelse gir kompetanseheving til alle som jobber med femåringene i barnehagen, men andre i barnehagen kan også benytte ressursene som følger med, sier prosjektleder Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun har blant annet forsket på barns trivsel, læring og utvikling i barnehagen.

Javel, tenker du kanskje som travel styrer, pedagogisk leder eller ansatt. Det er ikke noe for oss.

«Vi har nok ressurser og ting å gjøre»

– Det er mange ressurser som konkretiserer rammeplanen, men ikke når det kommer til livsmestring. Her kan vi bidra! Vi vet at barnehager liker å gjøre det på sin måte, og vår erfaring er at når en får ideer fra andre barnehager hjelper det med egen idéutvikling. I SELMA får barnehagene filmer, bøker, forelesninger og pedagogisk leder får studiepoeng, sier Størksen.


Deltakelse gir kompetanseheving til alle som jobber med femåringene i barnehagen, men andre i barnehagen kan også benytte ressursene som følger med, sier prosjektleder Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

– Jeg som er styrer i en barnehage vet at det kan være lett å tenke at vi har nok ressurser og ting å gjøre og at vi ikke kan prioritere slike ting som dette. For det er mye som skal puttes inn i vår hverdag – som ofte fjerner oss mer fra barna. Da blir det viktig å se hva vi har lyst til å ha mer av. For oss var dette et spennende prosjekt som handler om barna, altfor ofte handler det om oss voksne, sier Katrine Lilleland i Vatne barnehage i Sandnes kommune.

«Dette har vi ikke tid til å være med på»

– Barnehager skal uansett jobbe med livsmestring utifra rammeplanen hver dag. Da det er et nytt område, tror vi at vi våre forslag til aktiviteter kan være nyttige. Samtidig er vi realistiske på at de kan justeres og være et utgangspunkt. Barnehager som har ekstra liten tid, kan rett og slett bruke boka og nettressursene som en inspirasjon og overføre aktiviteter direkte til barnehagedagen, sier Størksen.

– Mange er usikre på om de får venner ved skolestart, og jeg har lenge savnet mer fokus på sosial kompetanse. Barn som behersker den sosiale kompetansen har bedre forutsetninger for læring både i barnehagen og videre i første klasse, sier pedagogisk leder Reidun Beharie.

Joda. Vi vet jo at det er viktig, vi jobber med dette daglig. Dessuten..

«Forskere blir et forstyrrende element i hverdagen»

– Jeg tenker at vi har en felles interesse av å skape en kjempegod barnehage for barna. Forskningen er best når barnehager og forskere jobber sammen. SELMAs oppgave er å spre kunnskap og erfaring mellom barnehager. Det vi har utviklet av ideer til forskningsdesign, videreutdanning og tiltak i prosjektet, har vi gjort i samarbeid med barnehager, sier Ingunn Størksen.

– Uten forskning lærer vi ikke noe nytt, derfor er det positivt for oss å være med og jeg ser frem til å få nye verktøy, sier Katrine Lilleland.

– Her kommer forskere og forskningen ut til oss, fremfor at vi søker og leter etter den. Nå får vi det i fanget. Det er jo også mye forskning som er skjult for oss som jobber i barnehagene. Enten da det er på et for høyt nivå for oss, eller så har vi ikke tid til å studere, mener Reidun Beharie.

Joda, mange gode grunner, tenker du kanskje du som har lest til nå. Men likevel..

«Forstår ikke hvorfor dette er nyttig»

– Barnehagene får en stor ressursbank med mange verktøy, som vil støtte 5-åringene i overgangen til skolen. For å få venner, er det utrolig viktig at de er oppmerksomme på andre, hva andre ønsker og vil, og at de kan samarbeide. For det handler om å være sosial. Forskning viser at barn som er greie og omsorgsfulle med hverandre, er de som blir foretrukket som venner, sier Ingunn Størksen.

– Vi har tidligere hatt et opplegg med hjelpemidler som har påvirket barnas sosiale kompetanse positivt, og jeg er begeistret for mer forskning på dette. Det er nyttig for barna der og da, men også nyttig for alle i fremtiden, sier Reidun Beharie.

Har du lest så langt, er du gjerne nysgjerrig på hva du egentlig får, sånn helt gratis?

Her er listen!

  • Morsomme leker og aktiviteter for de eldste barna gjennom hele året
  • 40 ressursfilmer til bruk i avdelingen med barna
  • SELMAs ressursbok og annen faglitteratur for personalet
  • Barnebøker
  • 10 studiepoeng til barnehagelærere som leder SELMA i førskolegruppene
  • Kursbevis til alle medarbeidere som bidrar til å gjennomføre SELMA i førskolegruppen
  • Forelesninger med våre beste forelesere: Svanaug Lunde, Pål Roland, Cecilie Evertsen, Ragnhild Lenes og Ingunn Størksen.
  • Deltakelse innebærer dessuten en morsom aktivitetsdag for femåringene før og etter intervensjonsåret hvor barn med foreldresamtykke også deltar i en kort kartlegging/datainnsamling.

Hvor melder en seg på?

Vi rekrutterer barnehager i Agder, ta kontakt dersom dere er interessert. Send e-post til prosjektkoordinator: mads.olsen@uis.no

Deltakelse for barnehager i Kristiansand kommune er finansiert av Sørlandets Kompetansefond, og koordineres via Kommunalsjef for barnehager i Kristiansand kommune. Målet er å tilby videreutdanningen til alle barnehager i Agder.

SELMA er et forsknings-og-utviklingsprosjekt som drives av forskere ved Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med Kanvas barnehager og Sandnes barnehager. Prosjektet går fra 2021-2025.  Et kompetanse- og samarbeidsprosjekt finansiert av Forskningsrådet og Sparebankstiftelsen DNB. Se mer på vår nettside: www.selmabarnehage.no

Tekst: Ann-Mari Gregersen
Foto: Alf Ove Hansen

Interessert i å vite mer om SELMA-prosjektet?

Denne filmen sier litt om innholdet og ressursene deltakende barnehager får tilgang til.
Dette er et eksempel på en ukes-film i SELMA. Ukesfilmene kan sees sammen med barna hver uke.