Vellykket gjennomføring av jubileumsutgaven av Norsk barnehageforskningskonferanse

Nærmere 200 deltakere fra hele Skandinavia deltok på den årlige barnehageforskningskonferansen i Stavanger 24.-26. oktober. Både konferansen og de to arrangørene, barnehageforskningssentrene FILIORUM og BARNkunne, fyller fem år i år.

Publisert Sist oppdatert
Norsk barnehageforskningskonferanse 2023 samlet nærmere 200 deltakere fra barnehagefeltet til tre innholdsrike dager med det siste på forskningsfronten.

Tilbakemeldingene er gode etter barnehageforskere, Ph.d.-studenter, barnehageeiere, interesseorganisasjoner og representanter fra praksisfeltet var samlet for den tre dager lange konferansen på Quality Airport Hotel i Stavanger. I år var det kommunikasjon i barnehagen som var i fokus, et tema som er svært sentralt og påvirker og påvirkes av alle sider ved barnehagens virksomhet.

– Kommunikasjon er selve livsnerven i barnehagen. Gjennom kommunikasjon lærer barn å forstå verden rundt seg, uttrykke seg selv og utvikle sosiale ferdigheter. Vi vet at god kommunikasjon i barnehagen er avgjørende for barns utvikling, og det er et tema som fortjener all den oppmerksomheten det får her, sa prorektor for forskning ved UiS, Merete Vadla Madland, da hun åpnet konferansen.

Ledende barnehageforskere

Årets hovedforedrag kom fra noen av Europas fremste forskere på barnehagefeltet. Yvonne Anders, professor i barnehagepedagogikk ved Otto-Friedrich-Universität i Bamberg, Tyskland stod for åpningsforedraget.  Anders presenterte funn fra evalueringen av et statlig initiativ som har som mål å forbedre den språkrelaterte pedagogiske kvaliteten i barnehager i Tyskland. Evalueringen så særlig på faktorer som fører til forbedret pedagogisk kvalitet og bedre samarbeid mellom foreldre og barnehage.

Folk sitter i en sal med ryggen til og ser på en forelesning
Hovedforedragene bød på ny forskning fra noen av Europas fremste barnehageforskere.

Dag to startet med et spennende hovedforedrag fra Ingrid Pramling Samuelsson, senior professor i barnehagepedagogikk ved Göteborgs universitet. Pramling Samuelsson er en pioner innen feltet, og har vært aktiv både i barnehagens akademiske verden og i den politiske utviklingen av feltet i 50 år.  I sitt foredrag diskuterte hun hvordan begreper som utvikling, læring, undervisning og lek kan ses som en helhet, og gav et innblikk i konseptet lekresponsiv undervisning. 

BARNkunne-forsker Tiri Beate Bergesen Schei stod for dagens andre foredrag. Hun er professor i musikkpedagogikk og leder av forskningsprogrammet «Kunst, kreativitet og kulturelle praksiser» (KKKP) ved Høgskulen på Vestlandet. I foredraget Barnehagelærerens (sang)stemme som redskap i kommunikasjon kastet Bergersen Schei lys over begrepet «musikkpraktisk klokskap», og hvordan utdannere kan bidra til at barnehagelærerstudenter og barnehagelærere våger å ta i bruk lekne og kreative måter å bruke stemmen på i samspillet med barnehagebarn.

FILIORUM-forsker og professor i lesevitenskap ved Lesesenteret på UiS, Trude Hoel, avsluttet konferansen med et innsiktsfullt foredrag om kommunikasjon i ulike forsknings- og utviklingsaktiviteter i det pågående forskningsprosjektet SPrELL - Samtalebaserte lesePraksiser i barnehage og hjem for Erfaringer med Litteratur og Læring av språk. Hun gav et verdifullt innblikk i hvordan forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren kan samarbeide og kommunisere på nye måter.

Spadeoverekkelse FILIORUM og BARNkunne
FILIORUMs senterleder Elin Reikeås overekker stafettspaden til Hege Fimreite ved BARNkunne.

Viktig samlingspunkt for feltet

I tillegg til hovedforedrag ble tre innholdsrike dager fylt med 20 parallellsesjoner, rundeborddiskusjoner og symposier med hele 66 ulike paperpresentasjoner fra forskere, doktorgradsstudenter og ansatte innen barnehagefeltet. Tematikken i presentasjonene varierte bredt – fra barns verbalspråklige og non-verbale samhandling, kunstfaglig kommunikasjon, og kommunikasjon i lek, utforsking og læring – til dialog mellom barnehage og foreldre og kommunikasjon rundt bærekraft. Det ble med andre ord mange gode og tankevekkende diskusjoner.

– Barnehageforskningskonferansen er superviktig for å samle barnehageforskere i Norge. Det er en ypperlig mulighet til å presentere forskningen for hverandre, diskutere og gi tilbakemeldinger, og ikke minst får man sjansen til å nettverke, noe som kan resultere i nye samarbeid og forskningsprosjekter, sier Elin Reikerås, senterleder for FILIORUM.

I tradisjonens tro ble konferansen avsluttet med høytidelig spadeoverrekking. Neste år vender vi nesen mot Bergen og BARNkunne ved Høgskulen på Vestlandet som skal arrangere den sjette utgaven av Norsk Barnehageforskningskonferanse med teamet Samskaping og forskningsbasert pedagogisk innovasjon i barnehagesektoren. Vi gleder oss til 23. og 24. oktober 2024 allerede!