Hopp til hovedinnhold

Bruker humor i møte med kreftpasienter

Ved å hjelpe kreftpasienter til å finne gleden når den synes helt borte, finner Marit Steinskog styrke til hver ny dag som kreftsykepleier.

Publisert: Endret:
Marit Steinskog
– Gjennom utdanningen har jeg fått større forståelse for pasientens forløp i kreftomsorgen, sier UiS-alumn Marit Steinskog.
  • Navn og alder: Marit Steinskog, 41 år.
  • Nåværende stilling og  arbeidsplass: Kreftsykepleier i hjemmesykepleien, Time kommune.
  • Når studerte du ved UiS? Videreutdanning i kreftsykepleie, 2018-2020

– Som kreftsykepleier i kommunen følger jeg opp hjemmeboende kreftpasienter, i tillegg til andre pasientgrupper, forteller Marit om arbeidshverdagen i hjemmesykepleien i Time kommune. I arbeidet samarbeider hun også tett med kommunens kreftkoordinator og tverrfaglig med andre helsearbeidere, og samhandler med spesialisthelsetjenesten.

Hvorfor valgte du å studere kreftsykepleie ved UiS?

Jeg så et behov for å øke min kunnskap om kreftsykdom, og lære mer om hvordan man kan møte kreftpasienter på en måte som bidrar til at de føler seg trygge. Privat opplevde jeg at min mor ble kreftsyk for fem år siden, og måten vi som familie ble møtt på av kreftsykepleiere gjennom denne perioden, førte til at det vokste frem et ønske i meg om å kunne gi noe ekstra tilbake til kreftpasienter og deres pårørende.

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS?

Det var med skrekkblandet fryd jeg satte meg ned på skolebenken, 17 år etter at jeg var ferdig utdannet sykepleier. Men jeg var ikke alene om dette, og som medstudenter støttet vi hverandre. I vår klasse var det en blanding av sykepleiere fra kommunehelsetjenesten og sykehus, vi delte erfaringer og denne variasjonen i arbeidserfaring opplevde jeg var en stor styrke for studietiden. Studieturen til København med bl.a. besøk på hospice, sorgsenter og kreftavdeling, var en positiv opplevelse som styrket fellesskapet og ga inspirasjon som vi vil ta med oss videre i arbeidslivet.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

I praksisstudiene fikk jeg se hva kreftpasientene går gjennom når de er på sykehus. Ved å følge pasienter til cellegift-behandling, stråling, operasjon, og følge opp i tiden etterpå, har jeg nå en mye større forståelse for hva disse menneskene har vært igjennom når de kommer hjem og skal motta hjemmesykepleie. Etter praksistiden synes jeg det er enklere å samhandle med spesialisthelsetjenesten og jeg vet hvem det er mest hensiktsmessig å kontakte til enhver tid. Et godt samarbeid gjennom telefonkontakt, elektroniske meldinger eller samarbeidsmøter, vil komme kreftpasienten til gode.

Hva liker du best med jobben din?

Jeg liker å hjelpe kreftpasienter i eget hjem og ha muligheten til tett kontakt med familien som står rundt. Som kreftsykepleier i hjemmesykepleien samarbeider jeg mye med kommunens kreftkoordinator, fysioterapeut, ergoterapeut og fastlege, i tillegg til avdelinger ved SUS og mobilt palliativ team (MPT). Når samarbeidet rundt pasienten fungerer bra, og vi får til gode forløp, gir det motivasjon og glede i arbeidsdagen. Temaet for fordypningsoppgaven min på studiet var humor innen palliasjon, og jeg bruker ofte humor som et kommunikasjonsverktøy. Ved å hjelpe kreftpasienter til å finne gleden når den synes helt borte, får jeg styrke til hver ny dag som kreftsykepleier.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

  1. Bruk medstudenter og del erfaringer, gjerne gjennom facebookgruppe. Ofte sitter mange med de samme spørsmålene.
  2. Reis på studietur og bruk god tid på å lage et interessant innhold.
  3. Flere har full jobb samtidig med dette studiet, og til tider vil det kunne oppleves uoverkommelig med innleveringer og krav som skal gjennomføres. Begynn å skriv i god tid, da har du bedre tid til å få hjelp underveis. Stress mot slutten bør unngås så langt det lar seg gjøre.

Miljø er viktig for Nhi Le, og derfor valde ho UiS som studieplass. Nå har ho landa jobb i Vår Energi

Nhi Le hadde som mål å studere og finne svar på korleis ho kunne gjere verda betre. Spesielt fag innan miljø- og naturre...

Guro og Anne hadde utveksling på Svalbard

Guro Skarstein og Anne Louise Gilling deler sine erfaringer fra sommeren de studerte ved UNIS på Svalbard.

Therese Log Bergjord tildelt HHUiS Alumnipris 2021

Therese Log Bergjord, CEO i Skretting og en internasjonal kapasitet innenfor havbruksnæringen, er tildelt Handelshøgskol...

Toppjobb i Lyse

– Det jeg satte størst pris på var nærheten studiet hadde til arbeidslivet, sier Svein Grude (32). Alumnien er konsernco...

UiS Alumni

Universitetet i Stavanger tilbyr et eget nettverk for tidligere UiS-studenter. Som UiS-alumn kan du registrere deg i vår...

– Masteren ga meg definitivt et ekstra ess da jeg søkte på jobb

Steffen Skarås fikk jobb som konsulent i Capgemini samtidig som han fullfører masteren i computational engineering.

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Har du forslag til bachelor- eller masteroppgave? På samarbeidsportalen kan du registrere eget forslag eller søke på pub...

TN Alumni

TN Alumni er et faglig og sosialt nettverk for deg som har studert realfag og teknologi hos oss. Vi hjelper deg å holde ...

Møt risikoingeniør Daniel

Gjennomfører risiko- og ulykkesanalyser for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Møt doktorgradsstipendiat Ingrid

– Du får muligheten til å studere risikoanalyse i et av de mest internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene innen denne...

Petroleumsgeologen

– Feltturene til Spania og Hellas var utrolig lærerike, sier Jacob Dieset. Alumnien jobber med å bygge ut en geologisk l...

Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

David jakter på ulovlige varer

– På Østlandsterminalen kommer det inn millioner av postforsendelser hvert år. Tempoet er høyt og mengden er stor. Vi er...

Silje jobber som toller på finskegrensa

– Vi betjener tre tollstasjoner: Polmak, Utsjok og Karigasniemi. Vårt arbeidsområde er ganske unikt.

24 år og pedagogisk leder

Med en bachelor i barnevern og en master i sosialfag har 24 år gamle Karoline Falch Voerman allerede sikret seg en leder...

PPU opna nye dører

Guro Garderhagen var sveisar. No er ho lærar.

Alumnintervju: Finn en arbeidsplass som prioriterer veiledning!

Malin Tveterås Gaard var ferdig utdannet barnehagelærer i 2018, og jobber nå i universitetsbarnehagen Jåttå barnehage i ...

Alumnportrett: Variert og aktiv hverdag med mye ansvar

Morten Øksnevad var ferdig utdannet barnehagelærer ved UiS i 2019. Nå er han pedagogisk leder ved Læringsverkstedet Stru...

Ruth Vihovde Strand tildelt HHUiS Alumniprisen 2020

Ruth Vihovde Strand er seksbarnsmoren som kombinerte økonomistudier med småbarnsliv, deltidsjobb og politisk lederverv. ...

Alumniportrett: Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

Kadafi Zaman jobber som journalist i TV2

Kadafi Zaman har som TV2-journalist hele verden som sin arbeidsplass. Som UiS-student husker han best det gode studentmi...

Masterstudiet bidrar til et faglig løft

Interesse for den kritisk syke pasienten fikk Tonje til å bli intensivsykepleier. Nå, ti år etter videreutdanningen, ko...

Ung hotellsjef med lang erfaring

UiS-alumni: Helene Hallre (31) er hotellsjef for Radisson Blu Royal Hotel i København. Bachelorgraden i hotelledelse tok...

Norges første og eneste campushotelldirektør

Med et drøyt halvårs erfaring som hotelldirektør ved Ydalir har Martin Rødsen Sagen en kompetanse som er unik i Norge: h...

Leder Nordens største matfestival

Maren Skjelde er daglig leder i Gladmat, matfestivalen i Stavanger sentrum som hver sommer blir besøkt av 250.000 mennes...

Redaksjonsassistent i NRKS dokumentar og samfunn-avdeling

Tone Haugstvedt studerte fjernsyns- og multimedieproduksjon ved UiS og jobber nå i hjertet til NRK på Marienlyst.

Jobber som kreftsykepleier i kommunen

Gunn Therese Sirekrok jobber tett på pasienter og pårørende i arbeidet som kreftsykepleier i kommunehelsetjenesten.

Koordinerer en kreftavdeling på sykehus

Julie utviklet en bredere forståelse for faget og samhandlingen mellom helsetjenester gjennom videreutdanningen i krefts...

Forsker på koordinering av helsetjenester

Jorunn Nærland Skjærpe (34) gikk videre på doktorgradsstudier etter fullført mastergrad i helsevitenskap.

Underviser fremtidige sykepleiere

Etter flere års arbeid i helsetjenesten ønsket Anne Marte Løvik nye utfordringer. Nå underviser og veileder hun sykeplei...

Forsker på sannhetsbegrepet i dokumentarfilm

Ane Lyngstad Oltedal stoppet ikke med en mastergrad i dokumentarproduksjon. I dag har hun en stipendiatstilling i dokume...

Yter helsehjelp til mennesker i en akutt krise

Katrine Stangeland ville lære mer om hvordan gi helsehjelp til personer med både psykiske lidelser og rusmiddelproblem. ...

– Å være sykepleier gir deg et hav av muligheter

Etter over 20 år i arbeidslivet, bestemte Ingvild Trana seg for å bli sykepleier.

Blir utfordret hver dag i arbeidet som sykepleier

Siden hun ble ferdig utdannet i 2012, har Hege Vaalas Grewal vært sykepleier på kreftavdelingen på Stavanger Universitet...

Ønsket mer kunnskap om den akutt skadde pasienten

Hans Erik Birkeland har studert master i operasjonssykepleie ved UiS og startet nylig i stilling som traumekoordinator o...

Jobber for å heve kompetanse i ambulansetjenesten

Kristian Furuskjeg (44) bidrar til forbedring og utvikling av helsetilbudet ambulansetjenesten leverer til sine pasiente...

Variert arbeidsdag som anestesisykepleier

Bjørge Andreassen setter pris på kombinasjonen av planlagte operasjoner og akutte situasjoner i jobben som anestesisykep...

Interesse for miljø og energipolitikk ble yrkesvei

Jakok Ruus studerte bachelor i statsvitenskap og tok master i energi, miljø og samfunn. I dag jobber han som rådgiver in...

Kommentator, frilansjournalist og Stavangers lengste komiker

Han liker både å lese og å skrive, og synes lektor-tanken er fristende. Derfor valgte Fredrik Brimsø å studere nordisk s...