Velferdsuniversitetet: Inkludering av flyktninger i skole og samfunn

Fredag 14. april 2023 kl. 09:00-11:00,
Dataverkstedet.

Hvordan opplever flyktninger å komme til Norge, og hvordan kan vi som samfunn bidra til at barn, unge og voksne opplever å bli inkludert i skolen og i samfunnet? Velkommen til morgenwebinar arrangert av Velferdsuniversitetet i samarbeid med programområdet for mangfold, inkludering og utdanning og universitetsbiblioteket ved UiS.

Published Endret

Fem profilbilder i sort/hvitt av fire kvinner og en mann satt sammen til et avlangt bilde.
Innledere til paneldialog (f.v.): Kristina Johansen, Gabrielle Lauterbach, Mari Refve Furuhaug, Øystein Lund Johannesen og Tone Solheim.

Hvert år kommer mennesker til Norge som følge av behov for trygghet og beskyttelse. Antall flyktninger som kommer avhenger av hvordan verdensbildet til enhver tid ser ut. I 2023 er kommunene anmodet om å ta imot 35 000 flyktninger, og mange av de som kommer til Norge er barn og unge.

Start fredagen med en kaffekopp og faglig påfyll sammen med andre velferdsinteresserte i Kjølv Egelands hus, KE-A-259 (Dataverkstedet).

Program:

  • «Unge, enslige flyktningers fortellinger om ambivalent anerkjennelse i møte med det norske samfunnet» / Kristina Johansen, doktorgradskandidat ved UiS.
  • «Does ‘out’ get you ‘in’? – The potential of uteskole for inclusion» / Gabrielle Lauterbach, Stipendiat, UiS.
  • Medborgerskap i et mangfoldig samfunn – hvordan fremme medborgerskap gjennom KRLE faget?» / Mari Refve Furuhaug, Stipendiat, VID vitenskapelige høgskole.
  • «Innføringstilbudet for nyankomne migrantelever i grunn- og videregående skole: Hva sier forskningen om faktorer som kan være avgjørende for inkludering?» / Øystein Lund Johannesen, Forsker I, Vid vitenskapelige høgskole.
  • Kommentator/refleksjoner fra praksisfeltet /Tone Solheim, ass. rektor Johannes Læringssenter.

Delta digitalt?

Her kan du delta digitalt.

Passcode: 583942