Boklansering: Hvordan arbeide med elevmangfold?

Mandag 13. juni 2022 kl. 15:00-16:00,
Universitetsbiblioteket,
Ullandhaug.

Få med deg boklansering og diskusjon av boken "Hvordan arbeide med elevmangfold?"

Published Endret

Velkommen til boklansering 13. juni!

Hvordan arbeider man med elevmangfold, og hvilke konsekvenser og utfordringer gir elevmangfold? Disse spørsmålene diskuterer forfatter og redaktør Geir Skeie, Stein Erik Ohna og Hildegunn Fandrem fra UiS, samt forfatter Ellen Vea Rosnes fra VID og kommentator Hallgeir Bø fra Statsforvalterens utdanningsavdeling.

Om boken

Boken "Hvordan arbeide med elevmangfold" av Geir Skeie, Hildegunn Fandrem og Stein Erik Ohna (red.)

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole? Denne boka bidrar med flerfaglige perspektiver på dette spørsmålet. Bokas utgangspunkt er at elevmangfoldet, som gjør seg gjeldene i alle fag og på tvers av fag i skolehverdagen, er både en realitet, en ressurs og en utfordring. De ulike kapitlene i boka bidrar til å både forstå konsekvensene av elevmangfold, samt utfordringene mangfoldet reiser, og det gis eksempler på måter å arbeide med elevmangfold på. Kapitlene omfatter både teoretiske og empiriske aspekter ved mangfold og inkludering i utdanningsfeltet.

De som arbeider i skolen, de som utdanner lærere og de som forsker om skolen har en felles oppgave i å bidra til at den mangfoldige elevgruppen kan få en bedre skole. For å lykkes med det trengs blant annet mer forskningsbasert kunnskap. Derfor vil denne boka være nyttig både for praktikere, lærerstudenter, lærerutdannere og forskere.

Bidragsyterne i boka er alle deltakere i det tverrfaglige programområdet for forskning  «Mangfold inkludering og utdanning» sammen med UNESCO Chair ved Universitetet i Stavanger. Fagmiljøet som står bak boka er fra Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS og VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. I tillegg bidrar Peder Haug, professor emeritus ved Høgskulen i Volda, med et oppsummerende kapittel der ulike perspektiver på inkludering belyses og knyttes sammen med mangfold.

Om arrangementet

Du kan få med deg arrangementet fysisk eller digitalt. Arrangement finner sted på Universitetsbiblioteket, Ullandhaug. Du kan også følge arrangementet via strømming.

Det blir enkel bevertning. Velkommen!