Hopp til hovedinnhold

Smittevern i biblioteket

På grunn av nasjonale innstramminger innfører vi strengere smitteverntiltak på biblioteket fra onsdag 15. desember. Dette fører blant annet til reduserte åpningstider. Oppdatert med informasjon per 14. januar.

Publisert: Endret:

Tiltak per 14. januar 2022:

 • Redusert åpningstid hvor alle våre bibliotek kun er tilgjengelig i bemannet åpningstid. Ullandhaug bibliotek er ikke døgnåpent.
 • Hold 1 meter avstand. Der det ikke er mulig er det anbefalt å bruke munnbind.
 • Vi tilbyr et redusert antall leseplasser. Respekter skilting og ikke bruk områder som er sperret av.
 • Dataverkstedet er stengt.
 • 3D-laben er stengt
 • Studieverkstedets lokaler er stengt, og tilbyr kun digital veiledning. Veiledning må avtales på forhånd.
Byste med munnbind

I tråd med de nasjonale innstrammingene er vi pålagt å legge til rette for at biblioteket kan drives smittevernfaglig forsvarlig. Dette betyr at biblioteket kun vil være åpent når vi har betjent biblioteket.

Døgnåpent bibliotek på Ullandhaug faller bort, Bjergsted bibliotek vil ikke lengre være meråpent og Arkeologisk museums bibliotek vil ikke være tilgjengelig for studenter i helgene eller tirsdag kveld etter kl. 17. Bibliotekene på Stavanger Universitetssykehus er kun tilgjengelig for ansatte på SUS. Gå hit for åpningstider for alle våre bibliotek.

1 meter avstand

Vi har sperret av områder og redusert antall leseplasser for å tilrettelegge for at 1 meter avstand kan overholdes. Vi ber om at alle respekterer skilting og ikke bruker områder som er sperret av. I situasjoner hvor det ikke er mulig å overholde 1 meter er det per 14. januar 2022 anbefalt å bruke munnbind.

For å unngå nærkontakt tilbyr vi kun korte veiledninger i skranken. Ellers vil kurs og veiledning foregå digitalt. Ta kontakt på ub@uis.no dersom du har spørsmål eller behov for veiledning. 

Retur av bøker

Dersom du ikke ønsker å oppholde deg i biblioteket kan du returnere bøker i vår returkasse. På campus Ullandhaug finner du returkassen ved hovedinngangen til Kjølv Egelands hus, nærmest biblioteket. På biblioteket i Bjergsted finner du returkassen ved inngangen til biblioteket. 

Endringer i smittevern- og restriksjoner for biblioteket blir oppdatert fortløpende på bibliotekets nettsider.

Husk: 

 • Ikke kom på biblioteket dersom du har koronalignende symptomer.
 • Overhold minst 1 meters avstand. Der dette ikke er mulig er det anbefalt å bruke munnbind.
 • Vask eller sprit hendene dine ofte og grundig.
 • Bruk kun tilgjengelige plasser, respekter skilting og ikke benytt områder som ikke er i bruk.
 • Bruk tilgjengelig desinfisering til å vaske arbeidsplassen før du tar den i bruk.
 • Rydd plassen etter deg.
 • Følg til enhver tid gjeldende smittevernregler angitt fra myndighetene. 

Bibliotekets åpningstider

Åpningstider for alle bibliotekets avdelinger

Koronainformasjon

Les hvilke regler som gjelder på UiS