Biblioteket har inngått avtale med Cambridge University Press

Avtalen gir tilgang til tidsskrifter fra forlaget, samt muligheten for at UiS-forskere kan publisere åpent tilgjengelig med Cambridge University Press.

Publisert Sist oppdatert

Universitetsbiblioteket har signert avtalen om åpen publisering med Cambridge University Press. Det betyr at vi nå har tilgang til en rekke tidsskrifter fra dette forlaget, og at våre forskere kan publisere vitenskaplige artikler åpent, uten egenbetaling i disse tidsskriftene (med enkelte unntak). Avtalen gjelder i første omgang ut 2022.

Avtalen gir oss fullteksttilgang til tidsskrifter som vi tidligere har hatt som enkeltabonnement, til noen tidsskrifter som vi tidligere har hatt abonnement på, men som var avslutta på grunn av høy pris, og til noen helt nye. Alle tidsskriftene kan søkes opp i Oria.

Aktuelle tidsskrift for Arkeologisk museum: