Hopp til hovedinnhold

Tidsskriftet Nordisk barnehageforskning er tilbake – med ny redaksjon og nye nettsider

FILIORUM – Senter for barnehageforskning har sammen med BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet tatt over det redaksjonelle og administrative ansvaret for Nordisk barnehageforskning. Elin Reikerås, senterleder for FILIORUM og Elin Eriksen Ødegaard, senterleder for BARNkunne er de nye hovedredaktørene.

Publisert: Endret:

Tidsskriftet har fått splitter nye nettsider og utgis med åpen tilgang (Open access) hos Cappelen Damm Akademisk. Vi ønsker gamle og nye lesere og bidragsytere velkommen til https://nordiskbarnehageforskning.no.

Nordisk barnehageforskning ble etablert i 2008 og har siden oppstart vært en viktig arena for fagfellevurderte artikler fra forsknings- og utviklingsarbeid. På grunn av omorganiseringer i driften har ikke tidsskriftet hatt noen utgivelser siden 2019. Men nå er dvaleperioden over.

Ambisjonen er å fortsette utviklingen av tidsskriftet og å styrke posisjonen som den sentrale formidlingskanalen for ny kunnskap og innsikt om barnehager og barnehagepedagogikk.

Åpent for innsending

Alle artiklene i tidsskriftet ligger åpent tilgjengelig. Artikkelforslag sendes inn elektronisk via nettsiden. Tidsskriftet har ingen publiseringsavgift for artikler.

– Det er en ære for oss å få lov til å overta vertskapet for tidsskriftet. Nordisk barnehageforskning (NBF) har siden starten vært, og skal fortsette å være, en bidragsyter til solid kunnskap om barnehager og barndom. Vi har store ambisjoner når vi nå tar stafettpinnen videre.  Å overta ansvaret for noe som er så etablert og viktig for fagfeltet forplikter. Vi har dyp respekt for det arbeidet som er lagt ned i dette over mange år, sier Elin Reikerås.

Redaksjonen for tidsskriftet består av hovedredaktører Elin Reikerås og Elin Eriksen Ødegaard, og fagredaktører Ellen Beate Sandseter, Tuula Helka Skarstein, Inger Marie Lindboe, Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Johanna Birkeland, Ingrid Pramling Samuelsson, Heidi Harju-Luukkainen, Karin Hognestad, Ole Henrik Hansen, Annica Löfdal Hultman og Carola Kleemann. Se presentasjon av redaksjonen.

Les mer om relanseringen her.

FILIORUM lanserer Ressursbank for barnehagen

Den digitale samlingen av ressurser skal bidra til kompetanseheving blant barnehageansatte og sørge for at ny og relevan...

Praktisk informasjon om gjennomføring av konferansen

Lurer du på hvordan du logger deg på konferansenløsningen? Hvor du finner programmet? Eller hvordan du får tilgang til d...

Spontan bruk av utetid i barnehagen

En ny studie viser at barnehagelærere i varierende grad planlegger hvordan de skal bruke utetiden i barnehagen til forhå...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerket seg i skarp konkurranse

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Akademiet for yngre forskere, AYF. Akademiet ...

Har utviklet app for barns bevegelseslek

Fysisk aktivitet og lek er en viktig del av barnehagehverdagen. Nå har universitetslektor Synnøve Eikeland ved Institutt...

En hel verden av mobbeforskere kom til Læringsmiljøsenteret og UiS via skjermen

Den internasjonale EADP-konferansen, med nærmere 200 forskere fra 34 land, ble loset digitalt i land av Læringsmiljøsent...

Da bøkene var «overalt», våknet barnas interesse for lesing

Praksisfortelling: I barnehagen var bøkene plassert i en egen lesekrok, og det var ganske sjelden at barna ba om å bli l...

Workshopserie: Metodologiske spørsmål i forskning om yngre barns matematikklæring

FILIORUM – Senter for barnehageforskning arrangerer sammen med Göteborg Universitet og Linnéuniversitetet tre workshops ...

Scientific Advisory Board

FILIORUM- Senter for barnehageforskning har et Scientific Advisory Board som består av anerkjente internasjonale forsker...

Fem ledige stipendiatstillinger tilknyttet FILIORUM – Senter for barnehageforskning

Vi har hele fire ledige stipendiatstillinger knyttet til tre store forskningsprosjekter innen barnehage, samt en stipend...

FILIORUM-forskere med ny bok om pedagogisk kvalitet i barnehagen

Hva kjennetegner barnehager med god kvalitet, og hvilke typer pedagogiske virksomheter tilbys barna i disse barnehagene?...

Apekatten Ani Banani hjelper forskere med å studere barns tidlige matematikk-utvikling

Norske og internasjonale forskere ønsker å bruke nettbrett-testen som er utviklet av Læringsmiljøsenteret og UiS. En omf...

