Bør vi velge hotell- og reiselivsstudier når verden endrer seg?

Vi på Norsk hotellhøgskole (NHS) får mange henvendelser som gjelder våre studier og jobbmuligheter etter endt utdanning. Mange av spørsmålene er naturlig nok farget av koronasituasjonen. Her svarer instituttleder og professor Trude Furunes.

Published Endret

Studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik, 2018

Det nærmer seg søknadsfristen for alle som denne våren skal søke opptak på universitets- og høgskolestudier. Mange av henvendelsene til Norsk hotellhøgskole (NHS) er farget av situasjonen som har oppstått i kjølvannet av koronapandemien og myndighetenes tiltak for å håndtere denne. 

Hva skjer med studiene som skal starte fra høsten 2020, vil de starte som vanlig?

Ja, det vil de. Med mindre det kommer ytterligere tiltak som gjør det praktisk umulig å ha studiestart i august, vil våre studier ha oppstart som planlagt. Så er det litt usikkert om undervisningen vil være tilbake i auditoriene eller om den fremdeles vil skje over nettbaserte løsninger. Her er NHS i samme båt som alle andre utdanningsinstitusjoner i Norge, og vi forholder oss til de begrensninger som eventuelle tiltak medfører. Vi forbereder oss uansett på å ønske nye og nåværende studenter velkommen til UiS og Norsk hotellhøgskole 10. august.

Hvorfor er det hotell- og reiselivsbransjen som først får problemer når en situasjon som dette inntreffer?

Jeg tror vi må huske på at i skrivende stund har over 270.000 mennesker i Norge blitt arbeidsledige eller permittert etter koronautbruddet, og det finnes nesten ikke en bransje som har gått klar. Myndighetenes tiltak rettes mot både å redusere forflytning av mennesker, og å redusere kontakten mellom mennesker på samme sted. Det første for å hindre geografisk spredning, det andre for å hindre spredning i lokalsamfunnet. Begge disse griper rett inn i kjernevirksomheten til hoteller, restauranter, flyselskaper, turoperatører og andre aktører i reiselivssektoren, som dermed påvirkes umiddelbart. Samtidig er det slik at tjenesteytende industri er den desidert største i vårt moderne samfunn, og svært mange tjenester innebærer kontakt mellom mennesker. Derfor har tiltakene medført store utfordringer for all tjenesteproduksjon som krever menneskelig interaksjon, og vi ser at både frisører, banker, eiendomsmeglere, reklamebyråer, kinoer, biblioteker, butikker, treningssentre, og til og med en del helsetjenester som kiropraktorer, fysioterapeuter og tannleger er helt eller delvis stengt ned. At hotell- og reiselivsbransjen har fått så stor plass i media skyldes nok mer at det er en stor bransje med veldig mange ansatte, enn at hotell- og reiselivsbransjen er generelt sett mer sårbar og usikker enn andre.

Hva er sjansene for å få jobb etter endte studier når vi ser hva som nå skjer med hotell- og reiselivsbedriftene i Norge?

Som sagt er hotell og reiseliv næringer med veldig mange arbeidsplasser, og veksten vi har sett de siste årene har gjort at antallet arbeidsplasser også har økt betraktelig. Vi tror derfor at studenter som velger hotell og reiseliv vil ha veldig gode muligheter til å få jobb når de er ferdig utdannet, enten de velger en bachelor- eller mastergrad. For det første fordi de som begynner å studere i dag skal ut i arbeidsmarkedet først om tre eller fem år, og da vil verden se helt annerledes ut enn den unntakstilstanden som rår akkurat nå. For det andre fordi alle næringene som nå har tøffe tider vil ha behov for nye ansatte med den kunnskapen og de ferdighetene høyere utdanning vil gi dem.

Jeg har lyst til å studere hotell og reiseliv, men lurer på om det er bedre å velge noe annet slik situasjonen er i dag?

Slik verden ser ut i dag har vi forståelse for at mange tenker slik. Samtidig har et utdanningsvalg konsekvenser for hele din yrkesaktive karriere, og vi ville nok derfor også tenkt litt på hva man ønsker å jobbe med de neste 30-40 årene. I avveiningen mellom trygghet på kort sikt og det ha en spennende jobb på lang sikt vil nok de fleste si at det langsiktige perspektivet bør veie tyngst.

Så vil jeg legge til at tjenesteytende næringer utgjør over 70 prosent av økonomien i den vestlige verden, og hotell- og reiselivsnæringene er en del av denne. Det betyr at en utdanning hvor tjenesteaspektet står så sentralt som i hotell- og reiseliv vil være attraktivt for svært store deler av næringslivet, og åpne mange spennende dører inn i arbeidslivet etter endt utdanning. Det er og en form for sikkerhet som er lett å glemme.

Har du spørsmål om studier ved NHS, ta gjerne kontakt med oss og vi svarer villig vekk:

Først publisert 02.04.2020