Hopp til hovedinnhold

Bruk av simulering som læringsmetode

Vil du vite mer om hvordan du kan ta i bruk simulering som læringsmetode i utdanning, praksis eller forskning? Ved UiS kan du øke din kompetanse gjennom kurset simuleringsbasert læring.

Publisert: Endret:
Spesialsykepleiestudenter under simulering på SAFER
Studenter ved anestesi- og operasjonssykepleie under simulering på simuleringssenteret SAFER (Foto: SAFER)

Første gang publisert 27. mars 2018. Tekst: Karoline Reilstad

Kurset tilbys høstsemesteret som et valgemne for masterstudenter ved Det helsevitenskapelige fakultet, men er også åpent for enkeltemneopptak. 

Det er et pedagogisk orientert kurs som tar for seg begreper, teori og pedagogikk som støtter bruken av simulering i utdanning, praksis og forskning. Her får studentene lære verdien av simulering i ulike settinger, og på tvers av utdanninger og profesjoner, og de vil få kjennskap til muligheter og begrensninger sammenlignet med andre læringsmetoder. Les mer om kurset i Simuleringsbasert læring.

Tverrfaglig læring

Simulering kan gi realistisk trening på alle typer arbeidssituasjoner. Fordelen er at man trener i praksislignende omstendigheter uten å utsette noen for noe.

Les også: Jukseblod og ekte svette - simulering for studenter i spesialsykepleie

Helsepersonell er godt vant med denne type trening og læring, men emnet bør også være interessant for studenter innen humaniora, jus, statsvitenskap, hotellfag og teknisk-naturvitenskapelige fag, mener førsteamanuensis Dag Husebø ved Uniped – Universitetspedagogisk arbeid.

– Simulering er en god måte å lære på, og man kan trene på alle arbeidslivssitusjoner fra møtegjennomføring til utfordrende hotellgjester, sier han og viser til at metodikken er nyttig for blant andre barnevernspedagoger, sosiologer, pedagoger og hotellansatte.Som stadig flere valgemner ved UiS, er også dette åpent for studenter på tvers av fag og profesjoner. Det gir studentene kunnskap og kompetanse til å tenke og samarbeide utover egen profesjon.

Faser i simuleringsbasert læring

Kort fortalt handler simulering om å først lage et fiktivt, men virkelighetsnært scenario som man gjennomfører og der deltakerne fortrinnsvis går inn i roller som de innehar i virkeligheten. Etter simuleringserfaringen har man en debrifing der refleksjon vektlegges.

Studenter rundt et bord
Studentene lærer å planlegge og gjennomføre eget simuleringsopplegg (Foto: Elisabeth Tønnessen).

– Simulering er en god måte å lære på både individuelt og i team. Det skjer en læring i alle faser, fra planlegging til debrifingen, understreker Husebø.

– Vi har også kunnskap om at læring i simulering under gitte vilkår kan overføres til praksis.Gjennom kurset lærer studentene å vurdere eget læringsbehov, planlegging og utforming, samt å gjennomføre et simuleringsbasert program.– Studentene lærer om metodens teoretiske grunnlag og det pedagogiske håndverket, og den kunnskapen kan de bruke til kompetanseheving i ulike organisasjoner, sier kurskoordinator og førsteamanuensis Sissel E. Husebø.

Satsingsområde ved UiS

Kurset er utviklet i tett samarbeid med SAFER simuleringssenter og Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Simuleringskurset er også et naturlig ledd i utviklingen av HelseCampus, en regional helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring. Det er også en del av arbeidet for å styrke forskning på simulering.

– Ved å tilby kurs på masternivå, håper vi å rekruttere flere master- og doktorgradsstudenter innen simulering, sier Sissel E. Husebø.

Opptak til enkeltemne

Kurset er åpent for norske og internasjonale studenter, og undervisningen er på engelsk. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner via Søknadsweb fra ca. 15. juni, med søknadsfrist 1. august. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder for opptaket

Det er krav om bachelorgrad for opptak.