Hopp til hovedinnhold

CIAM – Samarbeid om industriell driftsledelse

CIAM er et UiS-basert nettverk av bedrifter og universitetet med fokus på industriell driftsledelse. Ta kontakt for samarbeid!

Publisert: Endret:
CIAM
Mål

Økt verdiskaping og redusert risiko-eksponering for våre industripartnere

Leder

Professor Jan Frick, Handelshøgskolen ved UiS

Om CIAM

Les mer på våre engelske nettsider: https://www.uis.no/en/about-ciam

Det handler ikke om ideer, men om å sette ideer ut i livet.

CIAMs motto

CIAMs misjon er å styrke selskapenes lønnsomhet og bærekraft gjennom økt kompetanse.

Industriell driftsledelse blir bedre når ansatte er i stand til å utnytte innovasjon, analyse, digitalisering og «industri 4.0».

CIAM skal bidra til kompetanseheving og være en pådriver til nye satsinger. Dette gjør vi ved å legge til rette for dialog mellom kompetente selskaper, og mellom kompetente selskaper og universitetet.

Vi tilbyr møtepunkter for kunnskapsutveksling, tilgang til kompetent nettverk innenfor din faglige interesse, tilgang til master- og doktorgradsstudenter og deltakelse i kurs og prosjekter.

Les alt om våre aktiviteter, de ulike fagnettverkene og pågående FoU-prosjekter på CIAMs engelske nettsider.

Ønsker du kontakt med oss, send gjerne en e-post til ciam@uis.no!

Medlemskap i CIAM

Medlemskap i CIAM betyr at du blir med i et nettverk av kompetente mennesker som deler samme faglige interesse som deg. Du får anledning til å være med i faglige diskusjoner i den eller de faggruppene (hubs) som du ønsker.

Du får også en god tilgang til å initiere studentprosjekter i egen bedrift. Dette kan være både på Bachelor, Master eller doktorgrads nivå.

Vi tilbyr to ulike typer medlemskap:

  • Bedriftsmedelemskap der bedriften kan sende så mange de ønsker på alle møter i CIAM-regi
  • Personlig medlemskap er for deg som jobber i en bedrift som ikke er medlem i CIAM. Du kan melde deg inn personlig og få anledning til å være med i en eller flere faggrupper på lik linje med de som er bedriftsmedlemmer.

Bedriftsmedlemskap

Å bygge nettverk mellom bedrifter og mellom bedrift og universitetsmiljø betyr mye for en bedrift som er opptatt av å utvikle seg. De ulike fagmiljøene i bedriften har behov for ulike kontakter og samarbeidspartnere for at det skal oppleves relevant i den daglige driften. CIAM tilbyr i så måte en unik mulighet for å oppnå dette. Gjennom de ulike faggruppene som vi tilbyr, så kan bedriften bygge sitt nettverk på mange nivå der ulike personer med ulikt faglig fokus treffer likesinnede.

Som bedriftsmedlem kan bedriften fritt sende hvor mange personer de vil på alle arrangementer som avholdes i CIAM regi. I tillegg representerer CIAM en god mulighet for bedriften til å få utført oppgaver i form av enten bachelor, master eller doktorgrads studier. Dette representerer også en god måte for bedriften til å kunne rekruttere gode og kompetente medarbeidere som allerede har godt kjennskap til bedriften før de eventuelt blir ansatt. Studentoppgaver hos bedrift er et samarbeid melllom student, bedrift og veileder fra universitetet.

I og med at universitet er en aktiv medspiller i CIAM så vil også medlemskapet bety at bedriften får en mulighet til å påvirke hvilken retning universitet skal utvikle seg for å være relevant for industrien og fremskaffe fremtidens arbeidstakere med en kompetanse som bedriftene har behov for.

Medlemskontigenten er avhengig av omsetningen til bedriften. For de aller minste bedriftene er årskontigenten 15.000,- mens den for de aller største er 75.000,-. Ta gjerne kontakt med oss på ciam@uis.no for å diskutere medlemskap for din bedrift.

Personlig medlemskap

Som et kompetansenettverk er vi opptatt av å knytte til oss bedrifter, miljøer og enkeltpersoner som fokuserer på drift og vedlikehold av kritisk utstyr eller eiendeler.  Gjennom våre aktiviteter ønsker vi at alle enkeltpersonene som deltar skal utvikle sin egen kompetanse i sammen med nettverket slik at de bidrar til økt verdiskapningen i de bedriftene eller miljøene de tilhører.

Vi erfarer at det sitter mange enkeltpersoner i bedrifter og miljøer rundt omkring som både innehar stor kompetanse og interesse innenfor fagfeltet Asset Management, men hvor bedriften ikke er medlem av CIAM. Derfor har også åpnet for muligheten for at enkeltmedlemmer kan være med.

Som personlig medlem har du samme rettigheter som de som tilhører et bedriftsmedelemskap. Det vil si at du kan fritt melde deg på alle arrangementer i hvilken som helst av de faggruppene som er aktive i CIAM nettverket. For tiden har vi 5 faggrupper hvor vi aktivt jobber med å arrangere treffpunkter, men vi jobber også med at det skal bli flere.

Dersom du kun har interesse av en spesifikk faggruppe, så kan du også begrense medlemskapet ditt til denne faggruppen. Du kan da melde deg på alle arrangementer som foregår i regi av denne og nyter godt av å utvikle ditt nettverk innenfor dette fagfeltet.

I et bedriftsmedlemskap kan bedriften fritt melde på hvor mange som helst og hvem som helst av sine ansatte til alle arrangementer i forhold til CIAM. Det personlige medlemskapet er, som navnet tilsier, personlig og kan derfor ikke overføres til andre ansatte i samme bedrift. I tillegg så er det bedriftsmedlemmene som har størst innflytelse på hvordan nettverket til enhver tid skal drives, siden det er bare disse som har stemmerett ved rådsmøtet.

Det personlige medlemskapet koster også litt ulikt avhengig av om du ønsker å kunne delta på alle møter i bare en faggruppe eller om du ønsker å kunne delta på alle møter i all faggrupper. Da er årskontigenten henholdsvis 1.500,- eller 3.000,-.

For mer informasjon om medlemskap i CIAM, kontakt oss på ciam@uis.no.