Hopp til hovedinnhold

Beredskapskonferansen for kunnskapssektoren 2021

Tirsdag 27. april 2021 kl. 12:00-15:00,
Digital konferanse.

Beredskapsrådet, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, inviterer med dette til den årlige konferansen for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren.

Publisert: Endret:

Når: Tirsdag 27. april kl. 12.00-15.00

Målgruppe: Rektorer, direktører og beredskapsansvarlige ved norske universiteter og høyskoler samt ledere og

beredskapsansvarlige ved andre virksomheter i

kunnskapssektoren og andre interesserte.

Arrangør: Beredskapskapsrådet for kunnskapssektoren

Kostnad: Gratis

Program: Nytt fra KD, hva må UH-sektoren vite om eksportkontroll, NOKUTs rolle innenfor samfunnsikkerhet og beredskap, aktuelle case med krisehåndtering i sektoren.

Eventuelle spørsmål om konferansen kan rettes til:

Sekretariatsleder Beredskapsrådet: Marie Røyksund

marie.royksund@uis.no, tlf.: 458 16 565

Seniorrådgiver Lars Erik Aas

lars.e.aas@hiof.no, tlf.: 932 01 918