Bokserie om systematiske tiltak for å støtte barns utvikling

Professor Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret er en av redaktørene for en bokserie om systematiske tiltak for å støtte barns utvikling.

Published Endret
Serien

Serietittel: Intervensjon og evidens

Redaktører: Helene Eng, Sigrun K. Ertesvåg, Ivar Frønes og John Kjøbli

Forlag: Gyldendal Akademisk

År: 2016-2017

Serien består av fire titler

Bestill bøkene

Bestill bøkene fra din lokale bokhandel eller direkte fra forlaget.

Omslag til de fire bøkene i serien Intervensjon og evidens
Bokserien består av fire titler, som alle ble gitt ut i 2016-2017.

De to siste tiårene har begrepene intervensjon og evidens fått en stadig mer framtredende plass i ulike fagmiljøer. Bokserien "Intervensjon og evidens" handler om utfordringer og strategier for barnevern, utdanning, helse og politikk.

Serie på fire bøker

I bokserien drøftes intervensjoner rettet mot barn og unge. Bøkene ser nærmere på evidensbaserte metoder i et samfunnsperspektiv. I tillegg presenterer og drøfter bøkene ulike individ-, familie-, barnehage- og skolebaserte intervensjoner. Totalt fire bøker inngår i serien:

Bøkene retter seg mot studenter i pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, barnevern, sosialt arbeid og sosiologi. Den vil også være interessant for studenter som tar videreutdanning og forskere innen samme fagområder. Andre som vil kunne ha nytte av boka er ansatte innen barnevern, PPT, barne- og ungdomspsykiatri, skoleledere og lærere.

Sigrun Ertesvåg
Sigrun Ertesvåg er en av fire redaktører. Foto: Jeanette Larsen.

Redaktørene bak bokserien

  • Sigrun K. Ertesvåg, professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), Universitetet i Stavanger.
  • Helene Eng, universitetslektor ved RKBU Nord, Universitet i Tromsø, og redaksjonssjef for det elektroniske tidsskriftet Ungsinn
  • Ivar Frønes, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (UiO). Han er også knyttet til Atferdssenteret ved UiO.
  • John Kjøbli, forskningsleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør).

Les også