Hopp til hovedinnhold

Bjarte Reidar Furnes

Førsteamanuensis II

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Furnes, Bjarte Reidar; Hesjedal, Elisabeth; Jones, Lise Øen

   (2020)

   Spesialpedagogikk og spesialundervisning - noen sentrale momenter. I: Praktisk-pedagogisk utdanning – en antologi (2. utg.).

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245033717.

   s.457-478.

  • Hesjedal, Elisabeth; Jones, Lise Øen; Furnes, Bjarte

   (2020)

   Individuelle opplæringsplaner i skolen. I: Praktisk-pedagogisk utdanning – en antologi (2. utg.).

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245033717.

   s.479-496.

  • Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth

   (2020)

   Læringsstrategier og metakognisjon. I: Praktisk-pedagogisk utdanning – en antologi (2. utg.).

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245033717.

   s.125-153.

  • Furnes, Bjarte; Hofslundsengen, Hilde Christine; Færevaag, Margaret Klepstad

   (2020)

   Svake skriftspråkferdigheter i barnehagealder kan gi økt risiko for lesevansker i skolen. I: Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-3453-0.

   s.249-273.

  • Furnes, Bjarte Reidar; Elwér, Åsa; Samuelsson, Stefan; Olson, Richard K.; Byrne, Brian

   (2019)

   Investigating the double-deficit hypothesis in more and less transparent orthographies: A longitudinal study from preschool to grade 2.

   Scientific Studies of Reading

   ISSN 1088-8438.

   s.1-17.

   DOI: 10.1080/10888438.2019.1610410

  • Sunde, Kristin; Furnes, Bjarte Reidar; Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Does Introducing the Letters Faster Boost the Development of Children’s Letter Knowledge, Word Reading and Spelling in the First Year of School?.

   Scientific Studies of Reading

   ISSN 1088-8438.

   DOI: 10.1080/10888438.2019.1615491

  • Furnes, Bjarte Reidar

   (2018)

   Barns skriftkunnskap og språkutvikling i barnehagen som grunnlag for tidlig lese- og skriveinnlæring i skolen. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-2387-9.

  • Furnes, Bjarte Reidar

   (2018)

   Tidlig leseutvikling på tvers av ulike alfabetiske skriftspråk – betydningen av forskjeller i ortografisk dybde.

   Psyke & Logos

   ISSN 0107-1211.

   Volum 39.

   Hefte 2.

   s.10-26.

  • Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth

   (2016)

   Digital lesing - hva vet vi?. I: Digital læring i skole og lærerutdanning.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215020495.

   s.236-255.

  • Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar

   (2016)

   The relationship between metacognitive experiences and learning: Is there a difference between digital and non-digital study media?.

   Computers in Human Behavior

   ISSN 0747-5632.

   Volum 54.

   s.301-309.

   DOI: 10.1016/j.chb.2015.07.043

  • Ludvigsen, Kristine; Krumsvik, Rune Johan; Furnes, Bjarte Reidar

   (2015)

   Creating formative feedback spaces in large lectures.

   Computers & Education

   ISSN 0360-1315.

   Volum 88.

   s.48-63.

   DOI: 10.1016/j.compedu.2015.04.002

  • Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth

   (2015)

   Metacognition and reading: Comparing three forms of metacognition in normally developing readers and readers with dyslexia.

   Dyslexia

   ISSN 1076-9242.

   Volum 21.

   s.273-284.

   DOI: 10.1002/dys.1501

  • Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar

   (2014)

   The concept of "metaemotion": What is there to learn from research on metacognition?.

   Emotion Review

   ISSN 1754-0739.

   Volum 8.

   Hefte 2.

   s.187-193.

   DOI: 10.1177/1754073914552913

  • Furnes, Bjarte Reidar

   (2014)

   Barns språkutvikling som grunnlag for tidlig lese- og skriveinnlæring. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-321-0160-3.

   s.424-439.

  • Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth

   (2013)

   Læringsstrategier og metakognisjon. I: Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1280-4.

   s.117-143.

  • Furnes, Bjarte Reidar; Samuelsson, Stefan

   (2011)

   Phonological awareness and rapid automatized naming predicting early development in reading and spelling: Results from a cross-linguistic longitudinal study.

   Learning and Individual Differences

   ISSN 1041-6080.

   Volum 21.

   Hefte 1.

   s.85-95.

   DOI: 10.1016/j.lindif.2010.10.005

  • Furnes, Bjarte Reidar; Samuelsson, Stefan

   (2010)

   Predicting reading and spelling difficulties in transparent and opaque orthographies: A comparison between Scandinavian and US/Australian children.

   Dyslexia

   ISSN 1076-9242.

   Volum 16.

   s.119-142.

   DOI: 10.1002/dys.401

  • Furnes, Bjarte Reidar; Samuelsson, Stefan

   (2009)

   Preschool cognitive and language skills predicting Kindergarten and Grade 1 reading and spelling: a cross-linguistic comparison.

   Journal of Research in Reading

   ISSN 0141-0423.

   Volum 32.

   Hefte 3.

   s.275-292.

   DOI: 10.1111/j.1467-9817.2009.01393.x

 • Bøker og kapitler
  • Elwér, Åsa; Furnes, Bjarte; Gustafson, Stefan; Samuelsson, Stefan

   (2014)

   Pattern of Preschool Prediction of Reading Comprehension Impairment: A 10 Year Longitudinal Study.

  • Elwér, Åsa; Furnes, Bjarte; Gustafson, Stefan; Samuelsson, Stefan

   (2014)

   Pattern of Preschool Prediction of Reading Comprehension Impairment: A 10 Year Longitudinal Study.

  • Furnes, Bjarte Reidar

   (2010)

   Prediction of early development in reading and spelling: A cross-linguistic comparison.

  • Furnes, Bjarte Reidar

   (2005)

   PREDIKSJON AV TIDLIGE LESE- OG STAVEFERDIGHETER: En kvantitativ studie av hvordan skriftspråkstimulerende faktorer i hjemmemiljøet og barnets språklige ferdigheter ved 5-års alder predikerer barnets lese- og staveferdigheter i 1. og 2. klasse.

 • Formidling
  • Furnes, Bjarte Reidar

   (2019)

   En direkte sammenligning av dobbeltsvikt-hypotesen i regulære og ikke-regulære skriftspråk: En longitudinell studie av svenske, norske, amerikanske og australske barn som er fulgt fra 5-års alder til og med 3. trinn .

  • Furnes, Bjarte Reidar

   (2019)

   Tidlig innsats rettet mot barn og unge som er i risikosonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Hva virker? .

  • Furnes, Bjarte Reidar; Elwér, Åsa; Samuelsson, Stefan; Olson, Richard K.; Byrne, Brian

   (2019)

   Investigating the Double-Deficit Hypothesis in More and Less Transparent Orthographies: A Longitudinal Study from Preschool to Grade 2.

  • Furnes, Bjarte Reidar; Espevik, Thomas; Tumyr Nilsen, Torbjørn

   (2019)

   Lytte er det nye lese.

  • Sunde, Kristin; Furnes, Bjarte Reidar; Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Introducing the letters in a faster pace - does it contribute to the development of children's literacy skills in grade 1? .

  • Furnes, Bjarte Reidar; Sunde, Kristin

   (2017)

   Stasjonsundervisning – bruk, aktiviteter og tilpasning i et utvalg norske klasserom.

  • Furnes, Bjarte Reidar

   (2017)

   Storskala- og effektstudier innenfor utdanningsforskning.

  • Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte

   (2016)

   Metakognisjon er et viktig forskningsfelt.

   språkløyper

  • Furnes, Bjarte; Norman, Elisabeth

   (2016)

   Kunnskap om metakognisjon er viktig i skolen.

   språkløyper

  • Krumsvik, Rune Johan; Hesjedal, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar; Jones, Lise Øen; Øen, Kristian

   (2016)

   Akutt behov for spesialpedagogisk kompetanse.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.35-35.

  • Undheim Larsen, Dag Eivind; Furnes, Bjarte Reidar

   (2016)

   Når elever blir pedagoger.

  • Furnes, Bjarte Reidar

   (2015)

   Digital lesing - hva vet vi?.

  • Furnes, Bjarte Reidar

   (2015)

   Digital lesing - hva vet vi?.

  • Furnes, Bjarte Reidar

   (2015)

   Predicting decoding and reading comprehension in a short- and long-term perspective.

  • Furnes, Bjarte Reidar

   (2014)

   Preschool cognitive and language skills predicting Grade 2 and Grade 9 reading and spelling.

  • Furnes, Bjarte Reidar

   (2013)

   Investigating the Double-Deficit Hypothesis across Different Alphabetic Writing Systems: A longitudinal Study from Preschool to Grade 2.

  • Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth

   (2012)

   The relationship between reading skills and three facets of metacognition.

  • Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar

   (2012)

   Learning in the digital age: Comparing metacognitive accuracy for text material presented on paper, computer screens or electronic reading devices.

  • Furnes, Bjarte Reidar

   (2011)

   Spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi) i ulike alfabetiske skriftspråk.

  • Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar

   (2011)

   "Jeg må bare printe det ut først!" Følelser for læring når tekst presenteres på skjerm eller papir.

  • Samuelsson, Stefan; Furnes, Bjarte

   (2008)

   Predicting Reading Difficulties in Transparent and Opaque Orthographies: A Comparison Between Scandinavian and U.S./Australian Children.

  • Furnes, Bjarte Reidar

   (2008)

   Risk-factors for becoming reading and spelling disabled: A cross-linguistic comparison.

  • Samuelsson, Stefan; Furnes, Bjarte

   (2008)

   Preschool cognitive and language skills predicting early reading and spelling development: A cross-linguistic comparison.

  • Furnes, Bjarte Reidar

   (2007)

   Language skills predicting early reading and spelling acquisition when comparing regular and irregular orthographies.

  • Furnes, Bjarte

   (2007)

   Arv betyr mest for lesing og skriving.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway