Hopp til hovedinnhold

Tidsskriftet Nordisk barnehageforskning er tilbake – med ny redaksjon og nye nettsider

FILIORUM – Senter for barnehageforskning har sammen med BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet tatt over det redaksjonelle og administrative ansvaret for Nordisk barnehageforskning. Elin Reikerås, senterleder for FILIORUM og Elin Eriksen Ødegaard, senterleder for BARNkunne er de nye hovedredaktørene.

Publisert: Endret:

Tidsskriftet har fått splitter nye nettsider og utgis med åpen tilgang (Open access) hos Cappelen Damm Akademisk. Vi ønsker gamle og nye lesere og bidragsytere velkommen til https://nordiskbarnehageforskning.no.

Nordisk barnehageforskning ble etablert i 2008 og har siden oppstart vært en viktig arena for fagfellevurderte artikler fra forsknings- og utviklingsarbeid. På grunn av omorganiseringer i driften har ikke tidsskriftet hatt noen utgivelser siden 2019. Men nå er dvaleperioden over.

Ambisjonen er å fortsette utviklingen av tidsskriftet og å styrke posisjonen som den sentrale formidlingskanalen for ny kunnskap og innsikt om barnehager og barnehagepedagogikk.

Åpent for innsending

Alle artiklene i tidsskriftet ligger åpent tilgjengelig. Artikkelforslag sendes inn elektronisk via nettsiden. Tidsskriftet har ingen publiseringsavgift for artikler.

– Det er en ære for oss å få lov til å overta vertskapet for tidsskriftet. Nordisk barnehageforskning (NBF) har siden starten vært, og skal fortsette å være, en bidragsyter til solid kunnskap om barnehager og barndom. Vi har store ambisjoner når vi nå tar stafettpinnen videre.  Å overta ansvaret for noe som er så etablert og viktig for fagfeltet forplikter. Vi har dyp respekt for det arbeidet som er lagt ned i dette over mange år, sier Elin Reikerås.

Redaksjonen for tidsskriftet består av hovedredaktører Elin Reikerås og Elin Eriksen Ødegaard, og fagredaktører Ellen Beate Sandseter, Tuula Helka Skarstein, Inger Marie Lindboe, Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Johanna Birkeland, Ingrid Pramling Samuelsson, Heidi Harju-Luukkainen, Karin Hognestad, Ole Henrik Hansen, Annica Löfdal Hultman og Carola Kleemann. Se presentasjon av redaksjonen.

Les mer om relanseringen her.

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...

Hverdagspraksiser: Bacheloroppgave gir viktig innsikt i hvordan programmering kan brukes i barnehagen

Barnehagelærerstudentene Caroline Eltervåg og Liv Ingeborg Tengesdal har lenge vært interessert i hvordan digitale verkt...

Nytt prosjekt gir studenter muligheten til å forske på hverdagspraksiser i norske barnehager

For å få mer kunnskap om hvordan hverdagen ser ut i norske barnehager har FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved U...

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får en god start. – Skol...

Ny studie ser på hvilke fellesskap barn skaper sammen i barnehagen

Det eksisterer et mangfold av fellesskap i barnehagen og barn som deltar i ulike typer fellesskap har ofte ulike erfarin...

Forsker på hvordan barnehager og PPT kan samarbeide for å utvikle mer inkluderende praksiser

FILIORUM-forsker Stein Erik Ohna deltar i det treårige forskningsprosjektet ‘Samarbeid om utvikling av kompetanse for in...

Ressurser for barnehagen

FILIORUM - Senter for barnehageforskning er i gang med å bygge en ressursbank med digitale ressurser bygget på forskning...

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot krenkelser, utesteng...

FILIORUMs forskningsområder

FILIORUM – Senter for barnehageforskning har tre fokusområder innenfor forskning: Lek, kommunikasjon og tilhørighet.

Ny bok om språk i barnehagen

Boka Den lærerike hverdagssamtalen i barnehagen gir barnehagepersonalet kunnskap om hvordan hverdagssamtaler kan være go...

Skrev bacheloroppgave om barnehagepraksiser under korona

Korona har blitt en del av alles hverdag det siste året, også for barnehageansatte og barna i barnehagen. Men forskning ...

Nye episoder om Læringsmiljø i skole og barnehage

Er du av dem som har ventet på nye episoder av podkasten vår? Her er de nye episodene – denne gang direkte rettet mot de...

Psykososialt barnehagemiljø inn i barnehageloven

1. januar 2021 ble det innført endringer i barnehageloven. Endringene skal sikre at barnet opplever barnehagen som et tr...

Program for Norsk barnehageforskningskonferanse 2021

Årets barnehageforskningskonferanse arrangeres digitalt fra 26.-28. oktober, og temaet er mangfold og muligheter i barne...

Nytt PhD-kurs: Methodology in early childhood mathematics education research

Fra høsten av kan FILIORUM i samarbeid med Göteborg Universitet og Linneus Universitet tilby et helt nytt PhD-kurs som g...

Ledig stilling som professor i pedagogikk

Stillingen er ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning og fagområde er p...

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatert kunnskapsoversikt over erfaringer og forskning om temaet mobbing i norske barnehager.

Identitetens fremtid utfordres

Natalia Kucirkova ønsker med sin siste bok “The future of the self” å møte mulighetene, men også truslene, som følger av...

FILIORUM-forsker med ny bok om etikk i barnehagen

Hvilke dilemmaer står barnehageansatte i som omsorgspersoner? Det er det sentrale temaet i en ny bok av Gunnar Magnus Ei...

Digitale bildebøker kan skade småbarns forståelse

En omfattende metaanalyse av tidligere forskning har funnet at barn i alderen ett til åtte år har mindre sjanser til å f...

Korleis kan barnehagen bli betre over tid?

Lokale og nasjonale tiltak skal sikre at barnehagane jobbar aktivt med å bygge kapasitet, både materielt og menneskeleg....

Å være flerspråklig gir ikke automatisk hjernetrim

Lenge har man trodd at det å være flerspråklig holder hjernen i trim på flere måter. Men en stor studie viser at dette i...

Doktorgrad gir nye funn om flerspråklige barn

Hilde Gunneruds ferske doktoravhandling gir oppsiktsvekkende funn om ferdigheter og språkforståelse hos flerspråklige ba...

WEBINAR: Metodiske problemstillinger i studier om barns matematiske utvikling

14. april inviterer EMELI (Early Mathematics Education studies of Longitudinal Interventions) til webinar om problemstil...

Før lesinga starter

Når vi skal lese sammen med barn i barnehagen, er det flere ting vi kan gjøre rett før lesinga starter som både kan hjel...

Bredt samarbeid på UiS for å kartlegge skandinavisk barnehageforskning

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) fikk høsten 2020 ansvaret for Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-...

Har barns ferdigheter i barnehagen noe å si for lesing og regning i femteklasse?

Barns selvregulering i barnehagen henger sammen med akademiske ferdigheter senere i skoleløpet. – De voksne hjemme, i ba...

Norsk barnehageforskningskonferanse 2021

Norsk barnehageforskningskonferanse arrangeres 26.-28. oktober. Også i år vil konferansen avvikles digitalt. Sett av dag...

Barnehagebarn og samlivsbrudd

Klara Øverland disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger 1. februar 2013. Øverland...

Tilhørighet

Med forskning som gir ny kunnskap er formålet at alle barn skal oppleve tilhørighet, sosial deltakelse og interaksjon i ...

Har laget nettside som kan hjelpe barn å snakke om tanker og følelser

Bruk av visuelle verktøy kan være en god måte å hjelpe traumatiserte barn eller barn med lite språk med å gi uttrykk for...

Relanserer tidsskriftet Nordisk barnehageforskning

Etter en liten dvale relanseres nå tidsskriftet Nordisk barnehageforskning. FILIORUM– Senter for barnehageforskning ved ...

Bok: Implementering av endringsprosesser i barnehagen

Hvilke faktorer som må være på plass for å sikre en høy implementeringskvalitet i barnehagen?

Ledig toårig stilling som postdoktor i barnehagepedagogikk

Stillingen inngår i prosjektet Koding og Inkludering (KodIn) og har tema Lek og samspill i barnehagen knyttet til teknol...

Ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap

Forskningsområdet for stillingen er profesjonsutvikling i barnehagen, knyttet til forskergruppen Profesjon og Ledelse, I...

Hvordan vet du om barnet ditt går i en god barnehage?

Over 90 prosent av norske barn går i barnehage, men hvordan vet man at barnehagen er god? UiS-forskere svarer på hva som...

Utvikling av flerspråklige barns morsmål hjemme

Hvordan kan barnehagen støtte foreldrene?

Hvordan beholde engasjement?

Andrew Hargreaves, professor II ved UiS, og Dennis Shirley, professor ved Boston College, holdt seminar om sin nye bok f...

Full uttelling for barnehageforskningen ved UiS

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har god grunn til å juble om dagen. Enda et forskningsprosjekt har fått ...

Suksess for SPrELL-prosjektet i Forskingsrådet

Forskingsprosjektet SPrELL ved Lesesenteret, UiS, har blitt tildelt 15 millionar kroner frå Forskingsrådets satsing på å...