Få tilgang til Oxford Handbooks Online: Archaeology

Biblioteket abonnerer på Oxford Handbooks Online: Archaeology. Du får tilgang via Oria.

Published Endret

Samlingen består av 48 e-bøker og over 2000 artikler innen arkeologi og tilgrensende fagområder. Noen aktuelle bøker er viste under - alle titlene finner du her. Fra hjemmekontor er det smart å gå via databaselista i Oria for å få tilgang til fulltekst. Søk på Oxford Handbooks eller velg Arkeologi og konservering venstemenyen i Oria og bla i lista. De enkelte boktitlene og artiklene kan også søkes opp i Oria.

Aktuelle bøker fra Oxfor Handbooks Online:

The Oxford Handbook of

European Bronze Age

The Oxford Handbook of

Neolithic Europe

The Oxford Handbook of

Maritime Archaeology

The Oxford handbook of

The Archaeology and Anthropology of Hunter-gatherers