Nye bøker i februar ved biblioteket på Arkeologisk museum

Nye bøker i februar 2022. Alle bøkene er tilgjengelig for utlån ved biblioteket på Arkeologisk museum. Følg lenkene for mer informasjon om boka i Oria.

Published Endret
Arms and Armour

Arms and armour : history, conservation and analysis : essays in honour of David Edge by Alan Williams; Keith Dowen (Editor)

This volume brings together papers written by curators, conservators and scientists who have worked very closely with European and Oriental arms and armour from some of the world's finest collections. The pieces, which have been examined in detail, include not only those made for royalty, such as the helmet of the Black Prince, the armours of King Henry VIII and the jewel-encrusted dagger of Shah Jahan, but also the apparently more mundane and those created to deceive. Through careful study and hands-on experience, each of the authors provides an eye-opening insight into the history, science and interpretation of these important objects.The essays in this title were written in honour of David Edge. Published by Archetype Publications Ltd in association with the Arms and Armour

Art conservation : mechanical properties and testing of materials by W. (Bill) Wei

Art Conservation bok cover

Conservators and other museum professionals face a large number of issues involving the mechanical behavior of materials, including questions on craquelure, restoring physically damaged objects, art in transport, or the selection of adhesives. However, science in conservation and museum studies curricula focusses mostly on chemistry. This book fills this important gap in conservation training. It is the first such book written specifically for the conservation community and professionals with little or no background in (mechanical) engineering. It introduces the basics of mechanical properties and behavior of materials and objects with examples and exercises based on conservation practice. More complex issues of mechanical loading and advanced solutions are also introduced.

Innsekter i Norge bok cover

Insekter i Norge av Anne Sverdrup-Thygeson

Norge har over 19 000 insektarter, og i denne vakre boka blir du bedre kjent med dem. Boka gir en oversikt over alle de 23 ordenene av insekter her til lands, samt de viktigste familiene. For hver gruppe kan du lese om antall arter og insektenes utseende, levested, status og økologiske betydning. Mange insekter i Norge er utrydningstruet. Å bli bedre kjent med dem gjør oss kanskje i stand til å ta bedre vare på miljøet de trenger for å leve. Som i sine tidligere bøker, viser Anne Sverdrup-Thygeson sin fascinasjon for insektene og gir leseren spennende og overraskende fakta. Boka er rikt illustrert med foto og tegninger.

Til verdens ende : krydderets verdenshistorie av Thomas Reinertsen Berg

Til verdens ende - krydderets verdenshistorie bok cover

Krydderet har en sentral plass i verdenshistorien. Disse vekstene, som i seg selv er ganske stedegne, har som handelsvare reist på tvers av kontinenter, og er grunnlaget for store imperier, og de er en kilde til samkvem og konflikter mellom ulike kulturer. I denne boken følger Thomas Berg Reinertsen krydderets historie fra urtid og frem til dagens situasjon. Han viser hvordan behovet for disse plantene var en driver i vestens kolonialisering rundt om på kloden, men også hvordan de har bidratt til samfunnsbygging og økonomi langs de store handelsrutene.

Gamle veger og vegfar : en håndbok i vern og tilrettelegging av Jan Adriansen

Gamle veger og vegfar

Håndboka er laget for alle som interesserer seg for gamle veier og historiske veifar, alt fra forvaltningen, privatpersoner, lag, organisasjoner til andre. Alle som jobber med prosjekt som berører eldre ferdselsårer vil kunne ha nytte av kompetansen fra boken. Boken er utgitt av Statens vegvesen og Riksantikvaren, i samarbeid med Miljødirektoratet, DNT og Vestland fylkeskommune. Målet er at den skal fungere som en veiledning til hvordan man kan ivareta og tilrettelegge gamle veger.

The Myths and Realities of the Viking Berserkr by Roderick Dale (E-bok)

The myths and realities of the viking berserker book cover

The Viking berserkr is an iconic warrior normally associated with violent fits of temper and the notorious berserksgangr or berserker frenzy. This book challenges the orthodox view that these men went berserk in the modern English sense of the word. It examines all the evidence for medieval perceptions of berserkir and builds a model of how the medieval audience would have viewed them. Then it extrapolates a Viking Age model of berserkir from this model and supports the analysis with anthropological and archaeological evidence to create a new and more accurate paradigm of the Viking Age berserkr and his place in society. This shows that berserkir were the champions of lords and kings, members of the social elite, and that much of what is believed about them is based on seventeenth-century and later scholarship and mythologizing: the medieval audience would have had a very different understanding of the Old Norse berserkr from that people have now. The book sets out a challenge to rethink and reframe our perceptions of the past in a way that is less influenced by our own modern ideas.

Trærnes magiske kraft : en vandring i mytologi og folketro av Arngeir Berg

Trærnes magiske kraft - en vandring i mytologi og folketro bok cover

Forfatteren Arngeir Berg fører oss inn i folketroens fascinerende forestillingsunivers, og tar for seg de viktigste trærne og buskene som er blitt brukt som medisin og hjelperåd i en verden som var så godt som fri for autorisert legehjelp. Fra de eldste tider har trær hatt stor betydning for liv, helse og fruktbarhet hos mennesker og dyr. Trærne symboliserte førkristne oppfatninger om maktene som styrte, kosmos og solgud, og som ofte fikk nye navn og betegnelser ved innføringen av kristendommen. I norrøn mytologi hadde vi asken Yggdrasil, livstreet eller verdenstreet, med greiner som strakte seg over jorda og himmelen. Trær har vernet mot sykdom, vonde makter og trolldom. I samfunn med epidemier og sykdommer, men uten helsevesen og leger, skal man ikke kimse av de ‘kloke’ kvinner og menn, gamle tradisjoner og ikke minst placeboeffekten.

Understanding DNA Ancestry by Sheldon Krimsky

Understanding DNA Ancestry book cover

DNA ancestry companies generate revenues in the region of $1bn a year, and the company 23andMe is said to have sold 10 million DNA ancestry kits to date. Although evidently popular, the science behind how DNA ancestry tests work is mystifying and difficult for the general public to interpret and understand. In this accessible and engaging book, Sheldon Krimsky, a leading researcher, investigates the methods that different companies use for DNA ancestry testing. He also discusses what the tests are used for, from their application in criminal investigations to discovering missing relatives. With a lack of transparency from companies in sharing their data, absent validation of methods by independent scientists, and currently no agreed-upon standards of accuracy, this book also examines the ethical issues behind genetic genealogy testing, including concerns surrounding data privacy and security. It demystifies the art and science of DNA ancestry testing for the general reader.

Andre nye bøker

Bibliotekutvalget på Arkeologisk Museum

Om bibliotekutvalget

Bibliotekutvalg består av fem ansatte som til sammen representerer faggruppene ved museet. Kontaktbibliotekar, Svanlaug Takle, leder bibliotekutvalget. Utvalget bistår bibliotekpersonalet i valg av litteratur, gjennomgang av abonnement, vurdering av databaser m.m. Utvalget møtes ca. to ganger i semesteret

Medlemmer

Svanlaug Takle (leder) Lisbeth Prøsch-Danielsen Anne Kari Skår Siv Kristoffersen Astrid Johanne Nyland Lise Chantrier Aasen

Innkjøpsforslag

Har du forslag til innkjøp, savner du tilgang til et e-tidsskrift, har du tips til nye tjenester du mener biblioteket bør tilby, eller andre gode forslag? Kontakt oss i skranken, pr e-post, eller bruk skjemaet Innkjøpforslag