Trude Hoel er ny professor

Ph.d. Trude Hoel ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger har fått kvalifikasjonsopprykk til professor i lesevitenska...

Digitale bildebøker for barn

Høytlesing av bøker er en vanlig aktivitet sammen med små barn – både i barnehagen og hjemme – og stadig flere tar i bru...

Forskere og doktorgradstipendiater ved FILIORUM - Senter for barnehageforskning

Universitetet i Stavanger har et av landets ledende kompetansemiljø innen barnehageforskning. All barnehageforskning ved...

Bærekraftig omsorg

Omsorg er sammen med danning, lek og læring barnehagens kjernebegreper. Å vise omsorg er meningsfullt, men også hardt ar...

Norsk barnehageforskningskonferanse: Les mer om årets keynotes

Vi er stolte over å ha med oss noen av verdens fremste forskere på barnehagefeltet som hovedforedragsholdere under årets...

Millioner til forskning på digital kompetanseheving for barnehagelærere

Forskingsprosjektet DiCoTe, ledet av barnehageforskere fra FILIORUM og Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS, ha...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to Read and Create Chi...

Konferanse: Initiatives for Early Childhood 2021 International Conference

FILIORUM-forskerne Åse Kari H. Wagner og Sara Esmaeeli har fått det ærefulle oppdraget med å åpne konferansen Early Chil...

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...

Hverdagspraksiser: Bacheloroppgave gir viktig innsikt i hvordan programmering kan brukes i barnehagen

Barnehagelærerstudentene Caroline Eltervåg og Liv Ingeborg Tengesdal har lenge vært interessert i hvordan digitale verkt...

SELMA - Social and Emotional Learning & Life Mastery in Early Childhood Education and Care

Barns rett til glede gjennomsyrer Rammeplan for barnehagen. Å fremme barns sosiale utvikling og samhandling med andre st...

Nytt prosjekt gir studenter muligheten til å forske på hverdagspraksiser i norske barnehager

For å få mer kunnskap om hvordan hverdagen ser ut i norske barnehager har FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved U...

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får en god start. – Skol...

Ny studie ser på hvilke fellesskap barn skaper sammen i barnehagen

Det eksisterer et mangfold av fellesskap i barnehagen og barn som deltar i ulike typer fellesskap har ofte ulike erfarin...

Forsker på hvordan barnehager og PPT kan samarbeide for å utvikle mer inkluderende praksiser

FILIORUM-forsker Stein Erik Ohna deltar i det treårige forskningsprosjektet ‘Samarbeid om utvikling av kompetanse for in...

Ressurser for barnehagen

FILIORUM - Senter for barnehageforskning er i gang med å utvikle en samling med digitale ressurser til bruk i barnehageb...

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot krenkelser, utesteng...

FILIORUMs forskningsområder

FILIORUM – Senter for barnehageforskning har tre fokusområder innenfor forskning: Lek, kommunikasjon og tilhørighet.

Medvirkning i fellesskap

Barns medvirkning er sentralt i den norske barnehagen. Barn får tidlig en følelse og erfaring av seg selv i møte med and...

Ny bok om språk i barnehagen

Boka Den lærerike hverdagssamtalen i barnehagen gir barnehagepersonalet kunnskap om hvordan hverdagssamtaler kan være go...

Skrev bacheloroppgave om barnehagepraksiser under korona

Korona har blitt en del av alles hverdag det siste året, også for barnehageansatte og barna i barnehagen. Men forskning ...

Nye episoder om Læringsmiljø i skole og barnehage

Er du av dem som har ventet på nye episoder av podkasten vår? Her er de nye episodene – denne gang direkte rettet mot de...

Psykososialt barnehagemiljø inn i barnehageloven

1. januar 2021 ble det innført endringer i barnehageloven. Endringene skal sikre at barnet opplever barnehagen som et tr...

Program for Norsk barnehageforskningskonferanse 2021

Årets barnehageforskningskonferanse arrangeres digitalt fra 26.-28. oktober, og temaet er mangfold og muligheter i barne...

Nytt PhD-kurs: Methodology in early childhood mathematics education research

Fra høsten av kan FILIORUM i samarbeid med Göteborg Universitet og Linneus Universitet tilby et helt nytt PhD-kurs som g...

Ledig stilling som professor i pedagogikk

Stillingen er ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning og fagområde er p...

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatert kunnskapsoversikt over erfaringer og forskning om temaet mobbing i norske barnehager.

Identitetens fremtid utfordres

Natalia Kucirkova ønsker med sin siste bok “The future of the self” å møte mulighetene, men også truslene, som følger av...