Hopp til hovedinnhold

Biologisk kjemi – master

Ønsker du å forstå biokjemiske prosesser i levende organismer? Da bør du vurdere en master i biologisk kjemi med spesialisering enten i kjemi eller molekylærbiologi.

Fakta
Varighet

2 år/4 semestre

Antall studieplasser

15 for lokale søkere og 5 for internasjonale søkere

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August hvert år

Som masterstudent i biologisk kjemi vil du få muligheten til å delta i et anerkjent forskningsmiljø som er helt i front på området.

Studiet er lagt til rette for at norske og internasjonale studenter kan studere sammen. Forelesningene er derfor på engelsk. Information in English.

Studiet er toårig og bygger på en bachelorgrad innen biologisk kjemi eller kjemi og miljø. Første semester tar du emner innen biofysikalsk kjemi, analytisk instrumentering og et praktisk kurs i molekylærbiologi.

Spesialiseringer: Molekylærbiologi eller kjemi

Ved start av andre semester, velger du mellom to spesialiseringer: molekylærbiologi eller kjemi. Emnene avhenger av hvilken retning du velger, men det vil være praktisk arbeid på laboratoriet. Siste året brukes til et forskningsprosjekt som går over ni måneder. Dette kan utføres på laboratoriene ved UiS eller ved en samarbeidsinstitusjon.

I studiet lærer du å beherske moderne eksperimentelle og teoretiske metoder for å kunne løse problemstillinger på det molekylære og cellulære plan innenfor biologi og kjemi. Under studiet vil du tilegne deg grundig kjennskap om temaet du velger å spesialisere deg i. Du vil i tillegg lære mer om vitenskapelig presentasjonsteknikk og rapportering.

De som spesialiserer seg innen molekylærbiologi, vil lære mer om biologiske prosesser innen levende organismer og kan ta valgemner innen matvitenskap, miljøbioteknologi eller patologi.

De som velger kjemi, vil fokusere på organisk kjemi og ta emner innen spektrometri, vannkjemi og separasjonsteknologi.

Du er kanskje også interssert i:

Som masterstudent i biologisk kjemi vil du få muligheten til å delta i et anerkjent forskningsmiljø som er helt i front på området.

Studiet er lagt til rette for at norske og internasjonale studenter kan studere sammen. Forelesningene er derfor på engelsk. Information in English.

Studiet er toårig og bygger på en bachelorgrad innen biologisk kjemi eller kjemi og miljø. Første semester tar du emner innen biofysikalsk kjemi, analytisk instrumentering og et praktisk kurs i molekylærbiologi.

Spesialiseringer: Molekylærbiologi eller kjemi

Ved start av andre semester, velger du mellom to spesialiseringer: molekylærbiologi eller kjemi. Emnene avhenger av hvilken retning du velger, men det vil være praktisk arbeid på laboratoriet. Siste året brukes til et forskningsprosjekt som går over ni måneder. Dette kan utføres på laboratoriene ved UiS eller ved en samarbeidsinstitusjon.

I studiet lærer du å beherske moderne eksperimentelle og teoretiske metoder for å kunne løse problemstillinger på det molekylære og cellulære plan innenfor biologi og kjemi. Under studiet vil du tilegne deg grundig kjennskap om temaet du velger å spesialisere deg i. Du vil i tillegg lære mer om vitenskapelig presentasjonsteknikk og rapportering.

De som spesialiserer seg innen molekylærbiologi, vil lære mer om biologiske prosesser innen levende organismer og kan ta valgemner innen matvitenskap, miljøbioteknologi eller patologi.

De som velger kjemi, vil fokusere på organisk kjemi og ta emner innen spektrometri, vannkjemi og separasjonsteknologi.

Du er kanskje også interssert i:

Som masterstudent i biologisk kjemi vil du få muligheten til å delta i et anerkjent forskningsmiljø som er helt i front på området.

Studiet er lagt til rette for at norske og internasjonale studenter kan studere sammen. Forelesningene er derfor på engelsk. Information in English.

Studiet er toårig og bygger på en bachelorgrad innen biologisk kjemi eller kjemi og miljø. Første semester tar du emner innen biofysikalsk kjemi, analytisk instrumentering og et praktisk kurs i molekylærbiologi.

Spesialiseringer: Molekylærbiologi eller kjemi

Ved start av andre semester, velger du mellom to spesialiseringer: molekylærbiologi eller kjemi. Emnene avhenger av hvilken retning du velger, men det vil være praktisk arbeid på laboratoriet. Siste året brukes til et forskningsprosjekt som går over ni måneder. Dette kan utføres på laboratoriene ved UiS eller ved en samarbeidsinstitusjon.

I studiet lærer du å beherske moderne eksperimentelle og teoretiske metoder for å kunne løse problemstillinger på det molekylære og cellulære plan innenfor biologi og kjemi. Under studiet vil du tilegne deg grundig kjennskap om temaet du velger å spesialisere deg i. Du vil i tillegg lære mer om vitenskapelig presentasjonsteknikk og rapportering.

De som spesialiserer seg innen molekylærbiologi, vil lære mer om biologiske prosesser innen levende organismer og kan ta valgemner innen matvitenskap, miljøbioteknologi eller patologi.

De som velger kjemi, vil fokusere på organisk kjemi og ta emner innen spektrometri, vannkjemi og separasjonsteknologi.

Du er kanskje også interssert i:

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for jobber i ulike forsknings- og industrielle virksomheter i offentlig og privat sektor. Dette kan være forskningsinstitusjoner, laboratorier, sykehus, oljeindustri, matvareindustri, akademiske institusjoner og konsulentvirksomhet.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kandidaten som har fullført kvalifikasjonskravene skal ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

K1: Kandidaten har tilegnet seg avansert kunnskap innenfor de grunnleggende fagområdene innenfor biologisk kjemi/kjemi, og spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven.

K2: Kandidaten har bred kunnskap om fagområdets vitenskapelige og instrumentelle metoder og teorier, og kan anvende den kompetansen på nye faglige problemstillinger og utfordringer innenfor fagområdet.

K3: Kandidaten kan anvende databaser og søkeverktøy for å fremskaffe relevant informasjon om et emne, teknikk eller problemstilling innenfor fagområdet.

Ferdigheter

- F1: Kandidaten kan under veiledning planlegge, gjennomføre og presentere et større vitenskapelig arbeid innenfor fagområdet.

- F2: Kandidaten kan arbeide selvstendig i laboratoriet, samt benytte standard laboratorieutstyr, moderne instrumentering og klassiske teknikker for å utføre eksperimenter.

- F3: Kandidaten har kjennskap til, og kan anvende, aktuelle laboratorieteknikker som kloning, celle-vevskultur, kjemiske analysemetoder av metabolitter, DNA, RNA, og proteiner, immunologiske metoder (Western blotting), mikroskopi, massespektrometri, realtime PCR, isotermisk mikrokalorimetri, absorpsjons- og fluorescensspektroskopi

- F4: Kandidaten kan forstå formålet med ulike analysemetoder, gjennomføre eksperimenter og registrere og analysere resultatene.

- F5: Kandidaten har kjennskap til de riktige prosedyrene for helse, miljø og sikkerhet i laboratoriene

- F6: Kandidaten kan formidle forskningsresultater både muntlig og skriftlig på en presis og effektiv måte

Generell kompetanse

- G1: Kandidaten har utviklet kompetanse innenfor kjemi/biokjemi, bioteknologi/bioinformatikk/molekylærbiologi, biomedisin og hvordan miljøaspekter påvirker organismer og deres fysiologi.

- G2: Kandidaten har evnen til å reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til eget og andres arbeid.

- G3: Kandidaten skal være i stand til å utvikle ny kompetanse innenfor fagområdene og bidra faglig i innovasjonsprosesser.

Opptakskrav

Bachelorgrad i biologisk kjemi/ kjemi/ molekylærbiologi/ cellebiologi / biokjemi eller tilsvarende med 90 studiepoeng i kjemi og molekylærbiologi/ biologi og 10 studiepoeng i matematikk og/eller statistikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Hvordan søke?

Søknadsfrister, språkkrav, dokumentasjonskrav mm.

Utfyllende regler

Kan komme endringer for opptaket 2021

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Spørsmål og svar

Studieplan og emner
Les hele beskrivelsen av studieprogrammet
 • Obligatoriske emner

 • Velg ett valgemne eller utveksling i 2. semester

  • Anbefalte valgemner i 2. semester

  • Andre valgemner i 2. semester

 • Obligatoriske emner

 • Velg ett emne eller utveksling i 2. semester

  • Anbefalte valgemner i 2. semester

  • Andre valgemner i 2. semester

 • Obligatoriske emner

 • Velg ett emne eller utveksling i 2. semester

  • Anbefalte valgemner i 2. semester

  • Alternativt valgemne i 2. semester

 • Obligatoriske emner

 • Velg ett emne eller utveksling i 2. semester

  • Anbefalte valgemner i 2. semester

  • Alternativt valgemne i 2. semester

 • Obligatoriske emner

 • Valg av spesialisering

  • Spesialisering molekylærbiologi

   • Obligatoriske emner

   • Valgbare emner

  • Spesialisering kjemi

   • Obligatoriske emner

   • Valgbare emner

 • Obligatoriske emner

 • Valg av spesialisering

  • Spesialisering molekylærbiologi

   • Obligatoriske emner

   • Valgbare emner

  • Spesialisering kjemi

   • Obligatoriske emner

   • Valgbare emner

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel.

Utvekslingssemester

2. semester

 

Opplegg for utvekslingen

I 2. semester på masterprogrammet i biologisk kjemi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Det er obligatoriske emner i dette semesteret, men det vil normalt ikke være et problem å finne tilsvarende emner ved vertsinstitusjonen i utlandet.

I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

 

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Det er også mulig å ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard, UNIS.

 

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: https://www.uis.no/article.php?articleID=132047&categoryID=11198https://www.uis.no/article.php?articleID=132047&categoryID=11198

Hannah Kate Hondebrink

Generelle spørsmål om utveksling:

Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus mailto:utveksling@uis.nomailto:utveksling@uis.no

utveksling@uis.no

Utveksling
 • Alle land

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentby Dunedin sør på New Zealand.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentby Dunedin sør på New Zealand.

Kontakt oss

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Instituttleder
51833137
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førstekonsulent
Vårt fagmiljø

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi (IKBM) fokuserer på natur- og livsvitskapleg forsking, innovasjon og utdanning.

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi er ein del av Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Instituttet har tre hovudoppdrag: forsking, innovasjon og utdanning.

Forsking ved instituttet blir fordelt på eit vidt spekter av fagområde frå syntetisk kjemi til molekylærbiologi. Instituttet sitt mål er å vere ein partner i regional, nasjonal og internasjonal forsking, og vi har fasilitetar med topp moderne utstyr for tverrfaglege forskingssamarbeid.

Innovasjon er ein nøkkel i tekniske fag. Ved instituttet strever vi mot nye måtar å tenkje på, utvikling av nye metodar og halde oss oppdatert på aktuell forsking innan interessefelta våre.

Utdanning representerer hjørnesteinen i samfunnet. I forsking og i livet er vankunne ikkje ein dyd. Instituttet har som mål å gi fyrsteklasses utdanning frå grunnfag til forskarutdanning. Vi er også involverte i offentlege aktivitetar for forskingsformidling, der vi informerer ålmenta om forskings og- utdanningsområda våre.

Skolelaboratoriet er et ressurs- og kompetansesenter for lærere og elever i grunnskolen og videregående skole.

Meir frå Instituttet

Ph.d. - Kjemi og biovitenskap

Kjemi og biovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Studieretninge...

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi (IKBM) fokuserer på natur- og livsvitskapleg forsking, innovasjon og u...