Feiring av Kongsgårdsamlingen

Fredag 30. september 2022 kl. 10:00-11:00,
Universitetsbiblioteket,
Kongsgårdsalongen.

Biblioteket markerer ferdigkatalogisering av Kongsgårdsamlingen.

Published Endret

Bli med på markering av Kongsgårdsamlingen!

Universitetet i Stavanger mottok i 2015 "Kongsgårdssamlingen" som en gave fra Rogalands fylkeskommune. Samlingen hadde tidligere vært en del av biblioteket på Stavanger Katedralskole "Kongsgård".

Mann og dame står foran masse gamle bøker som er sortert på traller

Allerede i 2015 ble samlingen fysisk tilgjengeliggjort og Kongsgårdsalongen ble innviet. Nå er alle bøker ferdigkatalogisert og kan søkes opp i biblioteksystemet Alma over hele Norge. Det er brukt ca. 3 år på å katalogisere samlingen, som er på 8000 bind.  I samlingen finnes mange spennende og interessante bøker og vi vil derfor gjerne bidra til at så mange som mulig får informasjon om samlingen og ser hva vi har jobbet med.

Meld deg på markering:

Den 30. september kl. 10 blir det en introduksjon om Kongsgårdssamlingen. Det vil bli enkel beverting.
Påmelding på e-post til bibliotekar Viola Gudmundsen innen 24. september.

Velkommen alle og vi møtes i skranken på biblioteket klokka 09.55.


Arrangement på biblioteket