Workshopserie: Metodologiske spørsmål i forskning om yngre barns matematikklæring

FILIORUM – Senter for barnehageforskning arrangerer sammen med Göteborg Universitet og Linnéuniversitetet tre workshops som utforsker metodologi i forskning på matematikklæring i tidlig alder.

Published Endret

Høsten 2021 og våren 2022 arrangerer FILIORUM, Göteborg Universitet og Linneus Universitet tre workshops om metodologiske spørsmål i forskning knyttet til yngre barns matematikklæring.

Workshoppene vil ta for seg forskningsdesign, ulike metoder, tilnærminger og kunnskapskrav i forskning på små barns matematikklæring. Nasjonale og internasjonale forskere bidrar med spennende forelesninger og diskusjon rundt utfordringer og mulige løsninger innen feltet som kan bidra til felles utvikling av kunnskapsfeltet.

Workshopserien avholdes på Zoom og er rettet både nye og erfarne forskere, samt lærerpedagoger. Påmelding til de ulike workshoppene kan gjøres her.

21 september 2021 kl. 14-16. Tema: Problemformulering og design for forskning på barns matematikklæring.

Foreleser: Riikka-Maija Mononen, Førsteamanuensis Universitetet i Oslo, Norway. Formulating problems and design for researching children’s mathematics learning – from cross-sectional to intervention studies.

Foredraget vil fokusere på hvordan forskningsinteresser og spørsmål leder oss til å velge forskningsdesign og metoder, og hvilke metodiske begrensninger og muligheter som finnes når man planlegger og utfører forskning innen dette feltet og i denne aldersgruppen.

Meld deg på her.

10 november 2021 kl. 14-16. Tema: Metodiske utfordringer med fokus på kvalitative og kvantitative metoder, små og store studier.

Forelesere: Julie Sarama, Professor og Douglas Clements, Professor, begge ved University of Denver, USA. From cognition to curriculum to scale: Avoiding pollution and dilution.

De fleste utviklere og forlag hevder at materialet deres er basert på forskning, men få underbygger påstandene sine. Dette foredraget diskuterer skalering av "forskningsbaserte tilnærminger" og presenterer en modell for å redusere svakheter i feltet og unngå den «forurensningen og fortynningen» som ofte forekommer.

Meld deg på her.

16 februar 2022 kl. 14-16. Tema: Operasjonalisering av formål og problemstillinger i matematikkdidaktisk forskning og implementeringsforskning.

Foreleser: Johan Prytz, Dosent, Uppsala universitet, Sverige.

Mer informasjon kommer senere.

Meld deg på her.