Webinar: Deling og arkivering av forskningsdata (EN)

Torsdag 30. november 2023 kl. 09:15-11:00,
Teams.

Ønsker du å dele dine forskningsdata? Eller krever forlaget ditt eller finansiøren din at du gjør dette?

Published Endret
kurs fra biblioteket

Deling og arkivering av forskningsdata

I webinaret går vi gjennom grunnleggende detaljer om deling av forskningsdata og ser på hvorfor dette er nyttig. Vi vil diskutere muligheter for åpen versus tilgangskontrollert deling, og ta en nærmere kikk på FAIR-prinsippene. I andre halvdel av kurset vil vi gå gjennom ulike måter å dele data på, samt se på ulike arkivmuligheter, før vi tar en litt grundigere gjennomgang av hvordan du forbereder dine data for arkivering i UiS Open Research Data.  

  • Målgruppe: Stipendiater og ansatte ved UiS  
  • Undervisningsform: Forelesning  
  • Antall deltakere: 50 
  • Påmelding: Påmelding via påmeldingsskjema
  • Undervisningsspråk: Engelsk 
  • Hvor: Teams 

 
Etter kurset skal du være kjent med: 

  • Hva datadeling innebærer og hvorfor dette er god forskningspraksis 
  • FAIR-prinsippene 
  • Ulike tilnærminger til deling og arkivering av data  
  • Hvordan klargjøre og arkivere data i UiS Open Research data

Har du spørsmål? Ta kontakt:

Univ.bibliotekar
51831907
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Spesialbibliotekar
51831115
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Spesialbibliotekar
51831114
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering