Bok i bruk: Hvordan lese effektivt? (Det onde)

Lektor Kristine Skjæveland tar i dette undervisningsopplegget utgangspunkt i boken Det onde av Arne Berggren for å se nærmere på hvordan elevene kan jobbe for å lese effektivt.

Published Endret

Bokforside: Illustrasjon av et skremt ansikt

Målene med dette undervisningsopplegget er:

1. Lær å lære - mål

  • Å finne fram til hvordan du best kan jobbe for å lese effektivt og for å forstå og huske det du leser.

2. Innholdsmål

  • Du skal gjennom hele prosessen arbeide digitalt og til slutt levere et ryddig og ferdig arbeid etter gitt kriterier. Du skal også vise at du kan bruke de digitale kildene som er oppgitt og at du kan finne kilder/informasjon selv.
  • Du skal kunne forklare hva som er tema med egne ord.
  • Du skal muntlig kunne redegjøre for hvordan en av hovedpersonene snakker og hvilket inntrykk du får gjennom språket, utseendet og handlingene. Her skal du trekke inn eksempler fra boka.
  • Du skal skrive en kreativ tekst selv som tar utgangspunkt i at vi kan skapespenning ved hjelp av språket.
  • Du skal skrive en selvstendig vurdering av boka.