Hopp til hovedinnhold

Brukerforum og nettverksgrupper

Her får du en oversikt over relevante brukerforum og nettverksgrupper for erfaringsutveksling innen sikkerhet og beredskap, med verktøyet CIM som sentralt tema.

Publisert: Endret:

KunnskapsCIM Brukerforum ble opprettet i 2015 etter innføringen av CIM i universitets- og høgskolesektoren, på anmodning fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Målet for brukerforumet er å være en god arena for å lære av hverandre, og bli inspirert i arbeidet med beredskap i CIM. Alle bidrar med egen kompetanse og egne erfaringer. Dette skal være et uformelt forum for faglig påfyll og deling av erfaringer rundt beredskap og bruken av CIM.

Forumet samles to ganger i året, vår og høst. Hver høst møtes man på Gardermoen dagen før CIM-konferansen. Samlingen om våren er det fritt opp til deltagerne å invitere Brukerforumet til sin høyskole/universitet.

Universitet i Nord var vertskap våren 2017 og har invitert forumet tilbake våren 2018. Planen er å ha fokus på tema som er viktig for beredskapsledere i UH-sektoren. Brukerforumet arrangeres i forbindelse med Øvelse Nord 2018, og det er mulig å delta som observatør på øvelsen.

Brukerforumet er åpent for alle i UH-sektoren, uavhengig om man bruker CIM eller ikke.

KunnskapsCIM Brukerforum arrangeres av One Voice AS som er leverandør av CIM. For å få invitasjon til KunnskapsCIM Brukerforum, send en e-post til: tove@onevoice.no.

I mai 2016 ble det etablert leverandøruavhengige nettverksgrupper som går i dybden på fire utvalgte områder innen sikkerhet og beredskap. CIM er et verktøy som er tilgjengelig på alle områdene, men erfaringer med CIM og forslag til forbedringer av CIM er kun en del av nettverkenes agenda. Viktigere enn CIM, er virksomhetens behov for å dele erfaringer vedrørende eksempelvis systemintegrasjon, arbeidsprosesser, kompetansebygging og implementering på området.

Forbedringsforslag i CIM-modulenes diskuteres og prioriteres i hver av nettverksgruppene, og kan om det er formålstjenlig - kalibreres og presenteres samlet overfor OneVoice. CIM-brukere i UH kan dermed samlet sett ha større innflytelse enn hva hver enkelt UH-virksomhet kan få til på egen hånd.

Nettverksgruppene møtes etter behov – minimum en gang årlig. Kontakt mellom møtene på mail, telefon og SKYPE – også bilateralt - når det er hensiktsmessig.

Ansatte i UH-sektoren som har sitt arbeidsområde innen sikkerhet og beredskap, og ønsker å delta, kan kontakte koordinatoren for aktuelt nettverk:

Ved eventuelle spørsmål om etablering og drift av nettverksgruppene, ta kontakt med Anita Sandberg, UiO, på e-post: anita.sandberg@admin.uio.no

Tilbake til hovedsiden for Beredskapsrådet