Få tilgang til e-bøker og digitale ressurser

Biblioteket har tilgang til en rekke e-bøker og digitale ressurser. Dersom du har UiS-tilknytning får du tilgang overalt med tilgang hjemmefra.

Published Endret

Bruk Oria for å søke i vår samling. Du kan søke etter titler, forfattere eller tema. Dersom du avgrenser søket ditt til e-bøker, får du opp e-bøker vi har tilgjengelig online.

E-bøkene kan leses på laptop, mobiltelefon eller nettbrett. Bruk tilgang hjemmefra for å lese bibliotekets e-bøker.


Du får tilgang til e-bøker vi har i Oria, men du kan også finne mange gratis bøker via disse tjenestene

Gratis e-bøker:

  • Bokhylla.no: E-bøker fra Nasjonalbiblioteket. Ansatte ved UiS får tilgang til disse ved å logge inn med Feide. Studenter kan søke om tilgang i 8 timer om gangen. Les mer og søk om tilgang. Vi behandler søknader mandag–fredag: kl. 8–18 og lørdag: kl. 9–15.
  • Bookboon: Gratis lærebøker innen de fleste fag.
  • Directory of Open Access books: Her finner du mer enn 16 000 gratis fagfellevurderte akademiske bøker.
  • ETHoS: Mer enn 500 000 britiske doktoravhandlinger tilgjengelig online.
  • Google Bøker: Her finner du både bøker som er gratis tilgjengelig online, og utdrag fra bøker som har opphavsrett. Millioner av bøker er registrert her.
  • The Internet Classics Archive: Klassiske greske og romerske tekster oversatt til engelsk.
  • Manybooks: Mer enn 50 000 e-bøker. Mest skjønnlitteratur, men også noe faglitteratur. Mange klassikere.
  • Open Access Theses and Dissertations: Nesten fem millioner akademiske avhandlinger fra hele verden fritt tilgjengelig i fulltekst.
  • Project Gutenberg: Gratis elektroniske bøker av eldre årgang, hvor vernetiden har gått ut.

Fagressurser innen ditt fag: